ארכיון תג: לשמוע

היא לא אבתה לשמוע She Refused to Listen

ניטס – מכוניות ומכוניות

Nits – Cars & Cars

 

זרזיף הגשם שירד על העיר המעולפת הקל מעט על החום שהעיק על הכל – בני האדם, החי, הצומח ואפילו על הדומם. מעט זה לא מספיק.

The rain that drizzled on the swooned town eased a little the heat that weighed on everything – humans, animals, plants, even the still. A little is not enough.

חציתי את הכביש בזהירות, עושה את דרכי בין המכוניות שעמדו בפקק וצפרו זו לזו בקולי קולות כאילו זה יכול היה לעזור לשחרר. אולי את העצבים המתוחים, אך לא את המציאוּת. לא היה קל כלל ליושבים בתוך הרכבים. די ריחמתי עליהם.

I crossed the road cautiously, making my way through the cars standing in the traffic jam and honking at each other very loudly as if it could help to release. Maybe the nervous nerves, but not reality. It was not easy at all to those people sitting in the cars. I felt quite sorry for them.

 

 

סקורפיונס – נסיעה (שיר של המכוניות)

ScorpionsDrive (The Cars' song)