ארכיון תג: מבחן בוכריס

מבחן בוכריס Buchris Test

צדק צדק תרדופו! Search for justice

צדק צדק תרדופו! Search for justice

אם מאן דהוא גיבור בשדה קרב, מפקד נערץ בקרב פיקודיו הזכרים, נשוי ואב לילדים, האם מותר לו לאנוס? האם אין החברה צריכה להענישו במלוא חומרת הדין?

If somebody is a hero in the battlefield, an admired commanding officer by his male subordinates, married and a father, is he allowed to rape? Shouldn't society punish him to the full extent of the law?

הבנות של בוכריס (פארודיה)