ארכיון תג: מהומה רבה שררה ברחבי הממלכה

המריונטות לא זזו The Marionettes did not Move

כריסטוף – המריונטות

Christophe – Les Marionnettes

לראשונה בחייהן, סרבו המריונטות לזוז לפי פקודות השרלטן. לראשונה בחייהן. היה מרנין לראות זאת.

For the first time in their lives, the marionettes refused to move according to the charlatan's commands. For the first time in their lives. It was delightful to see this.

"אולי זו מהפכה", החוותה הנסיכה את דעתה המשוחדת. כבר שנים שהיא ציפתה לזה.

"אולי יקרה נס ויהיה טוב", אמרה ביאטריס, שלא יכלה לשמוע ו/או לראות את הנסיכה וגם כך היתה לה דעה משלה.

"הלואי!" אמרתי לשתיהן. כל אחת קיבלה את דברי בהתאם למה שפירשה.

"Maybe it's a revolution," the princess expressed her biased opinion. For years she had been expecting it.

"Perhaps a miracle will happen and it'll be good," said Béatrice, who could not hear and/or see the princess and even so had her own opinion.

"I wish!" I said to both of them. Each accepted what I said according to how she interpreted them.

Michel Polnareff – La poupee qui fait non

מהומה רבה שררה ברחבי הממלכה, שלא לומר כאוס. אנשים התרוצצו ממקום למקום. הרוב בחדוה, חלק בחרדה, חלק אפילו באימה. היה בלבול גדול באויר. אלה שששו, חיכו לרגע הזה המון-המון זמן, יותר מדי זמן לדעתם. אלה שהיו בחרדה, פשוט לא צפו את זה. חוסר ודאות יוצר בדרך כלל פחד. אלה שחשו אימה, היו אותן מריונטות שזזו תמיד לפי פקודותיו של השרלטן. עכשו אחוזות היו פלצות ולא היו מסוגלות לזוז. אימה משתקת.

There was great turmoil throughout the kingdom, not to mention chaos. People were running around. The majority in delight, part in anxiety, part even in horror. There was great confusion in the air. Those who felt delight were waiting for this moment for a long, long time, too long in their opinion. Those who were anxious just didn't expect it. Uncertainty usually creates fear. Those who dreaded with horror, were the same marionettes who always moved according to the charlatan's orders. Now they were paralyzed with shock and could not move. Horrifying horror paralyzes.

"תם עידן", אמרה הנסיכה, מבטה המהורהר מופנה לעבר השקיעה המרהיבה, המהממת. "מה את חושבת?" שאלה, מסבה אלי את ראשה בעיניים נוצצות.

"דברים ישתנו מעכשו", אמרה ביאטריס בקול נחוש, "נראה שזה יהיה שונה לגמרי ממה שהיה. מה דעתך?"

דעתי? אני אופטימית רוב הזמן ומקוה רק לטוב. הנהנתי בראשי לעבר שתיהן. שתקנו. הנחנו לגלים לדבר.

"An era is over," said the princess, her thoughtful gaze directed toward the spectacular, stunning sunset. "What do you think?" She asked, turning her head to me with glittering eyes.

"Things will change from now on," Béatrice said in a determined voice, "it will be quite different from what it was. What is your opinion?"

My opinion? I am optimistic most of the time and only hope for the best. I nodded at both of them. We were silent. We let the waves talk.

ז'ורז' ברסאנס – נעשיתי כה קטן

Georges Brassens – Je me suis fait tout petit

במשפט אחד:

האם יחול שינוי?

In one sentence:

Will change occur?