ארכיון תג: מה שהיה הוא שיהיה

היום שאחרי הבחירות The Day After the Elections

Elizabeth May – Electoral Dysfunction and Reform

ביום שאחרי הבחירות, לא השתנה הרבה אצלנו. ראש העיר נשאר על כנו, למרות שחקירת שחיתות נגדו מרחפת מעל לראשו. מה שהיה הוא שיהיה אצלנו.

The day after the elections, not much has changed here. The mayor remains in his place, despite a corruption investigation against him. What has been is what will be.