ארכיון תג: מחשבה לא סגורה

מחשבה לא סגורה Unfinished thought

Unfinished Thought – Umbrella

המצב שלה לא היה מזהיר, וזאת, בלשון המעטה. בכל פעם שפקחה את עיניה מן התרדמה שאפפה אותה, קיננה בה רק מחשבה אחת. מחשבה אחת בלבד.

Her situation was not brilliant, to say the least. Each time she opened her eyes from the slumber that enveloped her, there was only one thought. Just one thought.

Unfinished Thought – Lack of Days