ארכיון תג: מטאפורה

חומר כמטאפורה קיומית Substance as an Existential Metaphor

איך הקפה שלך How's your coffee

איך הקפה שלך How's your coffee

כשאת מתחילה את הבוקר עם כוס קפה טעימה, נראה כי היום הצפוי לך יהיה פורה ונעים. כשהקפה אינו טעים, זה כבר סיפור אחר ונראה כי צפוי לך יום עקום.

When you start your morning with a good cup of coffee, it seems that your day is going to be productive and nice. When your coffee doesn't taste good, that's another story, and it looks like your day won't be too nice.