ארכיון תג: מעות

יש לך עשרה שקלים ? Do You Have Ten Shekels

עדן אלנה – Stone Cold (שיר של דמי לובאטו)

Eden Alena – Stone Cold (X Factor Israel)

אתמול, יום ששי, שתיים אחר הצהרים. הסופר מלא, כרגיל. במזל, אני מצליחה לתפוס עגלה ובשמחה שמה פעמי לעבר אזור הירקות.

Yesterday, Friday, two o'clock in the afternoon. The supermarket is crowded, as usual. Luckily, I manage to grab a cart, so happily I move towards the vegetables section.

אני מחנה את העגלה בצד, אך לא רחוק, אלא בטווח ראיה כדי שזו לא תעלם לי, שלא לדבר על הסל שלי התלוי עליה עם תכולתו החשובה לי (ארנק, כרטיסי אשראי, הטלפון הסלולרי…). אני מחלקת את תשומת לבי ואת עיני בין העגלה והעגבניות אותן אני מתעתדת לבחור. לא דבר קל, אך בהחלט בר ביצוע.

I park my cart aside, not far, but within sight so it won't disappear on me, let alone my basket which was hanging on its important content (my wallet, credit cards, my cellular…). I divide my attention and my eyes between the cart and the tomatoes I intent to choose. Not an easy task, but quite achievable.

מישהי עומדת ליד ארגז הירקות, אך איני מבחינה בה כלל. אני מושיטה יד כדי לברור לי כמה עגבניות שנראות נאות ובשלות, אך לא יותר מדי מוצקות, כדי שתתאמנה לסלט עכשו ולא בעידן אחר. ממששת את העגבניה, לוחצת היכן שצריך ושמה בשקית, עין תורנית על העגלה. בעגבניה השלישית, עיני בדרכה להשגיח על העגלה, אני פוגשת את מבטה. בטרם אני מספיקה להסב את מבטי, היא לוכדת אותי ושואלת בקול שקט: "יש לך אולי עשרה שקלים?"

A woman is standing near the vegetable box, but I don't notice her at all. I reach my hand to select some tomatoes that seem nice and ripe, but not too solid, so they will be fit to my salad now and in another era. I feel the tomato, squeeze where it needs to be pressed and put it in the bag, my eye is watching the cart. In the thirds tomato, while my eye is on its way to watch the cart, I meet her gaze. Before I manage to turn my gaze, she captures me and asks in a quiet voice: "Do you have ten shekels, perhaps?"

Abbey LincolnBrother, Can You Spare A Dime?

בדרך כלל יש לי סכום סביר של מזומנים בארנק לצרכים יומיומיים. הפעם, לא הספקתי להוציא מזומן, גם לא היה צורך כי מי צריכה כסף בשבת, ונשארו לי רק כמה מעות. הלכתי את העגלה, האשה אחרי, והוצאתי את ארנק המטבעות מן הסל, מציגה אותם לפניה: מטבע של עשרה ₪, שלוש מטבעות של חמישה ₪ ושש מטבעות של עשר אגורות. עשרים וששה ₪ וששים אג' בסך הכל. השארתי לי את ששים האגורות ונתתי לה את השאר, מצרה על שלא היה לי יותר לתת לה.

I usually have a reasonable amount of cash in my wallet for everyday needs. This time, I haven't got the chance to get to the ATM; there wasn't any need to do so, since who needs money on Shabbat, so I was left with some change. I went to the cart, the woman after me, and I took my change money wallet out of my basket, displaying the coins in front of her: a coin of ten shekels, three coins of five shekels and six coins of ten agorot. Twenty six shekels and sixty agorot in total. I kept the sixty agorot and gave her the rest, regretting that I had no more to give her.

Demi LovatoStone Cold