ארכיון תג: מרחוק

מקרוב Closely

Agnes Obel – The Curse

 

מקרוב זה לא היה להיט. ציפיתי למשהו אחר, אך זה לא קרה. מקרוב, דברים לא תמיד מה שדמיינת.

From close, it was not a hit. I was expecting something else, but it did not happen. From close, things are not always what you imagined.

"מה נסגר?" שאלה הנסיכה שלי שהואילה לקפוץ לבקר. זמן ניכר עבר מאז הפעם האחרונה בה נפגשנו.

"מה היה צריך להסגר?" אני משיבה, כהרגלי, בשאלה על שאלה.

"לא יודעת. לא היית צריכה לסגור משהו?"

אני מפשפשת בזכרוני הרעוע, מנסה לבדוק על מה נסבה שיחתנו האחרונה ואין לי שמץ של מושג מה לענות לה. "את יכולה להזכיר לי?"

"What was closed?" Asked my princess who had come to visit. A considerable time has passed since the last time we met.

"What should have been closed?" I reply, as usual, with a question to a question.

"I don't know. Didn't you have to close something?"

I rummage through my shaky memory, trying to find out what our last conversation was about and have no idea what to answer. "Can you remind me?"

Agnes Obel – Familiar