ארכיון תג: מרסדס סוסה

דם ואש ותמרות עשן Blood and Fire and Columns of Smoke

K. D. LangMy Last Cigarette

 

© שרון הר פז / את ואני  © Sharon Har Paz / You and Me

דם ואש ותמרות עשן

את ואני בתוך ענן לבן,

את ואני כה קרובות…

את ואני נוגעות, מחושמלות.

Blood and fire and columns of smoke

You and I in a white cloud,

You and I are so close…

You and I touching, electrified.

 

Mercedes Sosa – Como La Cigarra

דם ואש וחום גופך

הנה אני לידך,

הבערה בתוכי מאכלת, מתפרצת,

בכל גופי מתרוצצת.

Blood and fire and the heat of your body

Here I am next to you,

The fire inside me is consuming, bursting,

Runs all over my body.

 

Tracey ThornFemme Fatale

דם ואש והכל מתגעש,

את ואני ביחד כמו אש

את ואני אהבה מוצפות

ואז… ואז… שלוות.

Blood and fire, and everything is bursting,

You and I together like fire

You and I are flooded with love

And then… and then… peaceful.

K. D. Lang – Three Cigarettes in an Ashtray (Live In Sydney)

♀♀

במלה אחת:

החיים קובעים כי אסור לעשן. ממליצה לכן להקשיב ולהמנע.

 

In one word:

Life determines that smoking is forbidden. I recommend that you listen and avoid.

את ואני על ענן לבן

את ואני על ענן לבן  You and me on a white cloud