ארכיון תג: נשים

השגח היטב Take Good Care

בובי וי – השגח היטב על התינוקת שלי

Bobby VeeTake Good Care of My Baby [lyrics]

 

מה השתנה מימי כתיבת השיר הזה ועד עצם היום הזה? לא הרבה, הא? עדיין, גברים מתיחסים אל נשים כאל רכושם.

What has changed from the time of writing this song to these days? Not much, ha? Still, men treat women as their property.

מילדת – השגיחי היטב על התינוק שלי

Call The Midwife – Take Good Care of My Baby

 

קרול קינג – השגיחי היטב על התינוק שלי

Carole King – Take Good Care of My Baby

 

Carole King – Take Good Care of My Baby (Original Songwriter Demo Version)

 

יום האשה הבינלאומי 2018 International Women's Day

בט מידלר, גולדי הון ודיאן קיטון – איני שייכת לך

Bette Midler, Goldie Hawn & Diane KeatonYou Don't Own Me

הורדים בגינה המשותפת למתחם הבניינים שלנו לא פרחו השנה. החצר נראתה נבולה.

The roses in the garden that shared our building complex did not bloom this year. The courtyard looked desolate.

למרות זאת, עת הרמתי את התריס בבוקר כדי לאפשר לאור השמש לשטוף את חדרי וללטף את פני, הבחנתי בשכני הישיש הפוסע מעדנות מצדהּ הימני של החצר שלנו אל זה השמאלי. בידו אחז ורד יפהפה, זקוף, ועל פניו נסוך חיוך רחב, מאוזן לאוזן. לא יכולתי שלא לחייך גם אני.

Still, when I lifted the shutter in the morning to let the sunlight wash my room and stroke my face, I noticed my elderly neighbour walking gently from the right side of our yard to its left. In his hand he held a beautiful, upright rose, and a broad, smile on his face, from ear to ear. I could not help but smile too.

בקצה המדרכה הפנימית, עמדה אשתו, משוחחת עם שכנה אחרת, גבה אליו. " Счастливый день, моя дорогая жена (יום שמח, אשתי היקרה)!" ברך, טופח בעדינות על שכמה.

האשה סבה לאחור וחיוך רחב ביותר התפשט על פניה. "Большое спасибо (תודה רבה)!" קראה בחינניות, לוקחת בידה את הורד שהוא הושיט לה. "Мой дорогой (חמוד שלי)!"

At the end of the inner sidewalk, his wife was talking to another neighbour, her back turned to him. "Счастливый день, моя дорогая жена (Schastlivyy den', moya dorogaya zhena! = Happy day, my dear wife!)!" He congratulated, patting her shoulder gently.

The woman turned around, a very broad smile spread across her face. "Большое спасибо (Bol'shoye spasibo = Thank you very much)!" She called gracefully, taking the rose he handed her. "Мой дорогой (Moy dorogoy = My darling)!"

עשה לי את היום!

That made my day!

           🌹
ٰ            🌹🌹🌹
         🌹🌹🌹🌹
      🌹🌹🌹🌹🌹
   🌹🌹🌹🌹🌹🌹
   🌹🌹🌹🌹🌹🌹
   🌹🌹🌹🌹🌹🌹
      🌹🌹🌹🌹🌹
         🌿🌹🌹🌿
              🌿🌿
​​
                  🌿               🌿🌿
                 🌿           🌿🌿🌿
                🌿      🌿🌿🌿🌿
               🌿    🌿🌿🌿🌿
              🌿 🌿🌿🌿🌿
               🌿 🌿🌿🌿
                 🌿
                  🌿
                   🌿
                    🌿
                    🌿
                    🌹
   יום האשה שמח ונפלא!
           ٰ 🌹
              🌹🌹🌹
ٰ              🌹🌹🌹
🌹

 

 

מי את חושבת שאת ? Who do You Think You Are

Christina PerriJar of Hearts

ישנם אנשים, שכל הווי קיומם תלוי במידת עליונותם על אחרים. העלובים הללו נוהגים להשפיל את הזולת כי אחרת איך ירגישו נעלים ממנו? אין חלקי עימהם.

There are people that all the core of their existence depends on the degree of their superiority over others. These low lives tend to humiliate others, because how else would they feel superior to others? I tend to stay far away from that kind of dreks.

תמיד הייתי בעד נשים, תמיד חשבתי שנשים הן מטבען בעד נשים. פגשתי נשים רבות ושונות, רובן המכריע היה בצד שלנו, אך עדיין ישנן כאלה שחושבות שאם הן לסביות, עליהן לאמץ גישה גברית מאוסה ולהתנהג כאילו היו גברים ולא נשים טובות לב.

I was always in favour of women; I always thought that women are in their nature in favour of other women. I met many different women, most were on our side; yet, there are such who think that if they are lesbians, they must adopt that repulsive attitude men have and behave as if they are men instead of being nice kind women.

 

Uncle Jed – Everybody Here Wants You

דמיון יוצר מציאות Imagination Creates Reality

Is he or is he not?

Is he or is he not?

מרוב דמיון, מאבדים אנשים את המציאות והקשר שלהם אליה רופף לגמרי.

With so much imagination, people lose reality and their connection to realism is totally loose.

סלפי עם איש בחליפה selfie wiz man in suit

סלפי עם איש בחליפה selfie wiz man in suit

היהודים + נינט טייב – קח אותי

בדרך אל עצמנו On the Way to Ourselves

מה הדבר הכי חשוב לנו בחיים? אם נבחן את הנושא בצורה כללית, נגיע למסקנה שהבריאות היא הכי חשובה. יחד עם זאת, אני בטוחה שלכל אחת מאיתנו יש רעיונות אחרים למה שהכי חשוב לה. אני יכולה לדבר רק בשמי.

What is the most important issue in our life? Had we examined this generally, our conclusion would be that Health is the most important. Nonetheless, I'm sure that each of us has different ideas to what's the most important to her. I can only speak for myself.

Florence and the Machine – Sweet Nothing

שלשום, היתה לי שיחה עם מישהי שמחתה בפני על שאני מדללת אנשים מחיי. בפרט, לא יכלה זו להכיל (שלא לדבר על להבין) איך סילקתי מחיי מישהי שהכרתי לה וזו דוקא מצאה חן בעיניה. אין ספק, כל אחת וטעמה היא… הסברתי להלה שיש גבול לסובלנותי ובשום אופן איני מוכנה לספוג שום חרא מאף אחד/ת. בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, הבהרתי שכבר לפני שנים החלטתי להקיף את עצמי בנשים חיוביות, טובות לב, שאינן שואפות להזיק לא לעצמן, לא לזולתן ובעיקר לא לי.

The day before yesterday, I had a conversation with somebody who protested against me diminishing people from my life. In particular, she couldn’t accept (as well as comprehend) how I severed contact with someone I introduced her to, whom she liked. There's no doubt about it, each person has their own taste… I explained that person that there is a limit to my tolerance and in no circumstances I am willing to take any crap from anybody. In a way that can't be misunderstood, I made it clear that years ago I decided to surround myself with positive women, kind, that don't aspire to harm themselves, or others, and especially me.

יגאל בשן – שמיים

הרעיון של החלטות, הוא שרצוי לקיימן. אני משתדלת לעמוד בהחלטותי, משום שמחשבה רבה ועמוקה מושקעת בהן. אינני נוהגת באימפולסיביות, כך שאם אני מחליטה סוף-סוף (ואחרי לבטים ושיקולים לא מעטים), קשה להזיז אותי מדעתי, אלא אם כן מישהי מוכיחה לי שטעיתי, אבל זה ממש לא קורה לעתים תכופות. יש גיל שבו את אמורה להבין שחיים רק פעם אחת ולכן רצוי להשתדל לחיות אותם בכיף ולפי רצונך.

The idea with decisions is that it is advisable to keep them. I try to stand by my decisions, since I put in them a lot of deep thinking. I do not tend to behave impulsively, therefore when I finally make a decision (and after many misgivings and considerations), it is hard to make me change my mind, unless somebody proves me wrong; but that really doesn’t happen often. There's an age where one is supposed to comprehend that we live only once, therefore it is recommended to try and live them happily ever after and according one's wishes.

רוני דלומי – תן

האמת היא, שאני נותנת הזדמנויות נוספות לפי הענין. כולנו הרי בנות חוה ולפיכך מועדות למעוד מדי פעם. אפשר לטעות פעם אחת, אבל אינני מרשה לחזור על אותה הטעות שוב, אם התוצאה היא פגיעה בי. יחד עם זאת, בעיקר בתחילת הכרות, בטרם צבירת שעות איכות זו עם זו, קורה שטועות טעויות אחרות. בכל אופן, באמת שיש גבול. מי שחוזרת וטועה ושוב ושוב, מה זה אומר עליה? אני טוענת שלא אכפת לה מזולתה, שאין לה רגישות לרגשות של אחרות. לא בבית ספרי!

To be honest, I do allow second chances according the matter. We all are wumans, therefore we tend to slip up from time to time. One can make a mistake once, but I don't allow repeating the same one, if the result is insulting me. Having said that, when in the beginning of the acquaintance, before having assembled enough quality time with each other, it happens that more mistakes occur. Anyway, there's a limit to everything. Whoever repeats and mistakes over and over again, what does it say about her? I claim that such a person doesn’t care about others, and has no sensitivity to the feelings of other people. Not here!

בתמצית:

יש לנו אחריות כבנות חוה להתחשב בזולתנו ולא לפגוע באף אחד, אלא אם כן אין ברירה ונוצר הצורך להגן על עצמך ועל שלך. רק בשמחות!

In essence

As wumans, we have the responsibility to take into consideration other people's feelings and not insult anybody, unless you have no choice but defend yourself and yours. Only in simches!

והנה משהו מעניין לצפות לו בכיף…

Here's something interesting to look forward to…

Freeheld with Julianne Moore and Ellen Page

Freeheld – trailer 

City of London train set

מה השתנה גם השתא ? What has Changed this Year Too

ליום האשה הבינלאומי 2014

International Women's Day 2014

נשים שולטות

נו? אז מה השתנה גם השתא? שוב קינה על מצבן של הנשים, שוב סקרים מראים את הפער בין המינים, שוב כל דאלים גבר והאשה עדיין אינה שוה להוד מעלתו השמוק, אלא תקועה מתחת במרחק ניכר מאוד. במקום שזה יהיה יום משמח וחגיגי, זה עדיין יום עצוב של קינה ונהי. במקום לחגוג, אנחנו לומדות שוב עד כמה עגום מצבנו, הנשים.

Well? So, what has changed this year too? Again, lamenting about the condition of women, surveys again show the gap between the sexes, once again the strong man dominates and the woman is still not equal to his highness the schmuck, but stuck far below. Instead of being a joyous and festive day, it is still a sad day of lamentation. Instead of celebrating, we learn again how bleak our situation is as women.

ישנם נושאים שאינם משתנים, ישנן מסורות שאי אפשר לעקור מהשורש, גם אם אנחנו חושבות שאנו נמצאות בעידן מודרני. בהשוואה למה, המודרני הזה, אם מצבן של הנשים לא השתנה ממש? אמנם אנו מגיעות רחוק יותר מאשר אִמותינו, אך אי אפשר לקרוא לנו שוות בכל. נשים בעצמן מפקפקות ביכולותיהן, נשים אינן מאמינות בצורך של העדפה מתקנת, נשים בעמדות מפתח אינן חושבות שעליהן לקדם נשים אחרות כדי להניח את היסודות לשוויון אמיתי, גם אם זה לוקח זמן ולא יקרה בן-לילה. לתת שוב את הדוגמא העצובה של מנחות ברדיו ובטלויזיה שמדירות נשים? איזו תמורה בעד האגרה יש לנו, המחצית היותר משמעותית של האוכלוסיה?

There are issues that don't change, there are traditions that can't be uprooted, even if we think we are in a modern age. Compared to what, this modern, if the situation of women has not really changed? Indeed, we go farther than our mothers, but you can't call us equal in everything. Women themselves doubt their abilities, women don't believe in the need for affirmative action, women in key positions don't think they should promote other women in order to lay the foundations for true equality, even if it takes time and does not happen overnight. Should I again give the sad example of radio and television female presenters who exclude other women? What kind of value do we get for the radio and TV licence we pay, the more significant half of the population?

Bette Midler, Goldie Hawn & Diane Keaton – You Don't Own Me

תקצר היריעה מלפרט מה אפשר לעשות כדי למגר כאן ועכשו את הרע וכמה אפשר לעשות הרבה מאוד למען שוויון לכולנו, ללא הבדל מגדר, גזע או דת. העיקר והחשוב הוא שדברים אכן יֵעָשו והאפליה תעלם כלא היתה. אולי אינכן מתפלאות או שמא כן, אך אינני מגלה כאן משהו טמיר: עדיין בימינו רווח התירוץ המטומטם של להעדיף שמוק משום שהוא "המפרנס הראשי במשפחה" ולא משנה שהלה חי עם גבר או שהוא גרוש וחי בגפו (ולא בחושך!).

There is not enough time or space to describe what can be done to eradicate here and now the evil and how much can be done for equality for all of us, regardless of gender, race or religion. The main and important thing is that actions should be taken and discrimination will disappear as if it had never been. You may not be surprised or perhaps you would be, but I am not revealing anything hidden here: in our days, the stupid excuse of preferring a shmuck is still accepted and common, because he is "the main breadwinner in the family", and it doesn't matter that he lives with a man or is divorced and lives alone (and not in ze dark!).

 

מקרה מעניין אותו חויתי, מעיד על הקורה אצלנו: בת של חברה קודמה בדרגה בכל שנה במקום בו עבדה וקיבלה בונוס נאה על ביצועיה, שלא לדבר על המשכורת שגדלה. זאת, בעוד עמיתתה, שהתקבלה יחד איתה לאותו מקום ועושה בדיוק את אותה עבודה – זכתה לקידום רק אחרי שלוש שנים של עבודה. אני מדגישה: אותו תפקיד, אותה אחריות, אותו ותק. מה ההבדל? לבת של החברה קוראים נועם. בדיקה פשוטה העלתה שהיא רשומה בטופס העובד כזכר. מה אתן אומרות על זה?

An interesting case that I experienced, attests to what is going on here: my friend's daughter was promoted every year where she worked and received a handsome bonus for her performance, not to mention that her salary was raised. This, while her colleague, who was hired at the same time as she (and in the same place!), and was doing exactly the same toil, was promoted only after three years of work. I'm emphasizing: the same role, the same responsibility, the same seniority. What is the difference? my friend's daughter's name is Noam. A simple examination revealed that she was listed on her employee form as a male. What do you say about that?

מה אפשר לעשות? לשים דאודורנט ולהרים ידיים? זהו שאסור – אפשר לשים דאודורנט, אבל צריך להמשיך להלחם בתופעות הבזויות הללו, כי אם נכנע, אף אחד לא ילחם עבורנו.

What can we do? Should we put ze deodorant and lift our hands up? Not at a chance! We can put the deodorant, but we have to continue fighting against these despicable phenomena, because if we surrender, no one will fight for us.

פוליטי ונכון!

Political and right!

Lesley Gore – You Don't Own Me

♀♀

ובקול ישראל הטמטום כמו תמיד – "השבוע שלי" היא לרוב שבוע של גברים. איך, ביום האשה הבינלאומי, לא השכילו העורכים להביא אשה שתספר על השבוע שלה? שמה דאודורנט, אך ממש לא מרימה ידיים!

And in Kol Yisrael (the Voice of Israel) stupidity as usual – the radio programs, "My Week", is usually the week of men. How, on International Women's Day, did the editors fail to bring a woman to tell about her week? I'm putting on the deodorant, but no way that I'm giving up!

קישורים:

♀    הרבה פרופ' דליה מרקס – לחודש מארס: שתי פניו של יאנוס (לקראת יום האשה הבינלאומי). אתר התנועה ליהדות מתקדמת

♀    קיצור תולדות הפמיניזם (למה לא צוין שם הכותבת/המלקטת? וזה אתר של נשים!!!) אתר נעמת

♀    מבוא ל… פמיניזם פרק 10 (זה הפרק הכי מוקדם שמצאתי, השאר כנראה אינם קיימים. מי יודעת אם בכלל הועלו, כולה פמיניזם) יוטיוב

♀   מפסיקות לציית מרב מיכאלי, אתר דה מרקר

♀   עתונאיות חרדיות נגד הדרת נשים, אתר אונלייף

Katie Melua & Eva Cassidy – What A Wonderful World

צעדת השרמוטות The Slut March

ים...

חופש. מה זה אומר לנו? גברים יכולים לעשות מה שהם רוצים ועד לפני זמן לא רב הם גם לא היו נענשים על פשעיהם. טחנות הצדק טוחנות – אמנם לאט מדי – ויש לנו גם קצת מזל, כך שמדי פעם אנחנו שומעות על מטריד פלוני ואנס אלמוני שזהותו נחשפת והם אפילו מועמדים לדין ובעזרת האמיצות (וישנם גם אמיצים, יפה להם!) העושות במלאכה – גם נזרקים מאחורי סורג ובריח. חבל שרק למספר שנים קצוב ולא לעד. מקוה שגם זה יגיע וכל המעז להפיל ולוא שערה מראשה של אשה – יחטוף לתמיד, שינעלוהו לעד ושיזרקו המפתח למקום בו זה לא יִמָצֵא. כל הנוגע באשה ללא רשותה (ולא משנה מה לבשה או מה לא) – צריך לתת את הדין על פשעו ובלי רחמים ו"התחשבות". אין להתחשב בפושע!

Freedom. What does this tell us? Men can do whatever they want, and until not long ago they also would not be punished for their crimes. The mills of justice grind – albeit too slowly – and we also have a bit of luck, so every now and then we hear about an unnamed disturber nuisance and an anonymous rapist whose identity is revealed and they are even prosecuted, and with the courageous women (and there are brave men too, good for them!) that are doing the job – are thrown behind bars too. It is a pity that only for a limited number of years and not forever. Hopefully, this too will come and anyone who dares to touch even a hair of a woman's head – will be punished forever, locked up till the end of eternity and the key should be thrown to a place where it will not be found. Anybody touching a woman without her permission (no matter what she wore or what she did not wear) – should be judged for his crime and without mercy and "consideration". A criminal should not be considered!

לנשים – אין דבר כזה, חופש. אף אשה אינה יכולה לעשות את מה שבא לה. תמיד יש עלינו ביקורת על כל דבר שנעשה או שלא נעשה. עשית – את אשמה. לא עשית – על אחת כמה וכמה. הבוס החצוף נגע בך "באבהות" – את אשמה, מן הסתם עודדת את זה. התלוננת – את אשמה על שאת מחריבה את עולמו של הפושע. ומה עם עולמך השביר והלא בטוח? למי אכפת איך את חשה ומה יש לך בלב? את רק אשה.

For women – there is no such thing as freedom. No woman can do what she feels like. We are always criticized for everything we would or wouldn't do. You did – it's your fault. You did not – all the more so. The cheeky boss touched you "in fatherhood" – it's your fault, obviously you encouraged it. You complained – you are guilty of destroying the world of the criminal. And what about your fragile and insecure world? Who cares how you feel and what you have in your heart? You're just a woman.

נאנסת? נו, באמת! למה את מעזה להתלונן? הרי את זו שעטית על עצמך את החרפה הזו בלבוש שלך, בחנחונים, בקולך, בתנועותייך, במה לא… כולך פיתוי אחד גדול, עד שצריך לחנוט פעוטה מרגע צאתה מרחם אמהּ לבל תגרה אף גבר, בעיקר אם הוא חרדי, רחמנא לצלן! מה אפשר לעשות שהבהמה אינו מסוגל לשלוט על יצריו וזה מתגרה מכל מה שזז? ואני לא מדברת גם על רבנים האונסים את צאן מרעיתם, גם אם אלה תינוקות של בית רבן, בחֶיְיֶדר, בישיבה ו…

You were raped? Nu, come on! Why do you dare to complain? After all, you are the one who disgraced yourself with your dressing, with your preening, with your voice, with your movements, with what not… You are all one big temptation, until even a toddler, from the moment she leaves her mother's womb, has to be embalmed so that no man will be getting aroused, especially if he is an ultra-Orthodox God forbid! What can be done that the beast is unable to control its urges and it is provoked by everything that moves? And I'm not talking about rabbis raping their flocks, even if they are babies of the rabbinical house, in the Cheder, in a yeshiva and…

♀♀

ישנן מלים שהולמות בנו בצליל ובמשמעות שלהן. כשלוקחים את המלים הללו ומוציאים אותן מהקשרן, הן מקבלות פתאום משמעות חדשה, כזו המסוגלת לגרום לנו להבין ולראות, לפקוח את העיניים.

There are words that hit us in their sound and meaning. When taking these words out of context, they suddenly take on a new meaning, one that is able to make us understand and see, to open our eyes.

שחקניות שגילמו זונות ראיתי בקולנוע לא מעט ולא ממש הבנתי את המשמעות של זה. "במלכת הכביש", שיחקה גילה אלמגור את התפקיד וב"השוטר אזולאי" ראינו את ניצה שאול המגלמת זונה טובת לב. והיו, כמובן, סרטים נוספים, גם מחו"ל.

Actresses who played prostitutes I saw in the cinema quite a bit and did not really understand the meaning of it. In the "Queen of the Road", Gila Almagor played the role, and in "The Policeman Azoulay", we saw Nitza Shaul, who plays a kind-hearted prostitute. And there were, of course, other movies, from abroad as well.

אני זוכרת את המפגש הראשון שלי עם זונה אמיתית. ביציאה מראשון לציון לכיוון חוף פלמחים, היתה תחנת אוטובוס, בה היו חונות אלה מהמקצוע העתיק. בדרך לים, יכולת לראות אותן בפעולה. בפעם הראשונה בחיי ראיתי מישהי לבושה בלבוש שכמותו ראיתי רק בסרטים. להגיד שהתרגשתי? לא ממש, כי מה לי ול"סוג" כזה של נשים? בתקופה ההיא, אמצע שנות ה-70, חשבתי שאני פמיניסטית מאוד והיה ברור לי שזכותה של אשה לבחור את מקצועהּ. העובדה שלא היתה בזה שום בחירה שלה – לא עלתה על דעתי. עם השנים, למדתי (ואני מקוה שגם החכמתי) שאין דבר כזה – בחירה להיות זונה, גם לא "נערת טלפון", שכביכול "נקיה" יותר.

I remember my first encounter with a real prostitute. At the exit from Rishon Lezion towards Palmachim beach, there was a bus stop, where those of the oldest profession used to hang out. On the way to the sea, you could see them in action. For the first time in my life I saw someone dressed in a clothing I had only seen in movies. To say I was excited? Not really, because what business do I have with this "type" of women? At that time, in the mid-1970s, I thought I was very feminist and it was clear to me that it was a woman's right to choose her profession. The fact that it was not her choice at all – did not occur to me. Over the years, I have learned (and I hope I became wiser as well) that there is no such thing as a choice to be a prostitute, not even a "call girl", who is supposedly "cleaner".

♀♀

הגיע הזמן שניקח לעצמו את החופש לחיות, את הזכות ללבוש מה שאנו רוצות ובלי שלאף אחד תהיה שום אפשרות להעיר לנו דבר.

The time has come for us to take the freedom to live for ourselves, the right to wear what we want, and without anyone having any possibility to comment on us or any say on anything.

במשפט אחד:

גם אם בחורה עירומה עומדת לך מול העיניים – אתה לא אונס!!!

In one sentence:

Even if a naked girl stands in front of your eyes – you don't rape!!!

קישורים:

 1. צעדת השרמוטות ויקיפדיה
 2. זנות ויקיפדיה
 3. אין דבר כזה שרמוטה, מאיה קוי, אתר onlife
 4. תמונות מצעדת השרמוטות, ת"א היום, חדשות nrg
 5. גבר חרדי אנס בת 5 בדרכה לגן, יוסי זילברמן, אתר מאקו

Links:

 1. SlutWalk Wikipedia
 2. Prostitution Wikipedia
 3. Violence against Women, A National Crime Victimization Survey Report by Ronet Bachman, Ph.D. BJS Statistician
 4. SlutWalk protest photos, gettyimages site
 5. Alleged rape of 5-year-old in Modiin Illit being silenced, The Jerusalem post site

הקשרים:

 1. את חרותי
 2. למה אנו, הנשים?
 3. האפשר להפסיק את זה?

Contexts:

 1. My Liberty Sharon Har Paz, blog
 2. Why We, Women? Sharon Har Paz, blog
 3. Can it be Stopped? Sharon Har Paz, blog

גבר אמיתי – נוהג באשה בכבוד!

A real man – treats a woman with respect!

כמה את שוה ! How Worthy You Are

תהיות ליום האשה הבינלאומי 2013

שוב עברה שנה ושוב אנחנו מתכנסות זו עם זו כדי לספר את נפלאות היותנו נשים. כמה מעטות אנחנו. רוב הנשים אינן זוכות ל"לוקסוס" הזה, לרוב הנשים אין זמן להחליף מלה, ודאי לא זו עם זו. והבעל? איך אפשר להחליף מלה עם מי שפוקד עלייך יומם וליל את המטלות שהציב לך? אין להן אפשרות להשתחרר כדי לצמוח ולהתפתח וגם אם הן רוצות יותר ממה שהחיים חילקו להן – הן לכודות בתוך החברה בה גדלו.

קל לתת עצות ולדרבן אותן לצאת ולעשות לעצמן, אך קשה עד בלתי אפשרי להוציאן מתוך עצמן, מתוך הביצה בה הן תקועות מיום היוולדן. כשאת נלקחת על לא עוול בכפך לשם הטלת מום בגופך רק משום שמאן דהוא מפגר החליט שכך הוא רוצה לשלוט בגוף האשה; כשסוחרים בך כאילו היית אחת הבהמות ואת משמשת מטבע עובר לסוחר; כשהשלטונות מעלימים עין מבתי הבושת במדינה ומרשים שאלו יתקיימו על אף שידוע וגלוי לַכָּל שנשים אינן נקלעות לשם מרצונן, ודאי לא החופשי; כש"מכבדים" אותך רק כשאת ספונה בתוך המערה עמוק פנימה; כשכל תכלית חייך והתפקידים שמיעדים לך הם לשרת את האדונים, כשרוצחים אותך אם אינך מצייתת… איך את יכולה לצאת מזה?

כמו את העוני, כך גם ניתן למגר את אי השיוויון – במחי יד, במחי של החלטה שמהיום והלאה אין יותר ניצול של נשים וכל העובר על החוק הזה – מות יומת. חד וחלק – בל יהא חלקו עימנו, שיעבור לעולם בו לא יוכל להזיק לנו ויפה שעה אחת קודם. היכן הגברים שיהיו חזקים מספיק כדי לממש את זה? אַיִן…

♀♀

יום האשה הבינלאומי בפאריז. כל השנה טורחת ביאטריס ועמֵלה על הרבצת התורה הפמיניסטית, על הרצאות בנושא מגדר ושיוויון, אך היום הזה הוא מעין שיא בשבילה וכמי שנכחה בקרב קהל מאזינותיה, אני יודעת שיש תקוה, שהיא מצליחה להעביר לדור הבא את שצריך. טוב, היתה לה מורה מעולה ביותר והיא פועלת כמיטב יכולתה וכשרונה כדי להמשיך את המסורת ולהעמיד פמיניסטיות חדשות, משום שהמלאכה טרם תמה ויש עוד הרבה מה לעשות כדי למגר את אי השיוויון שלנו.

אני מאזינה למלים הרכות היוצאות מפיה ומתארת לעצמי את מה שהיא אומרת. ישנן מלים בינלאומיות החוצות שפה ותרבות, מלים של אחוה, מלים שנשים תומכות משמיעות באוזני נשים אחרות, מלים שנועדו להחכים, להעצים, להעביר הלאה את שרביט ההולכה בדרך הישרה. שרביט של שיוויון לכל, גם לחלק הפחוּת באוכלוסיה, זה ששש (השש) אלי שלטון ופיקוד עלינו.

אמנם הסיפור שלנו, הנשים, נמצא עדיין בחיתוליו, לצערנו, אך מתחיל לקרום ממשות ואפילו גם השפעה פה ושם. אני מתפללת ומקוה שהיום לא ירחק ורשומות מהסוג הנוכחי תהיינה בגדר היסטוריה (היא-סטוריה) ולא נזדקק להן יותר. אמן! אז כבר לא תעלה שאלה של תמיהה על שהיפיוף הריק מתוכן, זה המתימר להציג שיוויון, לא שיתף נשים במשלחות המשא ומתן הקואליציוני, נכון? ואז גם לא ניקלע למצב בו שלושה מבני המין הפחות מוצלח באוכלוסיה ינהלו את חיינו משום שאין לנו ייצוג הולם בפוליטיקה.

בתמצית: אנחנו נפלאות, אנחנו שוות, אנחנו מיוחדות, אנחנו מצוינות, אין עלינו! מתי נגלה, נפנים זאת ונפעל בענין כדי להיטיב עם מעמדנו?

חפירות בנושא פמיניזם

על בדידות וחלומות About Loneliness and Dreams

אופטימיות אינה מלה גסה…

Optimism is not a dirty word…

 

Primal Scream – Sometimes I feel so Lonely [Lyrics]

"אני עם יוליה מגיל 12", הוא אמר לי, גאוה בקולו. זה הגבר השני בו אני נתקלת, שחי עם זוגתו שנים כה רבות וגאה על כך. הראשון, למרות נאמנותו לאשתו, בוגד בערכים אחרים. לא מזמן נתפס על חם כשהוא שולח ידו במעל ועושה בקופה הציבורית, עליה היה מופקד, כבתוך שלו. את השני הכרתי דרך אמו שהיתה אשה נחמדה ולבבית וכעת היא מרחפת בעולמות אחרים. לצערנו, מוקדם מדי.

שניהם בגיל הבשל של או-טו-טו ששים, אך עדיין שמורים היטב וניכר כי היו חתיכים לוהטים בצעירותם. זן נדיר של גברים שעיניהם אינן משוטטות כדי לחפש ואין לבם נוהה אל אשר מחוץ לנישואיהם המאושרים. הם יודעים מה טוב להם, מבינים שהשכילו לבחור את אשת חיקם הנכונה להם וחכמים דיים לשמר את הגחלת. אצל שניהם, הנשים זורחות. כדי לדעת את טיבו של גבר – יש להסתכל על אשתו. איך אמרה לי פעם מאן דהיא על מישהי שנראתה מאושרת בעליל: "ברור שהיא פורחת, כשמשקים את העציץ – הרי הוא פורח". אכן, טיפוח היא מלת המפתח.

Adele – Need You Now

אינני טיפוס המקנא באושרם של אחרים, כי הרי אין זה בא על חשבוני, אך אינני יכולה שלא לחוש דקירה של החמצה על שלי זה לא קרה. קשה להמנע מלתהות מדוע לא בורכתי במזל ולא הצלחתי למצוא את האחת שאיתה ירעד הלב בכיף.

מישהי אמרה לי פעם: "אני אמנם גרה לבד, אך אינני בודדה. יש לי את החיים שלי, את העבודה, הספרים, הסרטים, הידידים". זה היה הסדר. הייתי צריכה לדעת שאין כאן מקום לבת זוג ולא לאפשר לה להכנס לי ללב ולהותיר בו חלל כואב.

Japan – Nightporter

Lyrics

אחרת להטה במשך שלושה חודשים ובסופם פסקה ש"האופוריה נגמרה" ועברה הלאה. גם פה הייתי צריכה להקדים תרופה למכה ולהבין שמי שזזה באופן אובססיבי מאשה לאשה – אין סיכוי לצפות שהיא תסכים להניח את ראשה רק בחיקה של אחת, למרות שהיא מיללת באוזני כולן ומצרה על שאינה מסוגלת להתישב.

Primal Scream – Damaged Lyrics

למדתי, שגם אם את גמישה ומוכנה ללכת לקראת, כי יש בסיס ליחסים ביניכן, את צריכה להיות ברת מזל שגם הצד השני תבוא לקראתך. לא בורכתי. אין לי מושג למה נכנסות לי לחיים מטורללות ושתלטניות, שאינן מסוגלות לכבד את מרחב המחיה של זולתן. אני ממש לא מזמינה אותן! חברה קרובה אמרה, שלפעמים אנחנו כל כך רוצות למצוא, עד שאנחנו מעלימות עין ממגרעות וחושבות שאפשר לגשר על פני פערים בלתי אפשריים.

Judy Collins & Leonard Cohen – "Suzanne" 1976

כל הכרות חדשה צופנת בחובה תקוה גדולה שאולי הפעם זה יקרה ותוכלי סוף-סוף לנוח. מעבר לסקרנות של להכיר מישהי חדשה ולגלות את שצופן עולמה על מכמניו, יש את משאלת הלב שזו תתגלה כנשואת חלומותייך ושלא תכזיב. מה כבר ביקשתי? שתראה סביר, שתהיה טובת לב, שתפרגן, שתהיה אשת שיחה, שתעשיר את עולמי. האם זה מוגזם? אין בנמצא אחת נורמלית בשבילי?

אמי זצ"ל נהגה לומר, שעד שלא אכלת שק של מלח עם מישהו – לא תוכלי לדעת את צפונותיו. העולם השתנה והיום מספיקה כוס קפה עם אחד סוכר (ורצוי עם איזו פרוסת עוגה – גבינה, שוקולד, טירמיסו) כדי לדעת מי העומדת/יושבת לפנייך. השאלה היא אם אינך נואשת ואת מספיק בשלה כדי להבין את שעלייך לעשות. אי אפשר לשנות את הזולת וכל כמה שתשתדלי – זה לא יצליח. גם אם שוב נחלת מפח-נפש ולא פגשת אֶת זו שאַת צריכה – שתי את הקפה, אכלי את העוגה, נהלי שיחת נימוסין והפרדי בחיוך. הביטי למציאות בעיניים ואל תתחילי מה שעלול להגמר ברע.

בקיצור: נרשמתי שוב. אולי הפעם אמצא את המיועדת לי?

Primal Scream Damaged Lyrics

בליון מתפקדות

התמונות קשות לצפיה, אך חשוב לא להסיט המבט

את, אני, אנחנו צופות בסרטון הזה ולמרות נסיון החיים שלנו – אם בחוויות אישיות או מסיפורים ששמענו מנשים אחרות – אי אפשר שלא לחוש זעזוע. למי שיש לב, כמובן, כי יש את הצד האחר, הנגדי, זה שמבצע את הפשעים הללו ורואה בהם נורמה – אתה ואתה ואתה = אתם השמוקים!

שוב אני חוזרת ומשננת – הכל מתחיל מחינוך ולימוד. הבסיס לאפליה הוא כיצד אנו מגדלים את צאצאינו ומה אנו מנחילים להם. לדוגמא: בכתבה ביומן של יום ששי האחרון בערוץ ה-1 (שאני מן הסתם היחידה הצופה בו…) על נשיא המכללה הבדואי הראשון בישראל הביאו (בין השאר) זוג סטודנטים, הוא והיא, שדיברו על אי השוויון במגזרם. הוא קבע שכך צריך להיות – שהגבר תמיד צריך להיות עליון על האשה, אם כי הסכים שזה צריך להיות "רק קצת". היא, באומץ לא אופייני לבנות מינה, הסכימה שאכן אין שוויון, אך ההינה להצהיר ש"זה לא בסדר ככה". אני מצפה שהלימודים במכללה יהיו עבורה קרש קפיצה לעשיה מבורכת למען קידום אחיותיה ולא רק במגזר שלה, אלא בכל אלה המדכאים נשים. ועבורו – שילמד ויחכים להבין שאשה אינה חפץ לשעשועי גבר.

באותו יומן, המגישה היא אמנם אשה, אך הפנל הקבוע הוא של גברים. אמנם לאחרונה נוספה עתונאית אחת לרפואה, אך אי אפשר שלא לתהות ולתמוה הכיצד נמצאה זו – הרי אין בכלל נשים בישראל, אנחנו בכלל לא 50% מהאוכלוסיה. מה אנחנו? לא כלום, נכון? סתם בטלות בששים. את אותם דברים אני יכולה לומר גם על תוכניות של מגישות אחרות (וגאולה אבן כבר אמרתי???) בטלויזיה שאמורה לשדר לכולנו ולהראות את כולנו בעשיה ולא רק חלק מהאוכלוסין (שזה, בדרך כלל, הפחות טוב בינינו). אחר כך מתפלאים למה הנושאים העולים לדיון עוסקים באלימות, ברוע, במה שמעניין גברים. עוד לא הפנימו שכך זה בעולם בו שולט החלק הפחות מוצלח באוכלוסיה?

לפי האתר One Billion Rising, אחת מכל שלוש נשים על פני כדור הארץ תאנס או תוּכֶּה במהלך חייה ותחוה נוראות על לא עוול בכפה. לפי זה, ביליון נשים סובלות מהתעללות ומזוועות. זאת אומרת, שאם אנחנו מביטות סביבנו – זה קורה לנו ולאחיותינו על כל צעד ושעל. אינני יודעת מהיכן המספר ועד כמה הוא מדויק, אבל גם אם זה פחות – עדיין אסור שאף אשה תסבול, גם לא אחת!

בדרום אפריקה רווחת הנורמה המעוותת שבה אונסים לסביות במטרה "לתקן" אותן, כדי ש"תחזורנה" להיות סטרייטיות למען הגברים, כי נשים הרי נולדות למען גברים, לא למען עצמן. ברחבי אפריקה ובעולם המוסלמי מָלים נשים כדי להטיל בהן מום ולמען תהיינה נכונות לבעליהן, כי הרי אין להן קיום בזכות עצמן. במקומות אחרים שולטים בנשים ומפליאים בהן זוועות בצורות שונות ומשונות.

כמה רעות חולות יש בעולם הזה נגד נשים! כמה עוול נגרם לנו כל הזמן!

אולי באמצעות הארוע הזה של One Billion Rising, ההתעוררות וההתלכדות יחד נגד החולירעות הללו, נוכל לגבור על האקטיביזם השלילי הזה נגדנו? הלואי!

בתמצית:

אולי במקום רק ברית מילה, פשוט יעקרו את הרכיב המתנדנד השלילי הזה מן השורש וביערנו הרע מקרבנו?

חפירות:

 1. למה אנו, הנשים? הוזה מלים
 2. האפשר להפסיק את זה? הוזה מלים
 3. אתר One Billion Rising נא הכנסנה ותמוכנה באחיותיכן
 4. אונס "מתקן" לסביות בדרום אפריקה באתר Lezgo
 5. אונס לסביות בדרום אפריקה כתבה ב"רואים עולם" [1]. ברשות השידור לא שמעו עדיין על נגישות, אז הם מכריחים אותנו לחפור ולדוג במקום לתת לנו קישור ישיר לכתבה. זו נמצאת אי-שם בתוך שאר הכתבות. לפחות סידרו לפי תאריך: חפשנה את הכתבה ב-22.9.2012, אז היא שודרה
 6. מילת נשים ויקיפדיה
 7. אין תמורה לאגרה דה מרקר
 8. זוג כדורסלניות אתר ynet

[1] מדינת דרום אפריקה ידועה לשמצה בממדי הפשיעה הגדולים בתחומיה. במדינה זו מתרחשים כחצי מיליון מעשי אונס בשנה. לפי נתוני האינטרפול, בדרום אפריקה קיים השיעור הגבוה ביותר בעולם של מעשי אונס, ואלו נעשים אחת לשבע-עשרה שניות. עכשיו מתברר כי רבים מהם נעשים בנשים לסביות מתוך כוונה נפשעת לשנות את העדפותיהן המיניות. על התופעה הפלילית הזאת, בכתבת צוות הטלויזיה של האו"ם.