ארכיון תג: נשמה טובה

צאת השבת Shabbat Went Out

בי ג'יז – יותר מאשר אשה

Bee GeesMore than a Woman

איני יודעת איך היתה השבת שלה. שלי היתה רגועה ושלוה. עד צאת השבת, כשהחדשות הגיעו.

I do not know how her Sabbath was. Mine was relaxed and peaceful. Until the end of the Sabbath, when the news came.

חברה משותפת, שגם איתה לא היה לי קשר מזה עידן ועידנים, שלחה לי דוא"ל לבשר לי את הבשורה. אני עדיין בשוק.

A mutual friend, with whom I had not had any connection for ages, sent me an email to tell me the news. I'm still in shock.

"ידעת שהיא במצב קשה", עניתי לה, "ולא מצאת לנכון לידע אותי קודם, כדי שאתפלל לשלומה?"

"אני יודעת שאת לא מהמתפללות", השיבה לי הצדקת, "אז לא חשבתי שיש טעם להטרידך בזה."

"You knew that she was in a bad situation", I replied, "and you didn't find it necessary to inform me before, so that I would pray for her?"

"I know you're not a praying person", the righteous woman replied, "so I didn't think there was any point in bothering you about it."

לא מצאתי לנכון להטיף לה מוסר בשעה קשה זו ולנזוף בה על שהסיקה מסקנה מוטעית לגבי, שאינה מכירה אותי כלל. מה שכן, לא יכולתי להבין למה לא בישרה לי מיד כשזה נודע לה ולמה חיכתה עד עכשו. "שאבין", אני מקשה, "חיכית יממה שלמה כדי לבשר לי?"

I did not find it right to preach her at this difficult time and rebuke her for making the mistaken conclusion, and that she didn't know me at all. What I did not understand was why she didn't tell me right away when she found out and why she waited until now. "I'd like to understand", I ask, "have you waited an entire day to tell me?"

"חיכיתי עד שהשבת תצא", ענתה הנשמה הטובה. "לא ידעתי איך תקבלי את הידיעה הזו. לא רציתי שתהיה לך שבת עצובה".

אכן צדיקה…

"I waited until Shabbat came out", answered the good soul. "I didn't know how you would accept this news, I didn't want you to have a sad Shabbat."

Indeed, a truly righteous…