ארכיון תג: סוף הסיפור

סוף הסיפור End of Story

יהודית רביץ והפילהרמונית – סוף לסיפור

צעדיה המהירים הסבו את תשומת לבי. הרמתי את מבטי אל דמותה המתקרבת. לא ידעתי אז שהסוף כל כך קרוב.

Her rapid steps drew my intention. I lifted my eyes to her approaching figure. I didn't know then that the end was so close.