ארכיון תג: ספר הג'ונגל

איפה מוגלי Where is Mowgli

חיות ג'ונגל Jungle animals

סתם חיות ג'ונגל, לא מה שחיפשתי   Jungle animals, not what I was looking for

עד כמה קשה צריך לעמול כדי למצוא בארץ את סדרת הדמויות מספר הג'ונגל בזול ובלי להזדקק לקחת משכנתא?

How difficult should it be to find in Israel inexpensive plastic images of The Jungle Book without having to take a mortgage?

עוד חיות, לא מה שחיפשתי More animals, not what I was looking for

עוד חיות, לא מה שחיפשתי    More animals, not what I was looking for

הנכדים אהבו את הסרט המצויר ורוצים לשחק עם הדמויות. משחק הרי זה דבר חשוב בהתפתחות הילד/ה ולכן הפשלתי מיד שרוולַי, שינסתי מותנַי וצללתי אל נבכי הרשת כדי לחפש את המבוקש.

The grandkids loved the animated film and wish to play with the characters. Playing is very important in a child's development, therefore I Rolled up my sleeves, buckled down and sunk into the depth of the internet to search it.

אפשר למצוא מלא שירחאנים בכל מיני אריזות שאינן קשורות, אך לא את מוגלי, לא את בגירה, לא את באלו, קא הנחש, שאנטי הנערה ואת לואי מלך הקופים. למה אי אפשר למצוא את מה שבאמת רוצים?

You can find a lot of Shere khans in different packings that have nothing to do with the Jungle Book, but not Mowgli, not Bagheera, Baloo, Kaa the snake, Shanti the girl, and not King Louis. Why can't one find what one really wants?

ספר הג'ונגל The Jungle Book

ספר הג'ונגל – המחזמר המלא בעברית

נוסטלגיה היא דבר נחמד. נדמה לנו שאצלנו היה טוב יותר מאשר בתקופה הנוכחית, אף שהדור שתחתינו חושב ההפך. מבחינתי, אני אוהבת להתרפק על דברים שהיו טובים בעבר וחבל שאינם קיימים יותר.

Nostalgia is nice. We seem to think that in our time it was better than in current day, even if the generation under us thinks the opposite. As far as I'm concerned, I do like to cling to thinks that were good in the past. Alas they no longer exist.

The Jungle Book – Jungle Rhythm

לפני כמה חודשים, ישב אחד מילדי עם בכורו, הוא נכדי המקסים, כדי לצפות ב"ספר הג'ונגל". כשבני סיפר לי על כך, התחלתי מיד לשיר לו את השיר הבא ולרקוד בהתאם. ללא שהיות, הצטרפה אלי אשתו, הרי היא כלתי הנפלאה, ושתינו סחפנו איתנו את בני, כשהנכד בן השלוש וחצי ואחיו הקטן ממנו בן השנתיים, מביטים בנו בהשתאות.

A few months ago, one of my kids sat with his older son, my charming grandkid, to watch "The Jungle Book". When my son told me about it, I immediately started to sing the following song and dance accordingly. Without further ado, his wife, my wonderful daughter-in-law, joined me, and we both swept my son with us, while the three yrs. and a half (3½) young grandkid and his two yrs. young baby brother staring at us in amazement.

Aba Daba Honeymoon

"איך השירים בסרט, לא מדהימים?" אני שואלת בציפיה לתשובה חיובית ונלהבת.

"לא היו שירים", עונה לי בני.

"שוּ אוּ-אוּ-אוּ???" אני מביעה את תמיהתי העמוקה.

"זה הסרט החדש שיצא רק עכשו, לפני חודש."

"מה, עשו סרט חדש? מה היה להם רע בישן?" אני תמהה שוב.

"זה גם לא מצויר", הוא זורק את הפצצה האחרונה.

"אהההההה??????? ספר הג'ונגל לא מצויר?" היה זה אחר צהרים של תמיהות גדולות ועמוקות.

ספר הג'ונגל – רוצה להיות כמוהו

"How are the songs in the movie, not amazing?" I ask, expecting a positive and enthusiastic answer.

"There were not any songs", my son answers.

"What? Ttttttt?" I express my deep amazement.

"This is a new movie, released just now, a month ago."

"What? They made a new movie? What was wrong with the old one?" I'm amazed again.

"Also, it's not a cartoon", he throws the last bomb.

"Ohhhhhhh? The jungle book is not a cartoon?" That was an afternoon of big and deep amazements.

The Jungle Book – I wanna be like you

מיד התישבתי ביום למחרת לחפש ביוטיוב את הסרט המצויר המדובב לעברית במטרה להראותו לנכדים. לדאבוני, נחלתי אכזבה קשה כשלא מצאתי אותו, יש רק את הגרסא האנגלית. ניסיתי גם לחפש בחנויות הגדולות כמו סטימצקי וצומת ספרים, כולל באתריהם ברשת, אך שבוע של חיפושים אינטנסיביים לא הניבו דבר. אפילו צלצלתי אליהם ונאמר לי שזה אזל מהמלאי. התאכזבתי קשות מאוד! ובעברית צחה: מה עמוקה היתה אכזבתי!!!

ספר הג'ונגל – שיר הדוב

Immediately I sat the next day to search for the dubbing to Hebrew cartoon in order to show it to the grandkids. Unfortunately, I was disappointed when I couldn't find it, only the English version. I tried to search at the big shops like Steimatzky and others, including their internet sites, but after a week of intensive search didn't produce a thing. I even called them, and was told that it was out of stock. I was very hugely disappointed! And to emphasize more: how deep was my disappointment!!!

The Jungle Book – Bare Necessities (in English)

לא נותר לי אלא להסתפק בסרטונים ביוטיוב. הראיתי אותם לנכדים ואלה התלהבו עד מאוד. מסתבר, שמה שהיה טוב לפני מליון שנה (1967), עדיין לא נס ליחו חמישים שנה אחרי. מאז, בכל פעם שאני מבקרת אצלם, עלי להביא איתי את המחשב ולהציג בפניהם שוב ושוב את הקטעים המרנינים הללו. כשהם מבקרים אצלי, דבר ראשון שהם עושים, לפני הכל, זה לבקש את רשותי לגשת למחשב שלי ולצפות בספר הג'ונגל.

ספר הג'ונגל – המצעד של קולונל האטי

I had no other choice but to stick to the video on YouTube. I showed them to the grandkids that were very enthusiastic. Apparently, what was good a million years ago (1967), is still fresh and fine fifty years after. Since then, each time I visit them, I have to bring my computer with me and display again and again these great pieces. When they come to visit me, before anything else, the first thing they do is to ask my permission to go to my computer and watch the jungle book.

The Jungle Book – Elephant Reprise (in English)


הנה הסרט המצויר המלא באנגלית. הלואי והייתי מוצאת את זה המדובב לעברית. משאלות עשויות להתגשם, לא ככה?

Here is the full movie in English. I wish I could find the Hebrew dubbing movie. Wishes might come true, aren't they?

The Jungle Book (1967) [full movie]

The Jungle Book LP (1967)

קישורים:

ספר הג'ונגל ויקיפדיה

ספר הג'ונגל (הסרט מ-1967) ויקיפדיה

Links:

The Jungle Book Wikipedia

The Jungle Book (1967 film) Wikipedia