ארכיון תג: עד להודעה חדשה

עד להודעה חדשה Until Further Notice

Coronation Scot – The Paul Temple Theme

האיש בחליפה החומה התאמץ בכל כוחו. הוא ידע שאסור לו לוותר, שאסור לו להפסיק, אחרת יבולע לו.

The man in the brown suit struggled hard, with all his strength. He knew he shouldn't give up, that he shouldn't stop, otherwise he'll suffer.

המים היו רדודים, אך מי לידיו יתקע שכך יהיה גם בהמשך הדרך? בכל רגע יכולה רגלו לשקוע לתוך בור והוא יחד איתה. הוא לא היה כאן לפני כן, כך שלא הכיר את המקום ומה זה צופן לו.

The water was shallow, but who could ensure him that it will be so further on? His foot might sink into a whole any second, and he together with it. He wasn't here before; therefore, he didn't know this place and what lies in it for him.

The Frightened City – Norrie Paramor & his orchestra

Paul Temple and the Jonathan Mystery (audiobook)