ארכיון תג: עונג שבת

עונג שבת Shabbat Pleasure

אסתר עופריםואולי

Esther Ofarim – Perhaps

השבת הזהובה הזמינה את הנפש לצאת החוצה, לספוג את קרני השמש הנעימות. יצאתי. לא יודעת מה חשבתי לעצמי.

The golden Shabbat invited the soul to go outside, to soak up the pleasant rays of the sun. I went. I have no idea what I was thinking.

התנועה בכביש הראשי היתה דלילה למדי. זו חדרה, עיר דתית, הכל סגור, אין תרבות חילונית בשבת, הדוסים ספונים בבתיהם או מתנועעים בבתי הכנסת. חוץ ממני, היו ברחוב מתי מספר, פחות ממנין אצבעות יד אחת.

The traffic on the main road was rather sparse. This is Hadera, a religious city, everything is closed, there is no secular culture on Shabbat, the religious people are introverted in their homes or trembling in their synagogues. Except for me, there were a few people in the street, less than the fingers in one hand.

רציתי לשבת על שפת הים, לשאוף אל קרבי את הריח המלוח, להביט בגלים ולצלם אם יתאפשר. אין תחבורה ציבורית בשבת ואין לי כוונה להחזיק אוטו רק בשביל נסיעה בשבתות. כשבעה קילומטרים מפרידים בין דירתי לבין חוף הים באולגה. לקחתי מונית ספיישל. מאה ₪ לא ימנעו ממני את עונג השבת שלי.

I wanted to sit on the beach, to breathe in the salty odor, to stare at the waves and photograph if possible. There is no public transportation on Shabbat, and I do not intend to keep a car just for driving on Saturdays. About seven kilometers separate my apartment from the beach in Olga. I took a special taxi. A hundred shekels will not deprive me of my Shabbat delight.

חוף הים באולגה The beach in Olga

חוף הים באולגה The beach in Olga

 

היא ישבה לה על כסא נוח, תחת שמשיה שהתנודדה מעט עם הרוח הקלה, ראשה מוטה אל הטאבלט שבידיה. אין לי מושג למה, אבל הנחתי שהיא קוראת בספר. אולי מן הזוית של ראשה, אולי מהצורה בה העבירה את אצבעה על המסך. התישבתי לא רחוק ממנה, אולי היא תבחין בי.

She sat on a plastic chair, under a sunshade that swayed slightly with the breeze, her head tilted to her tablet. I have no idea why, but I assumed that she was reading a book. Perhaps from the angle of her head, perhaps from the way she ran her finger across the screen. I sat down not far from her, maybe she would notice me.

היה עונג שבת.

We had Oneg Shabbat (Shabbat pleasure).

חוף הים באולגה The beach in Olga

חוף הים באולגה The beach in Olga

קולות של שבת Sounds of Shabbat

 

אריק איינשטיין – שבת בבוקר

 

מוֹדָה אֲנִי

מוֹדָה אֲנִי לְפָנָיִיךְ מָלְכָּה חַיָה וְקַיֶּימֶת, שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתְּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה אחרי שזו כמעט ופרחה לה מרוב עונג שבת בליל אמש. אכן, רַבָּה אֱמֽוּנָתֵךְ!

Modah Ani (I give thanks)

Hebrew (Ivrit): Modah ani lefanaych malkah chayah vekayemet, shehecḥzart bi nishmahti b'cḥemlah, acharey shezo kim'at ufarcha la merov oneg Shabbaht bleil emesh. Achen, rabah emunatech!

English: I offer thanks before you, living and eternal Queen, for You have mercifully restored my soul within me after it almost departed due to the Shabbat pleasure last night. Indeed, your faithfulness is great.

כנסיה בסורביטון, אנגליה Church in Surbiton England

כנסיה בסורביטון, אנגליה Church in Surbiton, England

Cat Stevens – Morning has broken

שחרית

עיניים אוהבות מביטות בי ברוך, מעבירות בי צמרמורות עונג עם שחר. ברוכה את שעשיתני אשה, שבראת לי אשה לאהוב ולהיות נאהבת על ידה.

 

Shacharit

Loving eyes stare at me gently at dawn, causing my whole body to shiver of pleasure. Bless Thee for making me a woman, that You created a woman for me to love and be loved by her.

 

Desiderata

מנחה

יפה שעת בין ערביים לאהבה. אשרי יושבת ביתה בשבת, עוד יהללוה על כישוריה כמארחת למופת.

Mincha

Nice to make love at twilight time. Blessed is the inhabitant of her house on Shabbat, she will be praised for her excellent skills as a hostess.

דיוואן הלב – שיר למעלות

Diwan Halev – Shir Lama'a lot

מעריב

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת: הִנֵּה בָּרְכוּ אֶת אֱ-לוקימה האדירה על שפע הטוב שהיא ממטירה עלינו בשבת הזו. תברך אותנו השֵׁמָה בימים וגם בַּלֵּילוֹת, יוצרת שָׁמַיִם וָאָרֶץ, ומשפיעה רוב אהבה עלינו, ונאמר אמן.

Ma'ariv

Song of praise: Here bless our Mighty G-ddess for the good abundance she showers us on this Shabbat. May The Divinity bless us days and nights, creator of heaven and earth, and pours upon us plenty of love, and let us say Amen.

 

 

קישורים מומלצים:

מעמד האשה ביהדות ויקיפדיה

Desiderata

 

Recommended links:

Women's status in Judaism Wikipedia

Desiderata