ארכיון תג: עננים

מתי לאחרונה קיבלת פרחים ? When did you Receive Flowers Lately

לואיס קפלדי ואלישה קיזמישהו שאהבת

Lewis Capaldi & Alicia KeysSomeone You Loved

התחזית הזהירה שירד גשם לפרקים, טפטופים פה ושם, אך לא משהו רציני. לא ההנתי להסתכן בתליית הכביסה.

The forecast warned that it was going to rain occasionally, drizzling here and there, but not something serious. I didn't take the risk of hanging the laundry.

היה לי ברור שאם אתלה – הגשם יגיע מיד וירד בששון להרטיב לי את הכביסה. ולא רק את שלי, את של כל מי שבעיר שלי. העדפתי להמנע ולאפשר לכביסות האחרות להתיבש – זו של החיילים, של המשפחות ובעיקר של התינוקות, כביסה שאי אפשר להמנע מלכבס ולתלות בשבת. "לא תלית כביסה, נכון?" שואלת-קובעת חברה שהתקשרה קצת אחרי חצות היום כדי לבדוק את מצבי.

"ברור שלא!" עניתי. "את רואה שאין גשם למרות העננים הכבדים שחולפים פה ושם. אני מניחה שאת כן."

"ודאי!" השיבה בקול שמח. "לא רק את שלי, אלא גם את של הילדים. הם נסעו לדרום אדום והתנדבתי לטפל להם בכביסה. תליתי כבר 5 מכונות, אלה יתיבשו לקראת רדת הערב ואפילו אספיק לקפל להם לפני שהם יחזרו. אני מוכרחה לומר שכל הזמן חשבתי עלייך בתקוה שלא תתלי!"

"נו, אין צורך להודות לי. בסך הכל חשבתי על היקום ועל תרומתי הצנועה לרווחתו, לא משהו גדול. אוכל לכבס מחר, שום דבר לא בוער לי." אכן, מחר יום חדש. לא הבנתי איך אפשר לקחת את המשפחה לארוע של דרום אדום כאשר יש עדיין את איום הטילים, שרק אמש נורו לשם, שלא לדבר על טרור הבלונים מלאי חומרי הנפץ שעפים ללא הרף. לא התכוונתי לפתוח את הנושא. תארתי לעצמי שהיא אינה מאושרת מזה.

"חס ושלום מחר!" מיהרה החברה ליטול קורה מעל עיני. "אמרו שמחר בטוח ירדו ממטרים כבדים וממושכים. אין לך מה לכבס, הרי אין לך מכונת ייבוש."

It was clear to me that if I hung up – the rain would immediately come to joyfully fall down to wet my laundry. And not just mine, also of everyone in my town. I preferred to avoid and allow the other laundries to dry – that of the soldiers, the families' and especially the babies', laundry that cannot be avoided from washing and hanging on Shabbat. "You didn't hang your laundry, did you?" Asked-determined a friend who called a little after midday to check my situation.

"Of course not!" I answered. "You see there is no rain despite the heavy clouds passing here and there. I guess that you did."

"Certainly!" She replied in a happy voice. "Not only mine, but also my children's. They went to the Darom Adom (Red South) and I volunteered to take care of their laundry. I already hung 5 machines, these will dry before dusk and I'll even manage to fold them before they return. I have to say that I kept thinking of you hoping you wouldn't hang!"

"Well, no need to thank me. I just thought of the universe and my modest contribution to its well-being, not something big. I can wash tomorrow, nothing is urgent." Indeed, tomorrow is a new day. I couldn't understand how the family could be taken to the South Red event when there is still the missiles threat that had just been shot there last night, not to mention the terror balloons full of explosives flying constantly. I didn't mean to open the issue. I imagine she's not happy about that.

"Goddess forbid tomorrow!" The friend hurried to open my eyes. "They said tomorrow we are surely going to get heavy and prolonged showers. You shouldn't do nothing with your laundry, you haven't got a drying machine."

כמובן שאין לי מכונת כביסה, משום שזה בזבוז אנרגיה, מבחינתי. ימות הגשם הרצופים אצלנו אינם מספיקים כדי לאיים על מצבת הלבוש שלי, כך שאני מסתדרת מצוין. אך כשיש משפחות ברוכות נפשות, אי אפשר לחכות עד שהימים הגשומים יעברו. אי אפשר להחזיק מלאי בגדים שיספיק עד יעבור זעם. לכן, מכונת ייבוש אינה מיותרת ובהחלט שוה את האנרגיה הכרוכה בשימוש בה. במשפחה ממוצעת מעמידים 4-3 מכונות כביסה ליום ובחורף זו בעיה לא קטנה. אני מסתפקת בשתיים לשבוע.

Clearly I don't have a washing machine, because for me it's a waste of energy. Continuous rainy days in Israel are not enough to threaten my attire inventory, so I'm fine. But when there are large families blessed with children, they can't wait for the rainy days to pass. It is impossible to keep a stock of clothes that will last until rage passes. Therefore, a drying machine isn't unnecessary and definitely worth the energy involved in using it. In the average family, 3-4 washing machines are used per day. Personally, I use two a week.

"שמעי", אני שומעת אותה מבעד להרהורי, "הסיבה שבעטיה התקשרתי היא שרציתי להזמין אותך לבוא איתנו לים. רוצה?"

"לים?" אני מהרהרת באוזניה, שוקלת את האפשרות להתאוורר באויר הצח.

"הרי לא תתלי כביסה שם, אז לא נראה לי שירד גשם. אני מארגנת עוד כמה חברות. מה את אומרת? אבוא לקחת אותך בעוד כחצי שעה? תספיקי להתארגן עד אז?"

"Listen," I hear her through my reflection, "the reason I called was because I wanted to invite you to come with us to the sea. Want to?"

"To the sea?" I ponder in her ears, contemplating the possibility of getting some fresh air.

"You aren't going to hang any laundry there, so I don't think it'll rain. I'm organizing a few more friends. What do you say? I'll come to get you in about half an hour? Will you be able to get organized by then?"

הפרויקט של עידן רייכלמי נהר (סולנית: ענת בן חמו)

The Idan Raichel Project – Mey Nahar (River Waters) [soloist: Anat Ben Hemo]

היתה ערבוביה של קרירות וחמימות באויר. רוח קלה נשבה, נושאת בכנפיה את מליחות המים. פרשנו על החול הרטוב את המחצלות שהבאנו איתנו והשתרענו עליהן כדי להנות מן הרגע. השמש שלחה קרניים חמימות למדי מבעד לשמיים המעוננים בפערים די גדולים. עצמתי את עיני, מתענגת. אני אוהבת את הים.

There was a mix of coolness and warmth in the air. A light breeze blew, carrying its salinity on its wings. We spread out on the wet sand the mats we brought with us and laid down to enjoy the moment. The sun sent quite warm rays through the cloudy skies with pretty big gaps. I closed my eyes, relishing. I love the sea.

מישהי העבירה בינינו קפה שחור מהביל, ארומת ההל שעלתה ממנו מענגת את אפנו. גם עוגות מאפה בית הועברו וערבו מאוד לחך. אלה מאותם רגעים בחיים בהם אנחנו פותחות את הלב, גם אם זה בפני ידידות פחות קרובות לנו, שעה נעימה של רצון טוב.

Someone passed amongst us a steaming black coffee, the aroma of the cardamom rising from it delights our nose. Tasty homemade cakes were also moved from boxes to palates. Those are moments in life where we open our hearts, even if it's to friends less close to us, a pleasant time of goodwill.

"מתי לאחרונה קיבלתן פרחים?" העלתה מישהי תהייה באויר. מיד עלתה המולה וכמה מהן התחילו לדבר בבת אחת כדי להשמיע בפנינו את נסיונן העשיר בנושא. לי לקח קצת זמן לחשוב על זה. אני לוקחת את הזמן שלי כדי לבדוק דברים ולהרהר במשמעותם. לפעמים, גם משפטים פשוטים לכאורה, לא ממש מסובכים, יכולים לגרום לי להזיז את התאים האפורים שעדיין נותרו לי. חשבתי על ביאטריס המתוקה, שנוהגת להביא לי פרחים יפים בכל פעם שהיא מגיעה. אני אוהבת פרחים. הן לתת והן לקבל.

"When did you get flowers lately?" Someone raised a wonder in the air. A clamour immediately broke and some of them started talking at once to give us their rich experience on the subject. It took me a while to think about it. I take my time to check things out and reflect on their meaning. Sometimes, even seemingly simple sentences, not really complicated, can make me move the grey cells I still have left. I thought of sweet Béatrice, who usually brings me beautiful flowers whenever she arrives. I love flowers. Both to give and receive.

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

במשפט אחד:

השקיעה היתה מהממת. בערב, מספר שעות לאחר מכן, דיווחה לי החברה שהספיקה להתגבר על ערימות הכביסה ואפילו פגשה את הנכדים כדי להתענג על חברתם.

In one sentence:

The sunset was stunning. In the evening, several hours later, the friend reported to me that she had managed to overcome the piles of laundry and even met her grandchildren to savour their company.

עובדות Facts

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

לא היה טעם להכחיש. העוּבדות עמדו מול עיני, מסדרות עצמן כמו במסדר, מנומקות על ידה עד היסוד. לא היה שום טעם להכחיש.

There was no point denying it. The fact stood in front of my eyes, arranging themselves as in a roll call, reasoned by her to the core. There was no point denying it at all.

בעודה מדברת, השקפתי מבעד לחלון. לא יכולתי להישיר מבט אל עיניה, למרות שהיא חזרה ואמרה לי להביט אליה כדי לודא שאני אכן מבינה את מה שהיא אומרת. או אולי כדי לבדוק אם יש לי דמעות בשבילה. היו לי, אך נלחמתי בכל כוחי לבל יבצבצו. העדפתי להשקיף מבעד לחלון.

While she was talking, I looked out the window. I couldn't look straight into her eyes, though she kept asking me to look at her in order to make sure that I really understand what she was saying. Or perhaps to check if I have tears for her. I had, but I fought with all my might so they won't pop out. I preferred to look out the window.

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

 

 

 

לחשב מסלול Calculate Route

ירח בין עננים Moon among clouds

ירח בין עננים Moon among clouds

ישנם ימים כאלה, בהם שום דבר אינו מסתדר לך ובסופם, אפילו הירח מסתתר מפנייך. את מבינה שעלייך לחשב מסלול מחדש.

There are such days, when nothing goes right for you, and when they end, even the moon hides from you. You understand that you have to recalculate route.

 

ירח מסתתר בין עננים Moon hides among clouds

ירח מסתתר בין עננים Moon hides among clouds

עננים Clouds

שמש מציצה מבעד לעננים The sun is peeking through the clouds

השמש מציצה מבעד לעננים   The sun is peeking through the clouds

אני חושבת על הפעם האחרונה בה ראיתיה. היא עמדה על שפת המים, מביטה אלי במבט שובב, עיניה צוחקות. צילמתי אותה. אני מצלמת תמיד את מי שאני יכולה בכל שעת כושר שמזדמנת לי. השמש עמדה באמצע השמיים, מציצה מדי פעם מבין ענני הנוצה השטים ברוח הקלה. היה חם. היה נעים.

I am thinking about the last time I saw her. She was standing by the water, looking at me playfully with her laughing eyes. I took her photo. I always take photos when I can. The sun stood in the middle of the sky, peeking from time to time through the cirrus clouds floating in the light wind. It was hot. It was pleasant.

הכל עובר חביבי – עננים

בדידות Loneliness

מלים מפתות, אך לא תמיד יש להן כיסוי

Words are enticing, but they don't always have cover…

לרחף בשמיים Floating in the sky

ריחפתי על פני המים, תרה אחר ארוחת הבוקר    I floated across the water, looking for breakfast

ריחפתי על פני המים, תרה אחר ארוחת הבוקר. הדגיגים הטעימים חמקמקים, אך אינם יכולים לעמוד בפני נחישותה של בטן מקרקרת. סביב, קולות צהלה ומשק כנפיים, אחי ואחיותי הדואים. שמש הבוקר מציצה עלינו, מחייכת, שולחת קרניים עדינות, מגששות לאט דרכן אלינו. חמימות נעימה מתפשטת באויר המצטלל.

I floated across the water, looking for breakfast. The delicious fish are elusive, but cannot withstand a rumbling belly determination. Sounds of joy and wings all around, my brothers and sisters gliding. The morning sun peeks at us, smiling, sending gentle rays, slowly groping their way to us. Pleasant warmth spreads in the shimmering air.

ראשי מזדקר, אוספת את כנפי לצדֵי גופי וצוללת בחדות. אין לו סיכוי. משפדת אותו במקורי ונושאת אל מסתור בחוף. אני רעבה. אריקה מביטה בי בעיניים כלות. אני מגלגלת לעברה את הפגר הדומם. היא מדדה אלינו בכבדות ואני גוררת אותו בעזרת מקורי, מנסה לצמצם את המרחק. זוגתי בהריון ואני דואגת לכל מחסורה.

My head protrudes, I collect my wings beside my body and dive sharply. It has no chance. Pining it in my beak and carrying it to a hiding place on the beach. I'm hungry. Erica looks at me with her longing eyes. I roll the still carcass toward her. She toddles to us heavily and I drag it with my beak, trying to reduce the distance. My spouse is pregnant so I'm supplying all her needs.

אריקה מושיטה כנף ומלטפת אותי. אני נוגעת בה ברוך ופורשת לשמיים, להמשיך בציד. דגיג בודד אינו משביע אף אחת, ודאי לא אשה הרה. אם לא אמצא דג בשרני יותר, אצטרך לחוג הלוך ושוב עוד מספר פעמים. לא אכפת לי. מביטה מטה. אריקה המתרחקת נוגסת בדגיג בתאבון רב. אך ימים ספורים נותרו עד מועד הרחבת זוגיותנו. הקן בנוי ועומד על כנו. הוספתי חדר ילדים מרופד היטב. שלושה-ארבעה צאצאים ימצאו בו את מקומם בנוחות. ואם יבואו יותר – נסתדר גם אז. אני חזקה וכשירה ואין לי בעיה לבנות עוד. שרק נהיה בריאות.

Erica reaches out and strokes me with her wing. I touch her tenderly and spread my wings to the sky to continue hunting. Just one fingerling does not satisfy anyone, let alone a pregnant woman. If I can't find a fleshier fish, I'll have to go back and forth several more times. I don't care. Looking down. Becoming farther away, Erika takes a bite of the fingerling with great appetite. Only a few days remained until the date for our expansion as a couple. The nest is built and is ready. I added a well-padded nursery. Three or four descendants will find their place comfortably in there. And if more will come, we'll work it out then as well. I am strong and fit and have no problem building more. We should only be well and healthy.

בגיחה החמישית התמהמהתי מאוד. המזון עשה שרירים והתחמק ממני בעקשנות. אביב, שעסק אף הוא בהאכלת בן זוגו המעובר, הניף בשאלה את הדגיג הדשן שהעלה במקורו. עפעפתי לו לשלילה, נחושה לספק את צרכי זוגתי בכוחות עצמי. כל כך הייתי מרוכזת במשימתי, עד כי לא שמעתי דבר. הרחק למטה על החוף התחוללה מהומה, אך היא לא הגיעה אל תשומת לבי. הרף עין של צל חולף ואני שוב מצמידה את נוצותי וצוללת נמרצות, בקושי מספיקה למלא את ריאותי באויר.

At the fifth flight I was very delayed. The food activated its muscles and stubbornly dodged me. Aviv, who was also feeding on his expectant mate, swung the fleshy fingerling that he caught with his beak. I blinked at him in rejection, determined to meet my partner's needs on my own. I was so focused on my task, that I heard nothing. Far down on the beach there was a commotion, but it didn't catch my attention. A fleeting of a passing shadow, and I again compress my feathers and plunge intensively, barely manage to fill my lungs with air.

מלאת סיפוק וגאוה אני נוסקת ודוהרת חזרה אליה. מן הסתם הספיקה לשבור מעט את רעבונה והחלה להפריד את העצמות מן הבשר למעני. ודאי ערכה אותו על מצעית העלים בצורה מעוררת תאבון. אולי הניחה צדף קטן לקישוט. אריקה אהבה תמיד לעשות מחוות מתוקות כאלה, להביע את אהבתה, לחמם לי את הלב. אריקה, אהובתי המתוקה. מנופפת בעוז בכנפי, אצה-עפה במרץ אל זוגתי.

Filled with satisfaction and pride, I take off and dash back to her. She probably satisfied her hunger a little and began to separate the bones from the flesh for me. She certainly set it on the placemat of leaves in an appetizing form. Maybe she put a little seashell on for decoration. Erica always loved making such sweet gestures, expressing her love, warming my heart. Erica, my sweet lover. Waving my wings fiercely, I'm hurrying-flying to my spouse.

השמש משתקפת במים The sun is reflected in the water

נוסקת ודוהרת חזרה אליה   I take off and dash back to her

חגה מעל קננו. משהו לא מריח לי טוב. מלמטה, עולים קולות צווחה נוראים. לבי צולל יחד עם גופי המנמיך טוס. מעגל סוער מרחף מעל מה שהיה פעם ביתי, מונע בעדי מלראות. אני חובטת בכנפי כדי להזיז את הדואים בדרכי, אך נתקלת בחומה איתנה החוסמת אותי. אביב ושחף עוטפים אותי בכנפיהם ומובילים אותי אל קנם שעל הצוק. אני מנסה להתנגד, מצווחת את שמה של אהובתי, אך אביב מהסה אותי ואומר שזה לטובתי. אני נגררת אחריהם בלב מכווץ מאימה. מה הם מסתירים ממני?

I'm circling above our nest. Something doesn't smell good to me. From below, horrible sounds of squeals ascend. My heart dives along with my body lowering the flight. A turbulent circle hovers over what was once my home, preventing me from seeing. I slap my wings to move those who are gliding in my way, but encounter a solid wall blocking me. Aviv and Shahaf envelop me in their wings and lead me to their nest on the cliff. I try to resist, squealing my beloved's name, but Aviv hashes me and says it's in my favour. I am dragging after them with a shrinking heart from horror. What are they hiding from me?

נשימתי שוצפת. שחף מהזה מעט מים מרעננים על פני, אך איני מוצאת מנוח. אריקההההההה!!!!!!! אני צווחת בקול לא לי. אני נשמעת היסטרית וקשה לי להאמין שזו אני. תמיד הייתי רגועה, בשאנטי, אך הפעם אומר לי לבי שמשהו נורא קרה.

אביב מסביר לי בשקט ששני הולכי-על-שתיים ערכו מצוד על המחנה שלנו ופגעו בכמה עשרות שחפים שהיו איטיים מכדי להגן על עצמם או להתחמק מפגיעתם. גם אריקה נפגעה. גופי מתכווץ. ברק נורא מבזיק בי ועיני מסתנוורות מהדמעות המציפות אותן וזולגות במפל מלוח במורד פני. שחף כורך סביבי כנף ובשניה מוחה את האשד הקולח ממני.
"מה קרה לה? היכן היא?" אני ממלמלת בקול שבור, עיני מתרוצצות סביב, מנסות לאתר מידע.
שתיקה. מבטם אומר הכל. מסרבת להאמין. לא יכול להיות שזה נגמר. מנסה להזיז את כנפי, אך הן אינן נשמעות לי. אני רוצה לראות. רוצה לראות. רוצה!!!!!!!!!!!!!! הם מנסים לשכנע אותי שאין טעם. החומסים לקחו הכל. לא נשאר כלום. קשה לי לקלוט. רגע אחד הייתי מאושרת, שמחה בחלקי ובעתיד הורוד שנשקף לנו, ריחפתי בעננים – תרתי משמע – ובמשנהו – הכל נמחה. גז. האם זה סיוט? למה שאחלום דבר כה נורא?

My breath is incense. Shahaf sprigs some refreshing water on my face, but I can't find rest. Ericahhhhhhh!!!!!!! I scream loudly with a voice I don't recognize. I sound hysterical and I find it hard to believe it's me. I've always been calm, in Shanti (serenity), but this time my heart tells me something terrible has happened. Aviv quietly explains to me that two bipeds conducted a hunt on our camp and hit a few dozen seagulls that were too slow to defend themselves or evade from their damage. Erica was injured too. My body is shrinking. A terrible lightning flashes in me and my eyes dazzle with the tears that flood them and spill into a salty waterfall down my face. Shahaf wraps a wing around me and with the second wipes away the cascade that streams from me.

"What happened to her? Where is she?" I mutter with a broken voice, my eyes darting around, trying to find information.

Silence. Their gaze says it all. I refuse to believe. It can't be over. Trying to move my wings, but they don't obey me. I want to see. Want to see. Want to!!!!!!!!!!!!!! They are trying to convince me that there is no point. The predators took everything. There was nothing left. It's hard for me to absorb. One moment I was happy, contented with my lot and the pink future we expected, I was floating in the clouds – literally – and in the next – everything was destroyed. Disappeared. Is it a nightmare? Why would I dream such a terrible thing?

לפתע, אוחז שחף בבטנו התפוחה ונאנק. אביב תומך בו ומוביל אותו אל המצע הרך שהכין מראש. הצירים. תהליך ההטלה החל. אינני חושבת כלל. מתוך אינסטינקט, כורעת למרגלותיו ובודקת את הפתיחה. יש לו עוד הרבה זמן. זו ההטלה הראשונה של הבחור וסביר שהיא תארך מספר שעות. אביב מנטר את נשימותיו, מונה את רווחי הזמן בין הצירים ומוחה באהבה את הזעה הניגרת על פני בן זוגו.

Suddenly, Shahaf clutches his swollen belly and groans. Aviv supports him and leads him to the soft bedding he prepared in advance. The contractions. The laying process has begun. I don't think at all. Out of my instinct, I'm kneeling at his feet and checking the opening. He still has plenty of time. This is the first laying of the guy and it will probably take several hours. Aviv monitors his breathings, counts the time intervals between the contractions and lovingly wipes the sweat pouring across his partner's face.

שעת בין הערביים. השמש טובלת את קרניה במים, מכסה את השמיים בצעיף צבעים מרהיב. שחף הומה באפיסת כוחות ומחליק את אורון לתוך ידי המצפות. בדחילו ורחימו עוטף אביב את כדור הנוצות הזעיר ומניח אותו על חזה היולד. שלושתם הומים בהתרגשות נינוחה. משפחה.

Dusk. The sun dips its rays in the water, covering the sky with a spectacular veil of colours. Shahaf is buzzing with exhaustion and slides Oron into my awaiting hands. With awe and reverence (with fear and love) Aviv wraps the tiny feather ball and places it on the birth giver's chest. The three of them are buzzing with relaxed excitement. Family.

פורשת בלאות את כנפי ודואה אל המים. דמותי משתקפת בהם. אין לי חשק לצפות בה. חשה רעב. פיסת עץ צפה לאִטה על הגלים הרוגעים. מניחה עליה את רגלי, חושי חצי ערים. להקת סרדינים חוצה תחתי בתוך המים. לא צריכה להתאמץ הרבה. עד שהם מתפזרים בבהלה לכל רוח, אני מצליחה למלא את בטני לשובע.

Spreading my wings and gliding to the water. My image is reflected in them. I have no desire to watch it. I feel hungry. A piece of wood slowly drifts upon the calm waves. I put my feet on it, my senses half-awake. A school of sardines crosses in the water beneath me. I don't need to make much effort. Until they disperse all over in panic, I manage to fill my stomach until satiation.

מתוך הרגל, אני עושה את דרכי אל המקום שהיה הקן שלנו. רק ריחה הקלוש נותר, נבלע בריחו המלוח של הים. הרוח החליקה הכל, כיסתה באינספור גרגרים דקיקים על חיים שהיו. נושאת עיני אל המרחב. פיסות דקות נישאות באויר. השמש השוקעת צובעת את האופק בפסטל רך, מאפיל.

Out of habit, I make my way to the place that was our nest. Only the faint odour remained, engulfed in the salty scent of the sea. The wind smoothed everything, covered a life that was once with countless fine grains. Looking up into the wide-open space. Thin bits are flying in the air. The setting sun paints the horizon with a soft, darkened pastel.

דואה אל בדידותי.

I'm gliding into my loneliness.

אריקה החמודה שלי My lovely Erica

דואה אל בדידותי   I'm gliding into my loneliness

***

מתוך: "כמו עלים יבשים", ספר בכתובים מפרי עטי.

From: "Like Dry Leaves", a book I'm writing.

הגרסא המקוצרת:

באלימות לא נשיג כלום, רק תהו ובהו וחושך על פני תהום ואיש הישר בעיניו יעשה – לא טוב!

The short version:

With violence we will get nothing, just formless and empty, and darkness over the surface of the deep, and every man does that which is right in his own eyes – no good!

צילומים: שרון הר פז (C) מתוך אלבום ברייטון, אנגליה 24.11.08

Photos: Sharon Har Paz (C) from Brighton Album, England 24.11.2008