ארכיון תג: פייסבוק

הטמטום של פייסבוק   The Idiocy of Facebook

Carole Cadwalladr – Facebook's role in Brexit and the threat to democracy

אולי היתה לו כוונה טובה לצוקרברג כשהקים את פייסבוק, אך התוצאה לא ממש משביעת רצון, לא אצל האנשים הרגילים, שאינם מחפשים ריב ומדון.

Zuckerberg may have had good intentions when he founded Facebook, but the result is not quite satisfactory, not for the ordinary people, who are not looking for quarrels.

קיבלתי אתמול דוא"ל אוטומטי ממרכז המשאבים לעסקים בפייסבוק, המביע את דאגתו לעסקים בזמן הקשה הזה ומציע מספר עצות איך להתנהל ימים האלו. העצות הללו כל כך מטומטמות, שקשה לתאר. מה שכן, התקוה שם, בפייסבוק, היא מן הסתם להביא עסקים חדשים במקום הענקיות שהפסיקו לפרסם אצלם ובצדק. בפייסבוק חושבים שאנחנו מטומטמים. אז אנחנו לא.

I received an automated email from the Facebook Business Resource Center yesterday expressing its concern for business in this hard time, and offering some tips for how to conduct these days. It's hard to describe how dumb these tips are. Facebook thinks we're dumb. No, we're not.

היה לי קישור ישיר של הבלוג הזה לאחד העסקים שלי בפייסבוק – קציר מלים הוצאה לאור, שהיה פעיל מאוגוסט 2010, כמעט 10 שנים. ב-16.3.20 פרסמתי את הרשומה הזו ואז פייסבוק חסמו את הקישור בטענה שהפרסום שלי (מהבלוג) מנוגד לכללי הקהילה. לא עזרו כל הפניות שלי אליהם (לפחות 10!); עובדה – שלושה חודשים וחצי מאז, עדיין הקישור חסום. התעלמות מוחלטת מצדם. חקרתי קצת בנושא והבנתי שמדובר פה באלגוריתם מטומטם שפועל עצמאית בהתאם לתכנות שלו, כך שאין סיכוי שאי פעם זה יחזור לקדמותו והקישור יופעל. אני מניחה שהציור בראש הרשומה לא מצא חן בעיני האלגוריתם הטיפש.

I had a direct link from this blog to one of my Facebook businesses – Word Harvest Publishing, which was active for almost 10 years, since August 2010. On 16.3.20, I published this post and then Facebook blocked the link, claiming that my post (from this blog) was violating community rules. None of all my applies to them (at least 10!) didn't help; fact – three months and a half later, still the link is blocked. A complete ignoring by them. I did some research on the subject and realized that this is a stupid algorithm that operates independently according to its programming, so there is no chance that it will ever return to normal and the link will be activated. I guess the stupid algorithm didn't like the drawing at the top of my post.

נשים שולטות

את זה הלוגריתם המטומטם של פייסבוק פסל   This was rejected by stupid Facebook logarithm

חלה ההתדרדרות עצומה בשיח בפייסבוק, משום שהאלגוריתם פועל להעצמת ההתבטאויות הגסות והמתלהמות. מאן דהוא בהנהלת פייסבוק מצא ששיח מתלהם, גסות רוח והתבטאות לא מכבדת של הזולת, מגבירים את הענין של אנשים ומושכים אליהם את תשומת לבם. איני יכולה לדבר בשם כל האנשים שמרגישים וחושבים שהם טובים, אך נראה לי שרבים מאיתנו מעדיפים שיח נעים, מכבד, מקבל, מנומס, כזה שנעים לקיים, גם אם דעת הזולת שונה לגמרי משלנו. אפשר להחליף דעות, אפשר שיהיו חילוקי דעות, אך אין צורך בשום התבטאות גסה. ממש אין צורך. אני מקוה ומיחלת בכל לבי שתקום פלטפורמה לאנשים טובים, כזו שאפשר יהיה לשתף את דעותייך בלי שיעוטו עלייך כל מיני מחרחרי ריב ויהפכו דיון לקרב, גם אם זה של מלים מוקלדות.

There has been tremendous deterioration in the discourse on Facebook, because the algorithm works to empower rude and raging speeches. Someone at Facebook management found that fiery discourse, rudeness and disrespect for others increases people's interest and attracted their attention. I cannot speak for all people who feel and think they are good, but it seems to me that many of us prefer a nice, respectful, accepting, polite discourse, one that is pleasant to hold, even if the opinion of others is quite different from ours. It is possible to exchange opinions, there may be disagreements, but no crude expressions are required. There is absolutely no need for it. I sincerely hope that a platform for good people will be created, such that people could share their opinions without getting pounced by all kinds of warmongers who turn each discussion into a fight, even if it is typed words.

אני שמחה על שכמה חברות גדולות ומשפיעות הסירו את הפרסומים שלהם מפייסבוק. מה שלא הולך בהגיון ובטוב, כנראה יצליח על ידי פגיעה בכיס של הטייקון. אולי זה יביא לשינוי בהתנהלותו. אני אמנם מאותגרת, אך לא כל כך טפשה, כך שאני יודעת שהחברות שעשו זאת פעלו מתוך האינטרסים שלהם ולא מתוך אלטרואיזם. זה אמנם חבל, אך אף חברה עסקית גדולה לא הגיעה להיות כזו בדרך של אלטרואיזם. אם הן לא היו דורסות את הזולת ודורכות על גווייתו – איך הן היו מתקדמות ומגיעות לאן שהגיעו?

I'm happy that some big and influential companies have removed their advertisements from Facebook. What does not go with sense and good intention, will probably succeed by hitting the tycoon's pocket. Maybe it will change his behaviour. I am challenged, but not so stupid, thus I know that the companies that did it, worked out of their own interests rather than altruism. This is a shame, but no big business company came to be such by altruism. If they had not crushed others and stepped on their corpses – how would they have progressed and get to where they are?

בזמנו, כשמייקרוסופט התחילה להכנס לשוק אם מעבד התמלילים שלה, וורד, היא דרסה את כל מעבדי התמלילים שהיו ברחבי העולם. וורד, בתחילת דרכה היתה נוראה כתוכנה. התרגום לעברית וממנה היה גרוע מאוד, כמו התרגום שיש בפייסבוק. זה בלשון המעטה, משום שאין מלה יותר חזקה מזו. לפני וורד, היתה בישראל תוכנת עיבוד תמלילים נפלאה בשם QText, שהיתה ממש מעולה. כל מה שהיה על מייקרוסופט לעשות, זה להטמיע את QText בתוך וורד, במקום לדרוס אותה. היה אולי רווחי פחות בטווח המיידי, כי לקנות את QText היה אמור לעלות בכסף, אך הרווח היה גדול יותר במבט לעתיד, משום ששיתוף הפעולה היה יכול להניב תוכנה עוד יותר מצוינת. וורד לא ממש טובה. זו תוכנה בקושי בינונית בעברית.

At the time, when Microsoft began to market its word processor, Word, it was destroying all the word processors around the world. Word, at the beginning, was terrible as a software. The translation to and from Hebrew was very bad, like the translation on Facebook these days. This is an understatement, because there is no more powerful word than bad. Prior to Word, Israel had a wonderful word processing software called QText, which was really excellent. All Microsoft had to do was assimilate QText with Word, rather than ruin it. It might have been less profitable in the immediate term because buying QText was supposed to cost money, but the profit was greater in the future aspect, because collaboration could have yielded even more excellent software. Word is not really good. This software is hardly medium in Hebrew.

עד כמה מצוינות ונפלאות שהן תהיינה, אין לעסקים קטנים סיכוי מול החברות הגדולות הדורסניות. יחד עם זאת, גם הגדולות לא נשארות עימנו לנצח, לשמחת רבות מאיתנו, כולל אני. תקוותנו היא שבמקום הגדולות, הרעות והמזיקות, תקומנה חברות טובות שתפעלנה הן למען הרווח שלהן, אך לא רק בשביל זה, אלא גם כדי להיטיב עם העולם. אני מקוה שזה יתגשם ובמהרה בימי.

As great and wonderful as they might be, small businesses have no chance against the big companies. At the same time, the big ones too don't stay with us forever, much to the delight of many of us, including myself. Our hope is that in the place of the great, bad and damaging, good companies will be created that will work for their own profit, but not only for this, but also for the good of the world. I hope that comes true soon.

הטמטום של פייסבוק

במשפט אחד:

אנחנו זוכרות איך אימפריות שחשבו שתחיינה לנצח – נפלו. גם פייסבוק לא יינָקֶה. גם סופו יגיע ונקוה שבקרוב תקום פלטפורמה נקיה ונעימה, שלא תפעל בשרירות לב.

In one sentence:

We remember how empires that thought they would live forever fell. Facebook won't be an exception. Its end will also come, and let's hope that soon a clean and pleasant platform will establish, such that won't work arbitrarily.

רשת חברתית Social Media

Katherine OrmerodWhy Social Media Is Ruining Your Life

פייסבוק היא רשת חברתית מחורבנת, על זה אין עוררין. יש בה מלא אנשים רעים ומטומטמים ששופכים את הרעל שלהם על הכל. אני תוהה איך ניתן להופכה לנורמלית, לתומכת, למסייעת. אם זה אפשרי בכלל.

Facebook is a bloody lousy bad network, which is unquestionable. It has many evil and dumb people pouring their poison on everything. I wonder how it can be turned to normal, supportive, helpful. If it's possible at all.

ב-16.3.20 פרסמתי רשומה בבלוגי בוורדפרס על מה שקורה איתנו בתחילת הקורונה, על הצעדים שהממשלות השונות נקטו (או לא) והעליתי קריקטורה המתארת איך נראה היה העולם לוא היה נשלט בידי נשים. מהרגע בו פרסמתי את הקישור לרשומה עם הקריקטורה הזו על הקיר שלי בפייסבוק, צצה פתאום אזהרה שאמרה שהקישור נוגד את כללי הקהילה ולא איפשר לי לפרסם אותו. יחד עם זה, כמו קוביות דומינו שנופלות אחת על השניה, הוסרו מהקיר שלי בפייסבוק כל הרשומות עם הקישורים הקודמים שהעליתי. היו כלא היו.

On 16.3.20, I posted on my blog on WordPress what was happening to us at the beginning of the Corona, about the steps taken (or not) by the various governments and I put up a cartoon describing what the world looked like if it was ruled by women. From the moment I posted the link to the post with this cartoon on my Facebook wall, a warning popped up suddenly, saying that the link was against the community rules and would not allow me to post it. At the same time, like dominoes falling on each other, all my previous posts with the links I uploaded were removed from my Facebook wall. It disappeared as if it has never been there.

כתבתי מספר פעמים לפייסבוק וביקשתי הסבר למה זה נעשה ובמה זה נוגד את כללי הקהילה, אך עד עצם היום הזה לא קיבלתי תשובה. אני מניחה שזה האלגוריתם האטום ואין מה לעשות בענין הזה. לחיצה על הקישור לבלוג שלי מובילה לעמוד האומר שהקישור נחסם משום שזה נוגד את כללי הקהילה. אין למי לפנות, אין איך להסיר את רוע הגזירה, פשוט קיר אטום, ניהול מטומטם של פייסבוק.

I wrote to Facebook several times asking for an explanation of why this was done and why it contravened the community rules, but to this day I have not received any answer. I guess that's the detached algorithm and there's nothing to do about it. Clicking on my blog link leads to a page that says the link is blocked because it violates the community rules. No one to turn to, no way to remove this irrevocable edict, just a sealed wall, Facebook dumb management.

Poppy Jamie – Addicted to Likes

במשפט אחד:

למה אני עדיין שם? שאלה טובה.

In one sentence:

Why am I still there? Good question.

להנהיג את העולם   Leading the World

טירס פור פירס – כולם רוצים לשלוט בעולם

Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World

אחד היתרונות של פייסבוק, זה שאפשר למצוא דרכו חברות חדשות. אחת מחברותי שם שִׁחְרְרָה קִיטוֹר על המצב הנוכחי עם וירוס הקורונה, מה שהעלה אצלי הרהורים (אוי לא!). להלן שיחתנו המעניינת. אני בטוחה שיהיה לכן מה לתרום מתובנותיכן.

One of the benefits of Facebook is that you can find new friends through it. One of my friends there posted her vent on the current situation with the coronavirus, which made me think (oy vey!). Following is our interesting conversation. I'm sure that you will have a lot to contribute from your insights.

שרון (שמה כשלי, שם מקסים ביותר!):

אני מרגישה שאני רוצה להפגין כמו שעשינו בצעירותי, לאסור על הפצצה, נגד סחר בפרוות, נגד קיום בעלי חיים, טרידנט ורבים אחרים. איפה הנוער שזעק פעם עם כרזות? אני כל כך כועסת ורוצה לפרוק את תחושות התרעומת והתעוב בגלל הנגיף הזה, הרבה נשכח מהרשימה האינסופית, ואני בטוחה שפספסתי המון.

שיטפונות בבריטניה

סוריה וחלקים אחרים של העולם נהרסו עם 10000 פליטים

פשעי מלחמה מותרים, מתעלמים מהם ואפילו תומכים על ידי מדינות שצריכות לדעת טוב יותר.

פליטים בורחים, לאן?

כל ספורט הדם הכולל ציד שועלים, שהממשלה הזו רוצה להחזיר.

חסרי בית ובכללן משפחות עכשו

בריאות הנפש ההולכת ומתדרדרת

צוות רפואי העובד כל שעות היממה.

בנקים למזון גדלים במספרם יותר מאי פעם

הדו"ח הרוסי עדיין לא נראה, מדוע?

שינוי אקלים.

הכל נשכח בגלל וירוס הקורונה, כמה נוח לראש הממשלה הכי גרוע

אנא אל תהססו להוסיף לרשימה האינסופית הזו

Sharon (her name is like mine, a great name!):

Feel l want to demonstrate like we did in my youth, to ban the bomb, against the fur trade, against animal vivisection, trident and the many others. Where are the youth who shouted with placards once? I’m so very angry and want to vent a rant of abhorrence because of this virus, much is being forgotten the list is endless, and I’m sure I’ve missed loads.

Floods in the UK

Syria & other parts of the world ruined with 10000 fleeing

War crimes being allowed, ignored and even supported by countries who should know better.

Refugees fleeing, to where?

All blood sports which includes fox hunting, which this government would like to bring it back.

Homeless including now families

Mental health increasing

Medical staff working all hours.

Food banks ever increasing in number

Russian report still not seen, why?

Climate change.

All forgotten because of coronavirus, how convenient for the worst Prime Minister

 

Please feel free to add to this endless list

אני, גם שרון, עונה באריכות:

אני לגמרי איתך בענין הזה, למרות שמעולם, בכל חיי, לא השתתפתי באף הפגנה. אני פה נהגנו לבטוח בממשלה שלנו, השרים היו באמת אנשים דגולים וישרים שעבדו קשה מאוד ועשו כמיטב יכולתם לבנות את הארץ. אני זוכרת ששמעתי בחדשות ברדיו על מחאות הסטודנטים במאי 1968 בצרפת (הייתי בת 14 אז). דבר כזה לא ארע פה. כמדינה צעירה (שנבנתה מחדש ב-1948 אחרי 2000 שנה בגולה), היינו עסוקים במאבקינו נגד הערבים מסביבנו שרצו להשמידנו (ועדיין!).

הצלחנו להתגבר עליהם והיו לנו חיים טובים במהלך שנות ה-70. הורי, כמו שכנינו, אחרי שעברו את זוועות השואה, לא היו עשירים, אך היו מסוגלים לנהל חיים כלכליים הגיוניים וצנועים – היה לנו גג מעל הראש, אוכל בריא על השולחן ואבי עבד במקום קבוע עד פרישתו. היו לנו כמה מלחמות נגד מדינות ערב, אך חיי היומיום היו בסדר פחות או יותר.

אך אז, מאז 2009, כשהמושחת הפך להיות ראש הממשלה שלנו, השתנו חיי העם שלנו לרעה. אותן 11 שנות כהונתו הרסו כל דבר פה. פעם היינו מאוחדים: כל 12 השבטים שמדינת ישראל מורכבת מהם היו פעם עם אחד למרות ההבדלים בינינו. הוא עשה הכל כדי להפריד בינינו, שלא לדבר על השחיתות שהוא איפשר להתרחש. הוא נאלץ לעמוד לדין ב -17, בשבוע שעבר, עם 3 מקרי שחיתות נגדו, אך מה הוא עשה דבר ראשון? בגלל הקורונה, הוא אסר על בתי משפט לשבת בדיונים, תחת צו איסור התכנסות ציבורית לכלל האוכלוסיה. היו לנו כמה הפגנות נגד זה ונגדו, אבל זה לא עזר. אנשים מפחדים מהנגיף יותר מאשר מהסכנה להפוך לדיקטטורה. הנגיף הזה משנה את אורח חיינו והוא מספק כר נרחב למנהיגים המושחתים ברחבי העולם כדי לדכא את אזרחיהם ולשלוט לנצח. אין לנו חוק המגביל את זמן כהונתו של ראש ממשלה או חבר פרלמנט.

אני חושבת על גרטה שרצתה לשנות את העולם, ועל הדור שלה שצריך לקחת לידיו את השלטון. אני "צעירה" מספיק בכדי לזכור את הסרט "הנוער לשלטון", בו השתלט הנוער על ניהול המדינה. ככל הידוע לי, ישנם כיום בעולם שלוש מנהיגות ישרות וטובות: הגרמניה, הניו-זילנדית והפינלנדית. כולן נשים. אני בטוחה שאם הן היו מתאחדות – הן היו יכולות להוביל את העולם בצורה טובה.

מצטערת שזה ארוך כל כך, אבל גם אני הייתי צריכה לשחרר קיטור. אני הולכת להעלות את זה בבלוג שלי והייתי שמחה לקבל את רשותך לצטט את דברייך (בלי לציין את שמך המלא, כמובן), אם זה בסדר מצדך. תודה לך מראש.

Me, Sharon too, answering at length:

I'm totally with you here, although I have never participated in any demonstration in my whole life. We here used to trust our government, the ministers were really great honest people who worked very hard and did the best they could to build our country. I remember hearing in the news on the radio about the student protests in May 1968 in France (I was 14 then). Nothing like that happened here. As a young state (re-established in 1948 after 2000 years in the diaspora), we were occupied with struggling against the Arabs surrounding us who wanted to destroy us (and still do!).

We managed to overcome them and had quite a good life during the 70s. My parents, as well as our neighbours, after going through the horrors of the holocaust, were not reach, but were able to conduct a reasonable modest economic life – we had a roof over our head, healthy food on our table, and my father had a stable job until he retired. We had a few wars fighting the Arab countries, but everyday life was more or less ok.

But then, since 2009, when the corrupt person became our PM, our whole life changed for the worst. Those 11 years of him in office damaged everything here. We used to be together: all the 12 tribes that the nation of Israel is made from used to be as one despite our differences. He did everything to divide us, not to mention the corruption he allowed to take place. He had to face trial on the 17th, last week, with 3 cases of corruption against him, but what did he do first? Due to the corona, he banned courts from sitting, under the order of prohibition of public gathering to all the population. We had a few demonstrations against it and him, but it didn't help. People are scared of the virus more than from the danger of becoming a dictatorship. This virus is changing our way of life and it provides a broad operational leeway for the corrupted leaders worldwide to oppress their citizens and rule forever. We don't have a law which limits the time in office of a PM or a MP.

I'm thinking about Greta who wanted to change the world, and her generation who needs to take over. I'm "young" enough to remember the movie "Wild in The Streets", where the youth took over. As fa as I know there are currently three honest and good leaders in the world: the German, the New Zealander and the Finlandish. All women. I'm sure that if they would get together – they could lead the world for the better.

Sorry that it's so long, but I had to vent too. I'm going to post this on my blog, and I'd like to have your permission to quote your words (without mentioning your name, of course), if it's ok with you. Thank you in advance.

שרון:

אוי, שרון, הבאת אותי לכדי דמעות עת קראתי את זה, למעשה פשוט התייפחתי מאוד, לא עשיתי זאת במשך כל כך הרבה זמן, ואני אסירת תודה אולי זה היה נחוץ. כולנו מבליגים, ועלינו לצעוק שוב בקול רם על מה שכל כך לא בסדר.

את בהחלט יכולה להשתמש בזה בבלוג שלך, אפילו בשמי. פחדתי כששמתי את זה, וכמעט מחקתי, החברות והתמיכה שלך עוזרות לי מאוד.

אשמח לפגוש אותך יום אחד, אם לא בעולם העצוב הזה עכשו, אז למעלה בשלוה.

גרטה, היא מדהימה כמי שצעירה כל כך. עלי לבדוק את הסרט הזה כי לא ראיתי אותו. כן, הרבה יותר סיכוי שנשים תנהגנה שלום, ואני לחלוטין מסכימה איתך.

פליטים נמצאים בתקופות מזוויעות, כאשר הקהל הרחב נלחם על האסלה

אופס גלילי טואלט, אנו חיים כיום בעולם מאוד עצוב ואנוכי. אנא השארי מוגנת xx

Sharon:

Oh my sharon, you’ve reduced me to tears reading this, in fact just sobbed my heart out, not done that for such a long time, and I’m thankful perhaps it was needed. We all bottle up, and we must all shout out loud once more for what is so wrong.

You certainly can use this on your blog, even named. I was afraid when l put it up, and almost deleted it, your friendship and support helps me greatly.

Would love to meet you one day, if not on this now very sad world, but above in peace.

Greta, she is incredible for so, so young. Must check that film out for I’ve not seen it. Yes, women are far more likely to be peace leaders, and fully agree with you.

Refugees are in horrendous times, when the general public are fighting over toilet

Whoops toilet rolls, we now live in a very sad, selfish world. please stay safe xx

אני:

שרון היקרה (זה כמו לפנות אל עצמי…), תודה רבה על שאת מרשה לי להשתמש בטקסט שלך, משום שאני חושבת שהעלית נושא מאוד חשוב פה.

מדהים איך שאנו יכולות למצוא פה מדי פעם אנשים נחמדים כמוך, עם מחשבות וכוונות טובות דומות. אני עדיין מאמינה שישנם הרבה מאוד יותר אנשים טובים בפלנטה הזו מאשר רעים. אני שמחה ואסירת תודה מאוד להיות חברתך.

יש לי כמה שאלות:

1. למה הדמעות?

2. מדוע פחדת להעלות את זה? אינך רוסיה או טורקיה, נכון? עם הדיקטטור הישראלי שלנו, אנחנו עדיין יכולים לעת עתה לומר ולכתוב את אשר על לבנו. אין לי מושג מה צופן לנו העתיד ומה יהיה כשהוא יקבל יותר כוח. אני יכולה רק לקוות שהעם יתעשת וישליך אותו לבית הסוהר ויזרוק את המפתחות.

3. לא ראית את הסרט המצוין הזה? אוי ועי! זה אחד הסרטים הכי סמליים והכי משפיעים על הדור שלנו, כמו ספריה של איין ראנד. זוכרת את "אנו החיים", "כמעין המתגבר" ו"מרד הנפילים?" אני כל כך מיחלת שילמדו את זה בבית הספר, אך בשל אורכם אני בספק אם זה יעשה. בניגוד לדור שלנו, זה הנוכחי למד לקבל כל דבר בקצרה ולא להעמיק. חבל מאוד.

תשובות:

בקשר לפליטים, אני באמת לא יכולה להבין את זה. בעולם נורמלי וטוב, צריך שלכל בני ובנות האדם ימולאו ארבעה צרכים בסיסיים: אוכל, לבוש, גג מעל הראש וחינוך חופשי. בגיל ההתבגרות, הייתי בטוחה שהזוועות של השואה לא יחזרו יותר, אך אז חוה העולם את ביאפרה ומלחמות נוספות בין אנשים שהונהגו בידי מנהיגים נבלים.

אני כל כך מיחלת ליום שיגיע ובו עזרה הדדית בין בני ובנות האדם תשרור כדרך חיים, למרות שאני זוכרת תמיד את דבריה של אמי שציטטה את דבריה של אמהּ: "יהיו זמנים בהם תצטרכי לחפש בנרות כדי למצוא בני אדם טובים, אך הם לא ימָצאו". אני כל כך מקוה שהיא תטעה, אך איך שהעולם נראה בימים אלה – אני לא יכולה להיות בטוחה מי ינצח – הטובים או הרעים. אפשר רק לקוות לטוב.

בקשר לנייר הטואלט, שלמדתי בימים אלה שהאוסטרלים מכנים אותם "גלילי דָני" (היתרון שיש חברות אוסטרליות) 😉 זה מראה לנו מה נהיה מאנשים – אנוכיים (כפי שכתבת) ומרושעים. גלילי נייר טואלט חשובים יותר מחייהן/ם של בנות ובני חוה ואדם…

Me:

Dear Sharon (it's like referring to myself…), thank you very much for letting me using your text, as I think that your raised very important issues here.

It's amazing how we can find here from time to time nice people like you, with the same good thoughts and intentions. I still believe that there are much-much more good people in this planet than evil ones. I'm very happy and grateful to be your friend.

I have a few questions:

1. Why the tears?

2. Why were you afraid to put it up? You're not Russian or Turkish, are you? With our Israeli dictator, we still can say and write our thoughts for now. I have no idea what the future holds and what it will be like when he will get more power. I can but hope that the people will get back to their senses and throw him in jail and throw away the key.

2. You didn't watch that great movie??? Oy Vey! It's one of the most iconic and influencing of our generation, like the books of Ayn Rand. Remember "We the Living", "The Fountainhead" and "Atlas Shrugged"? I sooooo wish they would be studied at school, but due to their length I doubt if it would be done. As opposed to our generation, the current one was taught to get everything in short and not to deepen. A big shame.

Answers:

About the refugees, I really can't get it. In a normal good world, each and every human/wuman being should have four basic needs fulfilled: food, clothing, a roof over the head, and free education. As an adolescent, I was sure that the horrors of the holocaust would never return, but then the world experienced Biafra and other wars between people led by malicious leaders.

I sooooo wish that the day will come and helping out your fellow women and men would be a way of life, even though I always remember my mother's words as she quoted her mother: "There will be times when you will have to search hard for good people with a candle, but they won't be found". I so hope she will be proven wrong, but as the world looks like these days – I can't be sure who will win – the good or the bad. One can but hope for the best.

About the toilet paper, which I learned these days that the Aussies call them "dunny rolls" (the benefit of having Aussie friends) 😉 it shows us what became of people – selfish (as you wrote) and vicious. Paper rolls are more important than human/wuman lives…

במשפט אחד:

המשך יבוא…

In one sentence:

To be continued…

לייק Like

 Gerry and the PacemakersI Like It

כמה באמת חשוב לכן לקבל סימוני לייק מ"חבריכן" בפייסבוק?

How important it really is for you to receive likes from your "friends" on Facebook?

Gerry and the PacemakersHow Do You Do It

אני בארץ I'm in Israel

BéatriceIsrael

 

הקיץ החלטתי להשאר בארץ ולא לנדוד החו"לה לחופשה, למרות שהחמסין השנה נראה קשה יותר. אף פעם לא היה לי חם כמו הקיץ (אין לי גלי חום!!!) ואפילו שקלתי לקנות מאוורר. כל השנים חייתי בלי זה כי לא היה לי צורך בקציר הקרירה בקיץ, כמו בקיץ באנגליה. השנה משום-מה, לא יודעת, נראה שהתחלתי להרגיש את כדור הארץ המתחמם.

This summer I decided to stay in Israel and not to wander abroad for a holiday, even if the heat wave this year seems to be harder. I was never hot like in this summer (I don't suffer from any hot flashes!!!), and I even considered buying a ventilator. All these years I lived without it since in Kazir it wasn't necessary as it's cool in the summer like the summer in England. This year, for some reason, I don't know why, it seems that I started to feel the global warming.

רק בארץ אפשר לשמוע את שכנתי החב"דניקית עומדת בחדר המדרגות וצורחת בקולי קולות את חדוותה בנייד למישהי מהצד השני: "אל תשאלי! איך שאני שמחה שעברנו את תשעה באב!" אני שומעת את הצד השני צוהלת אף היא בצרחות חדוה את הסכמתה. למשמע חילופי הצרחות, איני יכולה שלא לשאול את עצמי: אם הן כל-כך סובלות, למה להתעסק עם זה? למה לצום, למה להתענות? בא לי לפתוח את הדלת ולהתעמת בשאלה הזו עם שכנתי, אך אני עוצרת את עצמי – אין טעם להתעסק עם פנאטית. זו מהסוג שמקיים את המצוות כי כך צריך לעשות ובלי שום חדוה או דין וחשבון אמיתי למה זה נחוץ. העיקר הבריאות!

Only in Israel you can hear my Chabadnik neighbour standing on the stairway screaming from the top of her lungs her joy into the cellular to somebody on the other end: "Don't ask! I'm so happy that we passed Tish'a B'Av!" I hear the other side gleeful too her consent with screaming of joy. Hearing these exchanges of screaming, I can't but ask myself: if they suffer so much, why do they bother with it? Why fast, be tormented? I feel the urge to open my door and confront my neighbour with this question, but I stop myself – there's no point to deal with a fanatic person. She is that kind who fulfils the commandments because it has to be done, but with no joy or a real thinking why is it necessary. Abi gezund!

אולי לא רק בארץ את פוגשת מישהי בתור לבדיקת אוסטאופורוזיס (דלדול עצם), שמתלהבת ממך עד הגג (כך היא אומרת), מתעקשת להציע לך חברות בפייסבוק, מטרידה אותך בוואטסאפ מליון פעם ביום ואחרי שבועיים מוחקת אותך ונעלמת כאילו בלעה אותה האדמה. מסתבר שקופת חולים אינו מקום טוב לפגוש אנשים בריאים, לא בגוף ולא בנפש.

Perhaps not only in Israel you meet somebody at the queue for an Osteoporosis examine, who is excited by you (so she says), insists to offer you her friendship on Facebook, bothers you on WhatsApp a million times per day, and after a couple of weeks deletes you and disappear as if the earth swallowed her. It seems that Kupat Holim (HMO – health maintenance organization) isn't a good place to meet healthy people, not physically and not mentally.

רק בפייסבוק את פוגשת אנשים זרים שמתחברים אלייך מיידית והופכים להיות "החברים הכי טובים שלך" למשך שנים מבלי שראיתן זו את זו או החלפתן מלים מעבר לבקשת החברות הראשונית, כמו מאן דהיא שכתבה לי לפני שנים: "אחרי שראיתי את תגובתך בקבוצה לגבי מכתבי שרשרת וכיו"ב, חשתי חובה לצפות בעמוד שלך. התרשמתי מכתיבתך, את נראית אשה נפלאה. שלחתי לך בקשת חברות בשביל פארם טאון. אני משחקת מאז מארס 2009". גם היא נראתה לי אשה נפלאה ואישרתי אותה. זה היה במארס 2010 ומאז אנחנו "חברות ותיקות", שולחות זו לזו מתנות במשחק, עובדות זו בשדותיה של זו, מחליפות הוראות הפעלה מדי פעם, וכל זאת בלי לראות זו את זו גם לא בסקייפ ובלי לתקשר במישור אישי. "חברות"…

Only on Facebook you meet strangers who immediately connect to you and become "your best friends" for years without seeing each other or exchanged words beyond the first friend request, like somebody who wrote me years ago: "After reading the response that you posted about chain letters etc. I felt compelled to look at your time line. I am impressed with your writings, you seem like a wonderful person. I sent you a friend request for farmtown. I have been playing since March, 2009." She also seemed like a wonderful person so I accepted her. That was in March 2010 and since then we are "old friends", sending each other gifts in the game, work at each other's farms, exchange instructions from time to time, and all this without seeing each other, not even on Skype and without communicating on a personal level. "Friends"…

מלה אחת One Word

sharon-jaz-fireworks

מכירות את השטויות שרצות בפייסבוק, נכון? אחת מהן היא לבקש מכן לתאר במלה אחת את שאתן חושבות על פסקא קצרה שהועלתה, תמונה כלשהי או סתם להמשיך איזושהי שרשרת שמתחילה במלה מסוימת. אין לי כוח לזה!

You are familiar with the nonsense going on Facebook, right? One of them is asking you to describe in one word what you think about a short paragraph posted, some photo, or just to continue some chain which starts in a certain word. I don't have the energy for this!