ארכיון תג: פנים מוּכָּרוֹת

פנים מוּכָּרוֹת Familiar Face

אבבא – הוידאו האחרון

ABBA – The Last Video

"את מוכרת לי", היא אומרת וטופחת על מצחה, ארשת פניה מתוחה, מתאמצת להזכר. "מאין?" חיוכה מהוסס.

"You look familiar," she says, patting her forehead, the expression on her face tense, trying to remember. "Where from?" Her smile faltering.

ישר זיהיתי אותה, עוד מקודם, עת התהלכה על קו המים ודמותה היתה רק כתם צבעוני. בגד הים השלם שלבשה לא התיר מקום לספק – זו היתה היא.

I recognized her, even earlier, as she walked along the waterline and her figure was just a coloured stain. The whole swimsuit she was wearing made no room for doubt – it was her.

בפעם הקודמת בה נפגשנו היו הנסיבות דומות – שבת בצהרים, חוף-ים, מזג אויר חמים ונאה. גם אז לבשה בגד ים, אם כי אחר מן הסתם, וזה גם היה בחוף-הים של נתניה, לא של גבעת אולגה.

Last time we met, the circumstances were similar – Saturday around noon, on the beach, the weather was warm and nice. Even then she wore a swimsuit, though probably another one, and it was also on the beach of Natanya, not on Givat Olga's.

לא התכוונתי לפנות אליה. קיויתי שהיא תחלוף, היתה כלא היתה. יש סיבה לכך שלא היינו בקשר כל השנים הללו. היא אשה נחמדה, אך שתינו לא התחברנו זו לזו. קורה. לא מצאנו כל טעם לצאת מדי פעם לשתות משהו יחד כידידות. עכשו היא מנסה להזכר מי אני ואני מתלבטת אם לגלות לה.

I was not going to approach her. I hoped she would pass as she wasn't here at all, just gone. There's a reason why we have not been in touch all these years. She is a nice woman, but we did not hook up. It happens. We found no point in going out occasionally to have a drink together as friends. Now she is trying to remember who I am and I'm debating whether to tell her.

העמדתי פנים שאיני מכירה אותה. "אין לי מושג", השבתי. "אולי מהצבא?"

I pretended not to know her. "I have no idea," I replied. "Maybe from the army?"