ארכיון תג: פצצת מימן

זה לא ממש כאן It's not Really Here

גילן שחף ורמי קלינשטיין – ביום של הפצצה

זה לא קורה אצלנו, על כדור הארץ. הכל על כדור הארץ שקט.

It doesn't happen here, on planet earth. Everything on the globe is peaceful.

Brit Floyd – Time

אין מלחמות, אין פצצות אטום המוחזקות בידי שליטים מטורפים, אין מנהיגים משוגעים המשרתים את האינטרסים האישיים שלהם במקום לפעול לטובת העם, אין אסטרואידים מסביב שברגע מסוים יפגעו בנו וישמידונו. אין. הכל דבש!

There are no wars, no atom bombs in the hands of mad rulers, no crazy leaders who serve their personal interests instead of their people's, no asteroids around that will impact planet earth at some point and destroy us. There is not. Everything is fine!

Atom – The Great Gig in the Sky

 

לאחר כלות הזמן


ולאחר כלות הזמן

מה שנותר לא היה מהימן.

וכשכלו כל הקִצִין

נותרה אך זקיפותם של שלדי העצים.


עשן עלה מן האדמה המתחלחלת,

לאיטה זחלה לה האשה המתאבלת.

חרישית, יִבבה הנפש המיוסרת

קובלת על האמת המתפוררת.


באחת הפכו עולם ומלואו

לאפלת נשמת האדם וקיאו:

הסוס הורוד, גְוְִיָת הילד הקטן

רק אלה נותרו מפצצת המימן.