ארכיון תג: פריחת הדובדבן

פריחת הדובדבן Blossom of the Cherry

דובדבן

יש לי לפעמים משיכה לדברים שהם מעבר להסבר הגיוני. מאין זה צץ – לנסתר הפתרונות. לפני כשלוש שנים היה לי שיח מאלף עם שכני החביב על צמחיה וגינון והבעתי את חפצי להוסיף שלושה עצים לגינתי. האחד, עץ גויאבה. חלום ישן שלי הוא לזכות לאכול מן הפרי הנפלא הזה כשהוא נקטף מהעץ הגדל אצלי בגינה; השני, פיטנה (פלומריה ריחנית), שפרחיו הריחניים זכורים לי מילדותי וכל חיי שאפתי לעץ נוי כזה משל עצמי; השלישי, עץ דובדבן. אין לי מושג מדוע בא לי על העץ הזה, אולי כי מעולם לא טעמתי מפריו בצורתו הטבעית, רק משימורים (גם לא טעמתי אננס טבעי, אבל זה סיפור אחר…). אין לי תאוה מיוחדת לדובדבנים. אם כבר, אני מעדיפה אבטיח או מֵלון, לא שיש קשר, כמובן.

I sometimes have an attraction for things that are beyond a logical explanation. Where does it come from – the solutions lie within the occult. About three years flora and gardening, where I expressed my desire to add three trees to my garden. One, a Guava tree. My old dream is to be lucky and get to eat from this wonderful fruit when it is picked from my tree growing in my garden; the second, Plumeria (Plumeria rubra), whose fragrant flowers I remember from my childhood and my whole life I aspired to such an ornamental tree of my own; third, cherry tree. I have no idea why I came across this tree, perhaps because I never tasted its fruit in its natural form, just from canned food (I didn't taste a natural pineapple either, but that's another story…). I have no special craving for cherries. If at all, I prefer watermelon or melon, not that there is any connection, of course.

את הגויאבה לקח אותי השכן הנחמד לקנות במשתלה בברטעה הסמוכה. שתלתי ברוב טקס בט"ו-טישבט ה'תש"ע והתפללתי שיצמח ויגדל ויתן מפירותיו עוד בימי חיי. לא הצליח לי. מסתבר, ששני תנאים צריכים להתקיים כדי שגויאבה תקלט בקציר: האחד, יש להשקות ולטפח בקפידה ובזמנים מדודים ולא להזניח, מה שלא קרה בשל הקפיצות שלי לנכר ולא היה לי מי שימלא אחר התנאי הזה; השני – מזל. נו, בכל דבר צריך מזל, כמובן. בנוגע לגויאבה, גם אם תטפחי במסירות – עדיין צריך מזל ולא כולן נקלטות.

The nice neighbour took me to buy the Guava from a nursery in nearby Barta'a. I planted it with a big ceremony in Tu-Tishbat 5770 and prayed that it would raise and grow and give its fruits in my lifetime. It didn't work. Seemingly, two conditions must exist in order for a guava to be absorbed into the soil of Katzir: one, to be watered and cultivated carefully and at measured times and not neglecting it, which did not happen because of my leaps abroad and I did not have anyone to fulfil this condition; the second – luck. Well, everything needs luck, of course. Regarding to the guava, even if you cultivate it devotionally –you still need luck, and not all are absorbed. Bummer!

גויאבה

את הפיטנה קיבלתי משכנה נחמדה ששֶׁמַע כמיהתי הגיע אליה והיא החליטה לשמח אותי ביום הולדתי לפני שנתיים. גם פה צריך מזל – לפעמים זו נקלטת ולפעמים לא. במקרה שלי זה היה לא…

I got the plumeria from a nice neighbour who heard my longing for it and decided to make me happy on my birthday two years ago. Here, too, luck is needed – sometimes it is absorbed and sometimes not. In my case it didn't…

פיטנה - פלומריה ריחנית

הדובדבן עמד בחצרו של השָׁכֵן ולא זז – לא קדימה וגם לא רברס, רק שָׁכַן לו שם שתול ושותק. השכן התיאש ממנו לגמרי והתכוון להפטר ממנו. לבי לא נתן לו לעשות כן וביקשתי שיעביר אלי את הנטע בתקוה שזה יאהב את מקומו החדש ויעלה ויפרח. בנוגע לדובדבן, יש צורך רק בתנאי אחד: למדנו, שעץ הדובדבן זקוק למכות קור כדי להניע את הפריחה שלו לצוץ וללבלב. במשך שנים סבלתי מהקור של קציר בחורף וגם בקיץ לא היה לי קל בלילות הקרים, כך שהייתי בטוחה שהעץ ישתף פעולה וירנין את לב כל רואתהו כשיפרח. מסתבר, שההתחממות הגלובלית לא פסחה עלינו והטמפרטורות בקציר גבוהות יותר בשנים האחרונות מאשר בזמן עלייתי על הקרקע. מכות קור אין פה. גם העץ הזה הלך בדרך כל הארץ ונפטר בעודו זקוף וגאה. אין לי כוונה לעבור להתגורר צפונה מכאן רק כדי לחזות ביפי פריחת הדובדבן. אסתפק, כרגיל, בתמונות היפהפיות.

The cherry stood in my nice neighbour's garden and didn't move – neither forward nor reverse, only dwelled there planted in silent. The neighbour gave up upon it completely and intended to get rid of it. My heart did not let him do so and I asked him to move the plant to me with hope that it would love its new place and rise and bloom. Regarding the cherry, there is only a need of one condition: we learned that the cherry tree needs cold beats to start its blooms to pop up and bloom. For years I suffered from the cold in winter and in the summer as well, it was not easy for me on the cold nights, so I was sure that the tree would cooperate and rejoice any heart and eye when it bloomed. Apparently, global warming has not miss us and the temperatures in Katzir are higher in recent years than at the time I first came to live here. There is no cold beating here. This tree, too, walked in the path of its brothers and passed away while standing proudly upright. I have no intention of moving northward from here just to see the beautiful cherry blossoms. As usual, I'll settle for the beautiful pictures.

בתמצית:

היום התבשרנו על תחילת פסטיבל ההאנאמי, בו חוגגים את פריחת הסאקורה במשך שבוע ימים. יפה הוא החג הזה, של התחדשות, של הערכת היופי, גם אם חמקמק הוא ומסמל את החיים הקצרים שלנו עלי אדמות.

In extract:

Today we were notified about the start of the Hanami Festival in Japan, which celebrates the Sakura blossom for a week. This holiday is beautiful, of renewal, of appreciation of beauty, even if it is elusive and symbolizes our short life on earth.

להקת חיל הים – חופשה ביפן

(כי יודע כל ספן – לא חוזרים בלי מתנות מיפן)

Israeli Navy Band – Vacation in Japan

שוה עיון:

מאמרו המאלף של נחמן גרשונוביץ על הסקורה.