ארכיון תג: צילום פסל סביבתי

שבת שובה ה'תשע"ח Shabbat Shuvah 5778

צילום פסל סביבתי Photographing Environmental sculpture

צילום פסל סביבתי "זוג תרנגולים" Photographing an Environmental sculpture: Chicken & rooster

שעה לפני הארוע הודיעו לי להתארגן על עצמי ולצאת. אני הרי אשה גמישה עם זמן גמיש, כך שתוך פחות מן הזמן שהוקצב לי התיצבתי בפתח הבנין עם כל המתנות שהכנתי שבועות מראש, מוכנה ומזומנה להנות בכיף.

An hour before the event I was notified to gear myself up and go out. As a flexible woman with flexible time, I was able, in less than the time I was given, to stand at the entrance of my building with all the presents I prepared weeks ahead, ready to enjoy the day.

רק כשהייתי בתוך המכונית, ישובה בין שני נכדַי המקסימים, מפטפטת איתם בכיף, נזכרתי איזו שבת היום ומה היא מסמלת לי. אני בספק אם הייתי מוותרת על הבילוי הזה לוא הייתי מודעת לזה לפני כן. אני משתדלת לחיות את היום ולמצות את הרגע עד כמה שאפשר, כי אחר כך זה לא עכשו ומה שלא נעשה כשאנו מסוגלות עדיין, כבר לא יהיה אותו הדבר.

Only when I was in the car, seated between my two lovely grandchildren, enjoying chatting with them, I remembered which Shabbat it was and what it symbolizes for me. I doubt if I would skip this pastime if I was aware to this before. I'm trying to live the day and exhaust the moment as much as possible, because later isn't now and what isn't done while we are still able, won't be the same anymore.

היתה שבת נעימה, כיפית ומוצלחת.

It was a lovely, fun and successful Shabbat.

צילום בפארק Photographing in the Park

צילום בפארק Photographing in the Park