ארכיון תג: צילום

הצילומים נמסרו The Photos were Handed Over

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

חצי לילה לא ישנתי מרוב התרגשות, חצי לילה. היום מסרתי את הצילומים שלי לאוצרת התערוכה. הפתיחה ביום חמישי!

Half a night I did not sleep due to excitement, half a night. Today I handed over my photographs to the exhibit curator. The opening on Thursday!

 

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

 

 

זכוכית Glass

 

מבעד לחלון Through the window

מבעד לחלון   Through the window

מה רואה הילדה מבעד לחלון?

What does the child see through the window?

 

צילומים בתערוכה Photos at an Exhibition

הזמנה לתערוכה Invitation to the exhibition

הזמנה לתערוכה   Invitation to the exhibition

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי לכתוב ולצלם. אלה שני הנושאים שתמיד העסיקו אותי וכשגדלתי – גם התמקצעתי בהם.

Since I can remember, I've always liked writing and taking photos. These are the two subjects that have always occupied me and when I grew up – I also specialized in them.

בשטח הכתיבה, הוצאתי עד כה לאור ארבעה ספרים – שלושה רומנים וספר שירה אחד (ישנם עוד כמה בתהליכי כתיבה שונים), טקסטים שלי עיטרו תערוכה מעניינת בדבלין ואני כותבת בבלוג הזה. אני גם עורכת טקסטים לשונית ותכנית, כולל באתרי אינטרנט. בשטח הצילום, אני מצלמת בלי סוף. עד כה, קצרתי תשואות למכביר מאלה שראו את צילומי ומכרתי תמונה אחת לספר חשוב.

In the field of writing, I have published four books – three novels and one poetry book (there are several other in writing processes), my texts have been decorated an interesting exhibition in Dublin and I am writing this blog. I also edit texts, including on websites. In the field of photography, I take photos endlessly. So far, I got applauses from those who saw my photographs, and sold one photo to be used in an important book.

מוסורגסקיתמונות בתערוכה

MoussorgskiTableaux d'une exposition

 

לפני מספר שבועות פורסמה קריאה ליוצרות ויוצרים להציע מיצירותיהם בתחום האמנות הפלסטית לקראת תערוכה שתתקיים בחודש מארס לכבוד יום האישה ושמה: "אישה מוזה". שמחתי ללמוד שצילום נחשב לאמנות פלסטית ושלחתי כמה תמונות לבחירת האוצרת. ארבע מהן התקבלו להיות מוצגות בתערוכה.

A few weeks ago, a call was made for creators and artists to offer their works in the field of plastic arts for an exhibition entitled "Woman Muse" that will be displayed in March to celebrate Women's Day. I was happy to learn that photography is considered plastic art, so I sent a few of my photos to the curator. Four of them were accepted to be displayed in the exhibition.

אמרסון, לייק ופאלמר – תמונות בתערוכה

Emerson, Lake & PalmerPictures at an Exhibition (Mussorgsky)

Emerson, Lake & Palmer (ELP) Live in Royal Theatre Drury Lane London, UK 6/20/1971

 

כל כך שמחתי לקבל את הדוא"ל המאשר את קבלת הצילומים לתערוכה! התחושה המענגת של סיפוק עצום היתה נפלאה!!! דבר אחד זה שהסביבה האוהדת שלך אוהבת את מה שאת עושה ותומכת בזה מכל הלב, ודבר אחר זה כשמישהי מקצועית בוחרת להציג עבודות שלך בפומבי. זה אומר שהעבודה שלך מוערכת מבחינה מקצועית ולא רק התפעלותית.

I was so happy to receive the confirmation email. The pleasurable sensation of huge satisfaction was wonderful. It's one thing when your sympathetic environment loves what you do and supports it wholeheartedly, and another thing is when a professional chooses to show your work in public. It says that your work is valued professionally.

במשפט אחד:

אתן מוזמנות, הכניסה חופשית.

In one sentence:

You are invited, it's free.

 

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists

פריים Frame

מנסה להתמקד Trying to focus

מנסה להתמקד Trying to focus

בדיוק כשלחצתי על הלחצן במצלמה, היא נכנסה לי לתוך הפריים. אני שונאת כשעושים לי את זה. היא לא היתה צריכה להכנס לי לפריים, אבל היא נכנסה.

Just when I pressed the button on the camera, she got into the frame. I hate when people are doing it to me. She shouldn't have to get into the frame, but she did.

זוג ועגלת תינוק, פארק כפר סבא. היוצר: ניצן יואל אבידור A couple and a pram, Kfar Saba Park. Creator: Nitzan Yoel Avidor

זוג ועגלת תינוק, פארק כפר סבא. היוצר: ניצן יואל אבידור A couple and a pram, Kfar Saba Park. Creator: Nitzan Yoel Avidor

התינוק שלה ישן לו בעגלה בשלוה. הוא לא הפריע לאף אחד ואף אחד לא הפריע לו. ביקשתי את רשותה והיא הסכימה שאצלם אותו בשנתו. החזקתי את המצלמה, מאזנת אותה בכף ידי, ממקדת את התמונה. היא שוב נכנסה לי לפריים בדיוק כשלחצתי על לחצן כדי לצלם את הפספוס הנם. זה לא היה בקטע של פוטומובינג, אלא באקראי. היא היתה צריכה לנוע בחדר, אז היא נעה.

Her baby slept peacefully in his carriage. He didn't bother anyone and no one bothered him. I asked for her permission to photograph him in his sleep, and she agreed. I held the camera, balancing it in my palm, focusing the picture. She got into my frame again just when I pressed the button in order to take the photo of the sleeping little one. It was not a photomoving thing, but coincidentally. She had to move around the room, so she moved.

בשורה אחת:

יצאו תמונות די מעניינות איתה ואיתו.

In one line:

The photos came out quite interesting with her and him.

 

בוחנת את התוצאות Examining the results

בוחנת את התוצאות Examining the results