ארכיון תג: צילומים בתערוכה

צילומים בתערוכה Photos at an Exhibition

הזמנה לתערוכה Invitation to the exhibition

הזמנה לתערוכה   Invitation to the exhibition

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי לכתוב ולצלם. אלה שני הנושאים שתמיד העסיקו אותי וכשגדלתי – גם התמקצעתי בהם.

Since I can remember, I've always liked writing and taking photos. These are the two subjects that have always occupied me and when I grew up – I also specialized in them.

בשטח הכתיבה, הוצאתי עד כה לאור ארבעה ספרים – שלושה רומנים וספר שירה אחד (ישנם עוד כמה בתהליכי כתיבה שונים), טקסטים שלי עיטרו תערוכה מעניינת בדבלין ואני כותבת בבלוג הזה. אני גם עורכת טקסטים לשונית ותכנית, כולל באתרי אינטרנט. בשטח הצילום, אני מצלמת בלי סוף. עד כה, קצרתי תשואות למכביר מאלה שראו את צילומי ומכרתי תמונה אחת לספר חשוב.

In the field of writing, I have published four books – three novels and one poetry book (there are several other in writing processes), my texts have been decorated an interesting exhibition in Dublin and I am writing this blog. I also edit texts, including on websites. In the field of photography, I take photos endlessly. So far, I got applauses from those who saw my photographs, and sold one photo to be used in an important book.

מוסורגסקיתמונות בתערוכה

MoussorgskiTableaux d'une exposition

 

לפני מספר שבועות פורסמה קריאה ליוצרות ויוצרים להציע מיצירותיהם בתחום האמנות הפלסטית לקראת תערוכה שתתקיים בחודש מארס לכבוד יום האישה ושמה: "אישה מוזה". שמחתי ללמוד שצילום נחשב לאמנות פלסטית ושלחתי כמה תמונות לבחירת האוצרת. ארבע מהן התקבלו להיות מוצגות בתערוכה.

A few weeks ago, a call was made for creators and artists to offer their works in the field of plastic arts for an exhibition entitled "Woman Muse" that will be displayed in March to celebrate Women's Day. I was happy to learn that photography is considered plastic art, so I sent a few of my photos to the curator. Four of them were accepted to be displayed in the exhibition.

אמרסון, לייק ופאלמר – תמונות בתערוכה

Emerson, Lake & PalmerPictures at an Exhibition (Mussorgsky)

Emerson, Lake & Palmer (ELP) Live in Royal Theatre Drury Lane London, UK 6/20/1971

 

כל כך שמחתי לקבל את הדוא"ל המאשר את קבלת הצילומים לתערוכה! התחושה המענגת של סיפוק עצום היתה נפלאה!!! דבר אחד זה שהסביבה האוהדת שלך אוהבת את מה שאת עושה ותומכת בזה מכל הלב, ודבר אחר זה כשמישהי מקצועית בוחרת להציג עבודות שלך בפומבי. זה אומר שהעבודה שלך מוערכת מבחינה מקצועית ולא רק התפעלותית.

I was so happy to receive the confirmation email. The pleasurable sensation of huge satisfaction was wonderful. It's one thing when your sympathetic environment loves what you do and supports it wholeheartedly, and another thing is when a professional chooses to show your work in public. It says that your work is valued professionally.

במשפט אחד:

אתן מוזמנות, הכניסה חופשית.

In one sentence:

You are invited, it's free.

 

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists

רשימת האמנים המשתתפים List of participating artists