ארכיון תג: צפונות הלב

התכוונתי למה שאמרתי I Meant What I Said

 

 Cyndi LauperTrue Colours

היא הביטה בי במבט חודר, מנסה לרדת לצפונות לבי. המבט הזה לא היה ברור לי כלל.

She gave me a piercing gaze, trying to get into the secrets of my heart. That look was not clear to me at all.

חמש דקות אחרי שאנחנו מציגות את עצמנו זו בפני זו, היא כבר רוצה לדעת עלי הכל, אבל ממש הכל. לא התכוונתי לשבת איתה כל הלילה. תכננתי שעה של קפה ועוגה, לדבר על דברים בסיסיים כדי לדעת אם היא אוהבת לרקוד, איזו מוזיקה מעניינת אותה, אם היא קוראת ספרים. לא התכוונתי להכנס לנבכי נשמתה כבר בפגישה הראשונה.

Five minutes after we introduce ourselves to one another, she already wants to know everything about me, but really everything. I didn't mean to sit with her all night. I planned an hour of coffee and a cake, to talk about some basics in order to know if she likes to dance, which music interests her, if she read books. I had no intention to enter the depths of her soul on our first date.

Roberta Flack – Jesse