ארכיון תג: קול מאנפף

אנשים לא ברורים Unclear People

006

ישנם אנשים שאוהבים להיות מסתוריים. יש להם כתב יד בלתי קריא, קול מאנפף שאי אפשר להבין מלה, יש שממלמלים במקום לדבר ברור, כאלה השולחים רמזים במקום לומר בדיוק מה הם רוצים ומצפים מהזולת להבינם.

There are people who like to be mysterious. They have an illegible handwriting, a nasal voice from which nobody can understand any word, there are those who mumble instead of speaking clearly, those who send hints instead of saying exactly what they want and expect the others to understand them.