ארכיון תג: קונסיירטו דה ארנחואס

ציירי לי דרדר Draw Me a Thistle

לעתים נדירות ביותר, כשהיקום רוצה לנוח, הוא גולש בטבלט לאתר האמנות החביב עליו. האמת היא, שהיקום לא ממש יכול לנוח, היקום הרי היפראקטיבי.

Very rarely, when the universe wants to rest, it surfs the internet with its tablet to its favourite art website. The truth is, the universe can't really rest, the universe is hyperactive.

שוב נפגשנו, הפעם במדבר. הנסיכה שלי ישבה על הדיונה, פורטת עלי גיטר את הקונצ'רטו לארנחואס האהוב על שתינו. לפעמים חלומות מתגשמים.

We met again, this time in the desert. My princess was sitting on the dune, playing our favourite Concierto de Aranjuez on the guitar. Sometimes dreams come true.

האוזר ופטריט קרו – קונסיירטו דה ארנחואס

Hauser & Petrit ÇekuConcierto de Aranjuez

בתום הקונצ'רטו, היא הניחה את הגיטרה בצד, מלטפת את המיתרים בעיניים מצועפות. התישבתי לצדה, מושיטה את ידי ללטף את לחיה. היא הביטה בעיני, מעלה את זכרונותינו המשותפים, ממחישה אותם על החול הזהוב. היה חם.

At the end of the concerto, she put the guitar aside, stroking the strings with veiled eyes. I sat beside her, reaching out to stroke her cheek. She looked into my eyes, conjuring up our memories together, illustrating them on the golden sand. It was hot.

 

החצר האחורית – מענה קולי

The Backyard – Voice Response