ארכיון תג: קורין אלאל

ושנאת לרעך כמוך Hate Thy Neighbour as Thyself

לזכור ולהנציח את האהבה

לזכור ולהנציח את האהבה   Remember and Memorialize Love

בַּיָּמִים הָהֵם, אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל:  אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו, יַעֲשֶׂה.

בַּיָּמִֵינוּ אָנוּ, אֵין מַלְכָּה בְּיִשְׂרָאֵל:  אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו, יַעֲשֶׂה.

In those days Israel had no king; everyone did as they saw fit (Judges 21, 25 & more)

In our days, there's no queen in Israel; everyone does as they see fit.

ישנם רגעים מכוננים בחיי אומה, בהם אמורים בניה ובנותיה לעצור הכל וליחד זמן כדי לחשוב על עתידם, על איזו דמות מדינה שואפים הם לראות ולהנחיל לדורות הבאים. היו לנו כמה חלונות אימה כאלה, של הזדמנויות לחקור את עצמנו ואת העומדים בראשנו, כדי לצעוד לעבר עתיד נכון ומתאים יותר לנו, כעם השואף לחיות בשלום ובצדק – אם זה בקרבנו ואם עם שכנינו.

In a nation's life, there are founding moments, where the people are supposed to stop everything and dedicate the time to contemplate about their future, and what kind of a state they wish to see and endow to the nest generations. We had such few horrific windows, opportunities to investigate ourselves and our leaders, in purpose of marching to a right and suitable future for us, as a nation which aspire to live peacefully and justifiably – both within us and with our neighbours.

קורין אלאל – שיר לשירה  

Corinne Allal – A song for Shira

לדאבוני, פספסנו אותם. לא טיפלנו במה שהיה צריך לטפל ולא השגנו את מה שעם שפוי והגון אמור לחיות לפיו. חלק מהעם בחר בחירות שגויות והתוצאות העגומות נפלו על כולנו. המחיר שאנו משלמים על כך הוא נורא מכל. כשרצח פוליטי אינו נענה במענה הולם, כפי שקרה כשאמיל גרינצוייג נרצח ורוצחו לא הושמד, זורע הדבר את הזרעים לרצח ראש ממשלה, כפי שארע כשרבין נרצח וגם כאן רוצחו עדיין חי. מפוליטיקה זה עובר לחיי היום-יום ואת העתיד העגום מי ישור? כשמתיחסים בסלחנות לנסיונות לרצח – אם זה כנופיות תג מחיר או פושעים בודדים והעונש המושת עליהם מגוחך ולא מרתיע – רק טפשים (אין כאן תמימות, זו טפשות פשוטה) יכולים לחשוב שהישיבה בכלא תשנה את דעותיהם ו/או את דרכיהם לחיות בשלום עם עצמם ולאהוב את זולתם.

Regretfully, we missed these unique occasions. We didn't deal with what should be dealt; therefore, we haven't achieved what a sane decent nation was supposed to live by. A part of the people chose wrongly, and the sad results fell on the heads of us all. The price we pay is the most awful. When a political assassination is not being respond appropriately, as occurred when Emil Grunzweig and his murderer was not destroyed, it plants the seeds that allow murdering a prime minister, as happened when Rabin was murdered. His murderer is alive too. From politics it moves to everyday life, and who know what the sad future holds? When attempting to murder is treated with forgivingness, no matter what it is – Tag Price gangs or isolate criminals – when their punishment is ridiculous and doesn't deter, only fools (there isn't any innocence here, it's a simple stupidity) can think that serving time in prison would change minds and/or ways of these to live peacefully with themselves and love the other.

איך אפשר לעכל שנאה כזו? אי אפשר ואסור לתת לה מקום בחיינו. מה ניתן לעשות? קודם כל, לא לפחד כלל. אני יודעת שקל להגיד ולא כל כך קל לבצע, אך צריך להתגבר ולהמשיך הלאה. אסור לעצור פה ולתת למישהו לשלול את מי שאנו. אני אומרת תמיד שחינוך מהיסוד זו השיטה הנכונה, אך מאחר וזה לוקח זמן – צריך לעשות מעשים כבר עכשו. בלי שום שהיות, עלינו לדרוש מהממשלה להקצות את המשאבים הנחוצים לטובת חינוך לסובלנות לכל, כולל השונה מאיתנו ולעודד את הנראות שלנו בכל התחומים, גם במערכת החינוך. לא היציאה מן הארון של אנשי ציבור חשובה כרגע (אם כי אינני ממעיטה בערכה), אלא הפעילות שלהם למען שוויון לכל. חבל שהדרך אינה קצרה והמשימות שלפנינו דורשות אורך רוח; אבל במקום לקונן על מה שאין, עדיף להתחיל לבנות את העתיד כבר מעכשו, ויפה שעה אחת קודם!

How can such a hatred been digested? It is not possible, and it shouldn't have a place in our life. What can be done? First, not to fear at all. I know it is easier said than done, but we must get over it and move on. We should not stop here and let somebody else deny what we are. I always say that education from the basis is the right method, but since it takes time – we need to start acting right now. Without wasting more time, we need to demand actions from the government to allocate the necessary resources in favour of educating for tolerance to all, including the other, while encouraging our visibility in all areas, the education system included. The coming out of public figures is not important at the moment (even if I don't belittle it), but their activities for equality for all. It is a shame that the way is not short and the tasks ahead of us demand patience; but instead of complaining about what is absent, it's better to start building the future right now. The sooner the better!

קורין אלאל – אין לי ארץ אחרת

Corinne Allal – I Have'nt Got Another Country

בפשטות:

לקרוא ולהחכים: אמנון שפירא / דמוקרטיה ראשונית במקרא יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים

אין לי ארץ אחרת ואני רוצה לחיות בה חופשיה I have not another country, and I want to live here freely

אין לי ארץ אחרת ואני רוצה לחיות בה חופשיה
I have not got another country, and I want to live here freely

היית אהובה You Have Been Loved

La Bouche – A Moment of Love

אנחנו בדרך לסעודת השבת עם הילדים והנכדים. יהודית בן יעקב מנגנת ברדיו שירים יפים לשבת וקוראת שירים מקסימים. הלב מתרונן. אני אומרת לביאטריס שזה היה תמיד החלום שלי – לקריין ברדיו בתוכנית משלי, להשמיע שירים ולנגן את השירים שאני אוהבת. היא שולחת לעברי מבט מהורהר ואומרת שלה היה חלום שונה לגמרי. נו, שוין, ברור כי לכל אשה חלומה היא…

We are on our way to the Shabbat meal with the children and the grandchildren. On the radio, Yehudit Ben Ya'akov is playing nice music for Shabbat and reads beautiful poetry. Joy to one's heart. I tell Beatrice that being a radio presenter, to read poems and play my favoured music in my own programme, was always my dream. She sends a contemplative gaze at me and says she had an entirely different dream. Well, it's clear that every woman has a dream of her own.

סילה בלאק – לוא חשבתי שאי פעם תשני את דעתך

Cilla Black – If I Thought You'd Ever Change Your Mind

הצלילים הנעימים אופפים אותנו באהבה. אני מכירה את השיר הזה גם בביצוע היפה של אגייטה מאבבא. אני מזמרת את המלים וביאטריס מצטרפת אלי. שילוב הקולות שלנו ערב מאוד לאוזני, כמו השילוב שלנו זו עם זו בחיינו. אני מרגישה בעלת מזל מיוחד איתה.

The pleasant sounds wrap us lovingly. I know this song also with the beautiful performance of Agnetha Fältskog from ABBA. I sing the words and Beatrice joins me. Our voices fit together perfectly and me ears find it very lovely, like our fitting in each other's life. I feel very lucky to have her.

סיההיית אהובה

Sia You Have Been Loved [Lyrics]

מישהי אמרה לי פעם שהדבר הכי-הכי שהיתה רוצה בחייה, זה לחוות אהבה ולוא פעם אחת. לא כסף, לא עושר – אהבה. זה היה מזמן, הרבה מזמן. מים רבים מאוד זרמו מאז וכיסו על מערכת יחסים שלא היתה בה אהבה, למרות ההצהרה. מעולם לא הבנתי איך זה קורה: מאן דהיא מצהירה משהו שאני מאמינה כי הוא אמיתי מבחינתה, אך כשהדברים באים לכדי ביצוע, רחוקים המעשים מן המלים כרחוק מזרח ומערב. למה ואיך אין קשר ולוא הקלוש ביותר בין האמירה לבין מה שאמור היה להיות המימוש? לתמהונית הפתרונים.

Somebody said once to me that of all things she wanted in her life, she would like to experience love, at least once. Not money, not wealth – love. It was a long time ago, very long. Many waters had flown since and covered a relationship without love, despite her declaration. I never could understand how it happens: somebody states something that I believe is real to her, but when it comes to been carrying out, the words are very-very-very far from the actions. Why and how there's no connection (and not even a weak one) between what have been said and what was supposed to be done? Perhaps that weird person has the answer.

לכולנו, גם לנכות רגשית הכי קשות, יש את הצורך להיות נאהבות. הבעיה היא איך לקבל את העובדה שמישהי אוהבת אותך ורוצה אותך. כן, אותך! אצל פולניות מדופלמות הקטע הוא שמה שעושה לי טוב – עושה לי רע ומה שעושה לי רע – הרי זה עושה לי טוב. איזו משוואה מטומטמת! אינני מקבלת אותה. אוי, כמה פולניות מיותרות כאלה פגשתי בחיי! כמה הכנות, כמה שיחות נפש אל תוך לילות לבנים, כמה כמיהה לאהוב… והתוצאה: מפח נפש. כשמגיע רגע האמת, כשאת בוחנת את היחסים הללו ובודקת מה את מקבלת מהם – מה את מוצאת?

All of us, even the most emotional crippled, have the need to be loved. The problem is how to receive the fact that somebody loves you and wants you. Yes, you! The problem with these people is that when they feel good – it's wrong, and when the feel bad – it's great. Weird equation, unacceptable as far as I'm concerned. Oy, how many of these unnecessary dumbs I met in my life! So many preparations, so many conversations into white nights, such a desire to love… But the result: bitter disappointment. When the moment of truth comes, when you examine this relationship trying to discover what you are getting out of them – what do you find?

ג'ורג' מייקל – היית אהוב

George MichaelYou Have Been Loved [Lyrics]

את יודעת מה את נותנת – את כל-כולך, את הכי-הכי שאת יכולה, את משתדלת לעטוף באהבה, את יוצאת מגדרך לרָצות, לתת, להשביע רצון. יחד עם זאת, את גם רוצה לקבל, את גם רוצה לחוש נאהבת, מגיע לך! אבל הצד השני מודה ומתוודה כי היא נכה רגשית ואינה מסוגלת לתת לך את שאת צריכה. את שואלת את עצמך (ולפעמים גם אותה) למה היא טורחת להטריד את זולתה אם אינה יכולה לתת מעצמה ולהתחייב למערכת יחסים. עד שאת מבינה שזה טבעה. את לומדת לא להגיב לכאלה המספרות לך (גם אם זה בדאבה) שהיו להן כל כך הרבה נשים ואין הן מבינות למה לא מצאו את האהבה שהן מחפשות כה נואשות. מתי הן תפנמנה שלא אהבה הן שוחרות, אלא את הרגשת הכשלון הצפוי כדי להצדיק את היותן "כאלה".

You know what you are giving – all of you, the best you can give, you are trying to wrap her with love, you go out of your skin to please, to give, to satisfy. At the same time, you wish to receive too, you want to feel loved, and you deserve this! But the other woman admits she is emotionally crippled and she that can't give you what you need. You ask yourself (and sometimes her too) why does she bothers to trouble women if she can't give herself and commit to a relationship. Until you understand that's her nature. You learn not to relate to those who tell you (even if it's in anguish) they had so many women and they don't understand why they didn't find the love they are looking for so desperately. When will they get that not love is what they are seeking, but the sick sense of the expected failure, in order to justify them being "such".

The XX – Infinity

לפעמים את תוהה בתוך-תוכך למה זה מגיע לך ולמה נקלעה מאן דהיא אל מעגל חייך. מישהי העירה לי פעם שמה שקורה בחיינו אינו בכדִי ועלינו לבחון מה זה בא לשרת אותנו. אני טוענת שישנם דברים שאין טעם לחפור בהם, כמו למה באה ביאטריס המתוקה אל חיי ואיך, למרות שאין בינינו הסכמים חתומים והצהרות חגיגיות, אנחנו מסורות זו לזו והחודש נחגוג שנתיים להיותנו יחד. מה שחשוב הוא, שכיף לקום בבוקר בחיוך ועם התחושה של להיות נאהבת, עטופה באהבה, לדעת שיש מישהי שדואגת לי ולא רק אני לה. מודה אני על שזכיתי, שלקבל (סוף-סוף!!!) נעים ונפלא לא פחות מלתת. הרטט המתוק של אהבה אמיתית.

Sometimes, you wonder deep down in yourself why you deserve this and why somebody has come into your circle of life. Someone I met once comment that what happens in our life is not in vain, and that we have to examine does it serve us. I claim that there are things that there's no point to dig into, like why did sweet Beatrice come into my life and how, despite that we have no signed agreements or formal declarations, we are devoted to each other and this month we are going to celebrate two years of being together. The most important thing is that it's great to wake up with a smile in the morning, and with the feeling of being loved, enfolded in love, to know that there's somebody who cares for me and it's just me the one who cares. I am thankful for this love, and can finally receive, such an peasant and wonderful feeling – not less than give. The sweet vibration of true love.

יהודית רביץ – באה מאהבה

♀♀

אין כמו השיר הבא לעשות טוב על הלב…

The next song pleases one's heart

Etta James At Last

♀♀

and i love her, all of her,

for how i watched her crawl

beneath my skin and into my

soul. and i love her, all of

her, for how she would glide

over my dark fields and leave

trails of roses left to grow.

and i love her, all of her,

for how she devoured me whole

and made sense of all my bones.

But most of all, i love her,

all of her, for healing my

pieces and guiding them all

back home.

r.m. drake

ה-XX עם פלורנס וולש – יש לך את האהבה

The XX feat. Florence Welch You Got the Love

טעימה נוספת מאטה ג'יימס הנפלאה

Another great piece from wonderful Etta James

בתמצית:

את יפה! את האגם של מים מתוקים ואני ההרים המקיפים אותך…

The essence

You are beautiful! You are the lake of sweet water, and I am the mountains surrounding you…

חדרה, גאוה 2013

גאוה חדרה 1

אנשים נאספים לקראת המצעד  People gather for the parade

חם. מזג אויר ים-תיכוני טיפוסי. לי זה עושה רק טוב. מִפֶּה לאוזן הועברה השמועה שיש מצעד בחדרה ובמקרה זו נקלטה גם אצלי. השעות התאימו לי. יורדת באוטובוס של 9 ומגיעה לתחנה המרכזית שלושת רבעי השעה לאחר מכן. בדרך אני מצלמת כמה ארועים. בצומת קציר מתאספים אנשים להפגנה משלהם, בנושא אחר שאמנם קשור איכשהו לגאוה, אך לא של הקהילה. לישובים בואדי עארה יש דינמיקה משלהם ונושאים בוערים אחרים.

Hot. Typical Mediterranean weather. To me it does just good. The rumour that there is going to be a parade in Hadera was passed by word of mouth and by chance it came to my ear too. The hours suited me. I'm going with the 9 o'clock bus and arrive at the Central Station three quarters of an hour later. Along the way, I take photos of some events. At the Katzir intersection, people gather for their own demonstration, on another issue that is somehow related to pride, but not of the community. Settlements in Wadi Ara have their own dynamics and other urgent issues.

צומת קציר

צומת קציר  Katzir intersection

כרגיל, אני מקדימה, כך שאני יכולה לנצל את הזמן לארוחת בוקר. יום ששי זה יום חופשי ובית הקפה הומה אדם. עומדת ברחבת הכניסה בנסיון לאתר שולחן פנוי. לא נראה שיש סיכוי. עיני משוטטות סביב בקפידה. היא מושכת את תשומת לבי בחינניות שבה. יש לפעמים קליקים שמתחילים במבט אקראי.

As usual, I'm ahead of time, so I can take the time for breakfast. Friday is a free day and the café is bustling. Standing at the entrance trying to find a free table. There doesn't seem to be a chance. My eyes wander around meticulously. She grabs my attention by her grace. There are sometimes clicks that start at a random glance.

"אפשר לשבת איתך?" אני שואלת אותה ולפני שהיא מספיקה לחכוך בדעתה, אני ממהרת להסביר שהכל מלא, בתקוה שתהיה בת-חוה רחומה.

"May I sit with you?" I ask her, and before she can weigh her possibilities, I hurry to explain that everything is full, hoping she would be an empathetic woman.

גאוה חדרה2

קורין אלאל  Corinne Allal

שעה לאחר מכן, הצלחות שלנו נקיות, הבטן מלאה והקפה האחרון מגיע עם עוגת השוקולד. שתי נשים חולקות חויה חדשה של הכרות עם תחושה שכאילו ידענו זו את זו משכבר הימים.

An hour later, our plates are clean, the belly is full and the last coffee comes with a chocolate cake. Two women share a new experience of getting to know each other with the sense as if we had known each other since time immemorial.

♀♀

בדרך לעשות את השבת יחד בביתי, אני יושבת במכוניתה, מציצה אל צדודיתה. היא מחייכת לעצמה, אני לעצמי. אנחנו שותקות בציפיה.

On the way to do the Shabbat together in my home, I sit in her car, glancing at her face on the side. She smiles to herself, me to myself. We remain silent with anticipation.

גאוה חדרה3

ציונה פטריוט   Ziona Patriot

קינה של פולניה:

למה אין מספרין לי דבר? לוא הייתי יודעת על קיום המצעד הזה, אולי הייתי משנה תוכניות וטסה לפאריז אחריו? אמנם יום ששי יום קצר, אך אפשר היה למצוא טיסה אחה"צ, בטרם כניסת השבת. חבל, כי נמסר לי ממי שנכחו, שלא היתה השתתפות סוחפת של א/נשים. אם לי לא נודע – אז מי יודעת לכמה עוד היה הארוע בגדר תעלומה, כאלה שהיו מעונינות לצעוד?

Lament of Pole:

Why don't they tell me anything? Had I known about this parade, I might have changed plans and flew to Paris after it? Although Friday is a short day, it was possible to find an afternoon flight, before the Shabbat arrives. It's a shame, because I was told from those who attended, that there was no sweeping participation of people. If I didn't know about it – then who knows for how many more that event was a mystery, those who would like to march?