ארכיון תג: קתדרלת נוטרה דאם דה פארי

נוטרה דאם Notre-Dame

אדית פיאףלא, איני מתחרטת על כלום

Edith PiafNon, je ne regrette rien

רק בדיעבד, אחרי שסגרנו את הסקייפ והחדשות החלו לזרום, שמתי לב לסמליות.

Only post factum, after we turned off Skype and the news began to flow, I notice the symbolism.

אמנם, לקראת סיום שיחתנו, שמענו ברקע קולות סירנות של רכבי חרום והצלה, אך זו פאריז, עיר גדולה וזו לא היתה הפעם הראשונה שהסירנות נשמעו. אתמול, זה היה יותר אינטנסיבי, אך היינו עסוקות בַּשיחה ושקועות זו בזו, כך שהקולות מבחוץ לא ממש משכו את תשומת לבנו.

Indeed, towards the end of our chat, we heard the sirens of emergency and rescue vehicles in the background, but this is Paris, a big city, and this was not the first time that the sirens were heard. Yesterday, it was more intense, but we were busy talking and immersed in each other, so the sounds from the outside did not really attract our attention.

עמדה במבחן הזמן: קתדרלת נוטרה דאם דה פארי

Standing the test of time: Notre-Dame Cathedral in Paris

היא התקשרה מיד בחזרה כדי להראות לי את המראות ולהשמיע את קולות המציאות. היא תרגמה את הדברים שאמרו בטלויזיה אצלם. שאלתי מספר פעמים כדי להבין את הראש של הצרפתים: "איך זה שלא בטוחים שזה פיגוע, שהאש לא הוצתה בכוונה?" תשובתה היתה חד משמעית, כמו זו הרשמית: "אי אפשר לדעת עדיין, אלא רק אחרי שיחקרו". אף אחד לא יצא בהצהרות, אף אחד לא הטיל חשדות על אף אחד, אף אחד לא התלהם והסית. מדהים! אי אפשר שלא להשוות את התגובות הרשמיות והלא רשמיות אצלם, לעומת אלה אצלנו – הבדלי תרבות תהומיים!

She immediately called back to show me the sights and to let me hear the sounds of reality. She translated what had been said on their television. I asked several times to understand the French mentality: "How come they are not sure that this is a terror attack, that the fire was not intentionally set on?" Her answer was unequivocal, like the official one: "You can't tell yet, only after they have investigated." No one made statements, no one cast suspicions on anyone, no one was incensed and incited. Amazing! It is impossible not to compare the official and unofficial responses their, as opposed to those in our country – profound cultural differences!

במשפט אחד:

השיר הזה מתנגן לי כל הזמן בראש מאתמול, לא יודעת למה.

In one sentence:

This song has been playing in my head all day, I don't know why.

מיריי מאתיה – לא, איני מתחרטת על כלום

Mireille Mathieu – Non Je Ne Regrette Rien

Hale May – When Paris Cries (Denise Dimin – words & music)