ארכיון תג: ראיתי אותה עומדת שם

ראיתי אותה I Saw Her

הביטלס – ראיתי אותה עומדת שם

The BeatlesI Saw Her Standing There

ראיתי אותה. היא חשבה שלא הבחנתי בה, אך אני כן.

I saw her. She thought I had not noticed her, but I did.

תחזית מזג האויר אמרה שיהיה נעים. אכן, היה נעים, חמים. למרות שהשמש היתה מכוסה דוק של עננים, לא היה קר, היה נעים. לא נשבה רוח לצנן, כך שהיה חמים ונעים.

The weather forecast said it would be nice. Indeed, it was nice, warm. Although the sun was covered with a veil of clouds, it was not cold, it was nice. There was no wind to cool, so it was warm and pleasant.

ופתאום, ראיתי אותה. גל של כפור שטף לי את כל הגוף, מקצות אצבעותי ועד לקצוות שערות ראשי. מאחורי המשקפיים הכהים ששתינו הרכבנו, אי אפשר היה לראות את העיניים, אך את הבעות הפנים המופתעות – בהחלט כן. זה היה להרף עין ומיד התאוששנו וכל אחת השתלטה על עצמה והפנתה את מבטה לכיוון סתמי, כאילו לא הבחנו זו בזו.

And suddenly, I saw her. A wave of frost swept my whole body, from my fingertips to the tip of my head. Behind the dark glasses we wore, we could not see the eyes, but the surprised expressions on our faces – definitely yes. It was for an instant and we immediately recovered and each took control of herself and turned her gaze at an unspecified direction, as if we did not notice each other.

היה נעים, היה חמים, אך לי היה קר נורא.

It was nice, it was warm, but I felt terribly cold.

 

האמהות והאבות – ראיתי אותה שוב

The Mamas & the PapasI Saw Her Again