ארכיון תג: שוות בפני הכל

כמה שנאה !!! So Much Hatred

עדנה גורן, גילה חסיד ועוזי רוזנבלט – צהובים

כל כך הרבה שנאה! איך אפשר לשנוא כך בימים שאמורים להיות דוגמא של חמלה, אהבה וקבלת הזולת? כרגיל אצל הדתיים הצבועים – אחד בפה ואחד בלב.

So much hatred! How can one hate so much in these days which should be an example for compassion, love and acceptance of the other? As usual with the hypocrite orthodox religious people – hypocritically, deceitfully.

Emily Eldredge – The Truth about Inner Demons

בעוד שבוע ויום, בי"א באב ה'תשע"ז (3.8.17 למניינם), יתקיים בירושלים בירתנו הנצחית מצעד הגאוה. לקראת המאורע המשמח, במקום להראות גדלות רוח, אומץ ובעיקר אחוות אחים ואחיות, קרי, לקיים את "ואהבת לרעך כמוך" כלשונה – בוחרים שונאי אחיהם שאינם כמותם ללבות את השנאה.

In a week and a day, on 3.8.17, the pride parade will march in Jerusalem. Our eternal capital. Towards the joyous occasion, instead of showing greatness of spirit, courage and mainly brotherhood and sisterhood, meaning fulfilling the commandment "love thy neighbour as thyself" as it is – those who hate their brothers who are not like them, choose to inflame hatred.

Stop Hating People

אני ממש לא צריכה שאלו יאהבו אותי, הקיום שלי אינו תלוי בדעתם וגישתם כלפי. אני מוותרת על הקשקוש הבלתי אפשרי הזה, אבל כשמאן דהוא מצהיר על "אהבת ישראל", אני מצפה בתמימותי לקיום ההצהרה הזו. חבל שאין היא מתקיימת. יכול היה להיות אחרת, לגמרי אחרת מבחינת אחדותנו והדבק שלנו כעם יהודי, בעיקר בארץ שלנו.

I really don't need these people to love me; my existence doesn't depend on their attitude towards me. I pass this impossible nonsense, but when someone declares that he "loves the people of Israel", I innocently expect the fulfilment of this announcement. It's a shame that it's not being practised as it should. It could be different, totally different in terms of our unity and what brings us together as Jewish nation, mainly in our country, Israel.

The Pretenders – Thin line between love and hate

 

במשפט אחד:

בואנה בהמוניכן למצעד בירושלים ונראה לכל שאנחנו פה, שוות בפני הכל.

In one sentence:

Come in your multitudes to the Jerusalem pride parade, and we'll show all that we are here, equal among equals.