ארכיון תג: שלג כבד בחרמון

חג מולד לבן 2019 בישראל White Christmas 2019 in Israel

 

איש שלג וחנוכיה Snowman and menorah

איש שלג וחנוכיה (צילום: אתר החרמון)    Snowman and menorah. credit: Mount Hermon ski resort

הרוחות והגשם החלו לנשב ולרדת בלילה, כשישנתי. כשאני ישנה, איני שומעת דברים כאלה, אני שקועה בשלי.

The winds and rain began to blow and fall at night, while I was sleeping. When I sleep, I don't hear such things, I am immersed in mine.

בבוקר, סיפרו בחדשות שבאתר החרמון החל להערם שלג בכמות יפה. נחמד שיש שלג. רק פעם אחת בחיי, לפני שנים רבות, זכיתי להתעורר לבוקר מושלג בארצי. זו היתה תופעה יוצאת דופן מאוד. מלבד בחרמון, יש לנו לפעמים שלג בירושלים, זה הכל. שלג אינו חזון נפרץ בארצנו.

In the morning, they told us on the news that the Hermon site was beginning to pile up with heavy snowfall. Nice to have snow. Only once in my life, many years ago, I got to wake up to a snowy morning in my country. It was a very unusual phenomenon. Besides in the Hermon, we sometimes have snow in Jerusalem, that's all. Snow is not a common phenomenon in our country.

Bing Crosby & Danny KayeWhite Christmas

במשפט אחד:

נחמד לראות את התמונות מאתר החרמון, של איש השלג והחנוכיה. חג שמח!

In one sentence:

Nice to see the photos from the Hermon site, of the snowman and the menorah. Happy holiday!