ארכיון תג: שמיים מעוננים

עובדות Facts

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

לא היה טעם להכחיש. העוּבדות עמדו מול עיני, מסדרות עצמן כמו במסדר, מנומקות על ידה עד היסוד. לא היה שום טעם להכחיש.

There was no point denying it. The fact stood in front of my eyes, arranging themselves as in a roll call, reasoned by her to the core. There was no point denying it at all.

בעודה מדברת, השקפתי מבעד לחלון. לא יכולתי להישיר מבט אל עיניה, למרות שהיא חזרה ואמרה לי להביט אליה כדי לודא שאני אכן מבינה את מה שהיא אומרת. או אולי כדי לבדוק אם יש לי דמעות בשבילה. היו לי, אך נלחמתי בכל כוחי לבל יבצבצו. העדפתי להשקיף מבעד לחלון.

While she was talking, I looked out the window. I couldn't look straight into her eyes, though she kept asking me to look at her in order to make sure that I really understand what she was saying. Or perhaps to check if I have tears for her. I had, but I fought with all my might so they won't pop out. I preferred to look out the window.

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

 

 

 

שמש של חורף Winter Sun

שמיים מעוננים Cloudy sky

שמיים מעוננים, שמש קרה Cloudy sky, cold sun

ההורוסקופ הבטיח לי שהשבוע אהיה "נחשקת על ידי המין השני" ואזכה להמון הצעות רומנטיות. נחשקת זה טוב, רק למה על ידי המין השני? מה רע בלהיות מחוזרת על ידי לסבית נחמדה בגילי?

The horoscope promised me that this week I'll be "desirable by the other sex" and that I'll get a lot of romantic proposals. Well, desirable is always good, but why by the other sex? What is wrong with being courted by a nice lesbian at my age?

לקחתי את הנכדים לזמן של כיף בים. אנו חולקים באהבה שלנו לגלים השוצפים לקראתנו, פחות מתחברים לרוח הזועפת המדרבנת אותם אל החוף. עטופים היטב במעילים, צעיפים כרוכים סביב הצוואר וכובעים מחממים מגינים על אוזנינו, צעדנו קצת על החול הרטוב, מטביעים בו את עקבותינו.

I took my grandchildren to spend some quality time at the sea. We share our love to the passionate waves coming towards us, but less prefer the fury wind which drives them to the beach. Well wrapped in our coats, our scarfs enfolded around our necks, and warming winter hats protect our ears, we strolled for a little while on the wet sand, leaving our traces on it.