ארכיון תג: שנה טובה ומתוקה

משאלות לשנה החדשה ה'תש"פ Wishes for the New Year 5780

ברכת שנה טובה

Happy New Year Blessing

"אנחנו פרי המחשבות שלנו; לכן, שימנה לב למה שאתן חושבות. מלים הן משניות. מחשבות חיות; הן מגיעות רחוק." סוואמי וִיוֵוקָאנַנְדַה

"We are what our thoughts have made us; so, take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far." Swami Vivekananda

 

לכבוד השנה החדשה הנכנסת הערב, חשבתי על החלומות שלי ועל המשאלות שהייתי רוצה להגשים. האמת, לא היה קל, משום שאני חיה בכיף וכמעט בהתאם למה שהייתי רוצה, אבל תמיד ישנם דברים שאפשר לחלום עליהם ולקוות להגשימם. מה יכול להיות אם אביע אותם בקול רם? מקסימום הם יתגשמו לי, נכון? יכול להיות מאוד נחמד כשזה יקרה.

In honour of the new year that starts tonight, I thought about my dreams and wishes I would like to fulfil. To be honest, it wasn't easy, because I live happily and almost according to what I would like, but there are always things to dream about with hope to fulfil. What could be if I expressed them out loud? Maximum, they will come true, right? When it will happen, it will be very nice.

 

חלומות ומשאלות להגשמה לשנה הקרובה (אמן, כן יהי רצון!):

למצוא ולקנות בית לטעמי, שישקיף על הים, ממנו אוכל לרדת לחוף ברגל כדי לראות את השקיעות ולהקשיב לקול הגלים. מספיק גרתי בשכירות.

לחלוק קורת גג משותפת עם בת זוג אהובה ואוהבת, להזדקן ביחד בכיף ושיהיו לנו חיים טובים בצותא.

להוציא לאור את 3 הספרים הנוספים שכתבתי, הנמצאים בתהליכי עריכה אחרונים.

 

Dreams and wishes to fulfil in the coming year (Awomen, so be it):

To find and buy a proper home that I'll like, which would overlook the sea, from which I would be able to go to the beach by foot to see the sunsets and listen to the sound of the waves. I lived enough on rent.

To share a mutual roof with a beloved and loving partner, age and have a great life together.

Publish the 3 additional books I have written, which are in last editing processes.

 

חלומות ומשאלות להגשמה לעתיד הקרוב (בנחת, 7 שנים גג):

לזכות בפרס חשוב (רצוי פרס נובל) בספרות/בצילום.

למכור את כל ספרי במליוני עותקים.

למכור את הצילומים שלי במליוני פאונדים.

להשלים את 2 הספרים הנוספים שאני כותבת, להוציאם לאור ולמכרם במליוני עותקים.

 

Dreams and wishes to be fulfilled for the near future (leisurely, 7 years tops):

Win an important prize (preferably Nobel Prize) in literature/photography.

Sell ​​all my books in millions of copies.

Sell ​​my photos for millions of pounds.

To complete the 2 additional books I'm writing, publish them and sell them in millions of copies.

 

חלומות ומשאלות עבור המדינה שלי (במיידית):

ואהבת לרעך כמוך: הלואי והעם כולו יתאחד, שאף אחד לא יחשוב/ירצה להעליב/לפגוע את זולתו רק בגלל חילוקי דעות והשקפות עולם שונות, שכל העם ישאף למטרה משותפת אחת – להיטיב זה עם זה, לבנות חיים טובים יחד ולכבד זה את זה.

לחיות בשגשוג ובשלום ללא כפיה כלשהו (בעיקר לא דתית) עם עצמנו כְּעַם וְעִם שכנינו.

שנזכה לכונן ממשלה טובה ואנשים ראויים, ישרים והגונים יתמנו לשרים, כאלה שידאגו לרווחת העם ולא לכיסיהם הפרטיים.

שמשרדי הממשלה יתפקדו כהלכה וישרתו את העם בצורה הולמת ושלא יהיה/תהיה אצלנו אף אחד/ת שאין לו קורת גג ובגד ראוי ללבוש, שהכל יאכלו/תאכלנה לשובע ושהכל יזכו בחינוך חינם – כולל חינוך גבוה.

 

Dreams and wishes for my country (immediately):

Thou shalt love thy neighbour as thyself: may the whole nation unite, no one will think/want to offend/hurt others just because of differences of opinion and different points of views, may all the whole people strive for one common goal – to benefit each other, build a good life together and respect each other.

To live in prosperity and in peace without any coercion (especially not religious) with ourselves and with our neighbours.

May we get a good government and proper, honest and decent people will be appointed as ministers, those who will care for the welfare of the people and not for their own pockets.

May the government ministries function correctly and serve the people properly, that there will be no one among us who does not have a roof under their head a proper clothing, that everyone will eat sufficiently, that everyone will receive free education – including higher education.

 

נעמי שמרבראש השנה

Naomi Shemer – Rosh Hashanah

 

במשפט אחד:

הלואי והדברים הללו יתגשמו לי! שתהיה לכולנו שנה טובה ומאושרת!

In one sentence:

May these things come true for me! May we all have a good and happy year!

א' דראש השנה התשע"ו

רימון לשנה טובה

Happy Rosh Hashanah

בסופו של דבר, במה מסתכמים חיינו אם לא בהיכן בילינו את סעודת החג, נכון?

At the end of the day, how is our life sums, if not with where we enjoyed Rosh Hashanah feast, right?

נינה

עוד שנה ברוכה עברה. מבחינתי, לא היו לי קללות ברוך השם יום-יום, שנה-שנה וכל זמן שהוא. בורכתי. המשפחה כולה התיצבה אצלי, אף אחד לא נעדר, והיה שמח. אני אוהבת את המנהגים שאנחנו מקיימים, אין אנו מדלגים על שום דבר. מי שאינו אוהב דגים וחיות אחרות, סועד את לבו בפשטידה הצמחונית בצורה של ראש דג ובשאר המטעמים הצמחוניים שהכינה הטבחית הפיליפינית הכשרונית. כך סופג הדור הצעיר את מסורת אבותיו ויגדל יהודי, כמו שצריך.

הלואי שהשנה הבאה עלינו לטובה תביא בכנפיה את הטוב שהיה לנו בזו שחלפה ועוד יותר.

Nina

Another blessed year past. As far as I'm concerned, I hadn't have curses bless God every day, every hour and any time. I'm blessed. The whole family was present, nobody was missing, and it was very joyful. I like the costumes we keep, we don't skip a thin. Those who don't like fish and other animals, enjoys the vegetarian dish with the shape of a fish's head, and with the rest of the vegetarian delicacies the talented Filipino cook has made. This is how the young generation absorbs their ancestors' tradition and will grow up Jewish, as it should be.

I wish that the next year which comes upon us for the good will bring us the good we had last year and more.

שנה טובה  Shanah Tova

ג'ינה

אנחנו עדיין בנכר ואשתי הרבא התקדמה ועתה היא אחראית על טיפוח הדת בכל האזור הנרחב שלנו. בנוסף, היא ממלאת את תפקידיה הרגילים כרבא בבית הכנסת המקומי ובקהילה הגדולה המשויכת אליו. העבודה רבה, אך גם רבת ענין וידינו המלאות מוצאות את הזמן והמקום גם לדברים אחרים. החיים יפים!

היתה לנו שנה מוצלחת מאוד: היא עם הקידום שלה ואני עם הקידום בעבודה שלי. הילדים של שתינו הגיעו עם בני ובנות הזוג והטף לעשות איתנו את החגים וזו הזדמנות נפלאה להתחבר ממשית ולא רק וירטואלית. בורכנו. אין כיף יותר גדול מאשר לחגוג עם המשפחה.

מי יתן והשנה הבאה תהיה מצוינת כמו זו שחלפה ואפילו יותר, אמן!

Gina

We are still in the diaspora. My wife the Rabba was promoted to be in charge of the religious matters all over our vast region. In addition, she fills her traditional duties as the Rabba of our local synagogue and the large congregation attached. There is much work to do, but it's very interesting. Even if we are swamped with work, we do find the time and place for other occupations as well. Life is beautiful!

We had a very successful year: she with her promotion and me with my promotion at my work. Our kids came over with their spouses and children to celebrate the holidays with us. It was a wonderful opportunity to get together in real, and not only virtual. We are blessed. There is not more fun than celebrating with the family.

May the coming year be great as the last one and more, Amen!

מתנה לראש השנה A Gift for Rosh Hashanah

מינה

מאז הלכה מאיתי אהובתי היחידה והבלתי ניתנת להחלפה, אני נתקלת שוב ושוב בלסביות מטורללות ושרוטות בצורה שאין לה כפרה. אני מבינה שכולנו חוינו לא אחת חוויות שמוטב היה לנו בלעדיהן, אבל בחייאת ממבו, באמת!!! יש גיל שאת צריכה לקחת את עצמך בידיים ולהפסיק להיות מפגרת! יש לך בעיות? אין לי בעיה עם זה, שיבושם לך, אבל למה להנחית את הטמטום שלך על אחרות על לא עוול בכפן, שלא עשו לך רע?

מוכרחה לשתף: אני רשומה באתר הכרויות ללסביות, משום שעוד לא אבדה תקוותי למצוא מישהי נורמלית, כלבבי, איתה אוכל לחלוק את ימי ואת לילותי. הדגש על המלה נורמלית! מישהי שלחה לי את מספר הטלפון שלה כדי שאתקשר. כרגיל עם המטורללות הללו, לקח כמה ימים של הסתמסויות עד שהגענו לתאריך המיועד בו היתה המאותגרת שכלית חופשיה לשוחח איתי. מנסיוני, תקלות בתחילת קשר אינן מבשרות טובות, אם כי כל מקרה ולִקחו הוא (אני מאותגרת פסימיוּת). אם ניקח את המקרה דנן, הרי שלא ברור לי איך מישהי שרוצה קשר (לדבריה) ועוד פונה אלי בצרוף מספר הטלפון שלה, אינה מוצאת את הזמן לדבר. לשם מה שלחה לי את מספרה? למטורללת הפתרונים.

השיחה התחילה נחמד ודיברנו כשעה. יש לה קול חלש ומתנצל, מה שאני מתעבת. אני מעדיפה קול נעים, חזק (אך לא קולני), בטוח בעצמו, המעיד על האשה שמשמיעה אותו שאינה רכיכה או יותר גרוע –אסקופה נדרסת. חשבתי שאתן לה הזדמנות נוספת, כי השיחה קלחה ומקסימום זו יכלה להיות ידידה לבלות איתה מדי פעם אם הקשר לא יתקדם למשהו רומנטי.

מבחינתי, היינו לקראת סוף השיחה ולא נותר אלא לנסות לקבוע לשוחח שוב בתקוה שזו תמצא לנכון להיות זמינה בקרוב. ואז באה המכה. יש דברים שלא עושים בחיים, בטח לא בשיחה עם אלמונית שאינך מכירה ולא פגשת מימייך. פתאום היא ביקשה סליחה ממני כדי שאאפשר לה להוריד את המים אחרי שעשתה פיפי (לדבריה) במהלך השיחה איתי. מעולם לא הייתי צבועה ותמיד נהגתי להביע את דעתי ובעיקר עכשו, בגילי הבשל. העובדה שהיא עשתה את צרכיה בפומבי, כך אני רואה את זה, הגעילה אותי מאוד ולא התכוונתי לשתוק לה על זה. אמרתי לה בתוקף רב שזה לא בסדר. המטורללת התפלאה על דברי ושאלה אם היה טוב יותר לוא היתה אומרת לי שהיא הולכת לשירותים. עניתי לה שעדיף היה לוא היתה מבקשת סליחה בלי לעדכן אותי בנושא השרותים, היינו סוגרות לכמה דקות וחוזרות לדבר לאחר מכן. נימוס אלמנטרי! יש דברים שמוטב לא לפרטם, מה כל כך קשה לקבל? אמרתי לה שלום בצורה מנומסת והנחתי את השפופרת בעריסתה בלי לחכות לשמוע את המים הקולחים.

אוי, ריבונו של עולם, זה שיושב בכיף למעלה ונהנה להתעלל בחפות מפשע, במה פשעתי שאתה מביא לפני את המטורללות הללו? עשרה קבין של מטורללות רפות שֵׂכֶל הורדת על העולם, למה מצאת לנכון להנחית תשעה מהם דוקא עלי? אם היית אשה, היית מבין לנהל את עולמך בצורה נכונה יותר, שלא לומר נבונה יותר!

בכוסית שהרמתי לכבוד השנה החדשה אצל הילדים, פיללתי וביקשתי בכוונה גדולה לשאת חן מלפניו כדי שישלח לי את האחת הנכונה. תכלה שנה ומטורללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן!

Mina

Since my late beloved sweetheart, one of a kind that can't be replaced, passed away, I repeatedly bump into those nut lesbians which are scratched in their mind in an unforgiving way. I can understand that more than once we all have experienced such experiences we could do without, but really!!! There is an age where you need to take yourself into your own hands and stop being an imbecile (I was advised that moron is not politically correct…)! Do you have problems? I don't have any problem with this; may you enjoy it, but why impose your stupidity on innocent people, who never harmed you?

Need to share: I'm registered at a lesbian dating site, since I haven't given hope yet to find somebody normal, to my liking, with whom I would be able to share my days and nights. The emphasis is on the word NORMAL!

Somebody from there sent me her phone number in order to call her. As usual with these crazy nuts, it took a few days of sending each other many text messages until (Hallelujah!!!) we managed to establish the date and time where this mentally challenged person was free to chat with me. From my experience, mishaps at the beginning of a potential relationship do not foretell good news, but each circumstance and its lesson. If we take the one in question, it is not clear to me how somebody who wants a relationship (according to what she said) and even flags me with her phone number attached, doesn't find the time to chat. Why did she send her number? Only this nutcase has the answer.

The conversation started nicely, and we talked for about an hour. She has a weak apologetic voice, something I detest. I prefer a nice strong voice (but not loud), confident, which indicates that the woman who speaks is not a mollusc or even worse – a shmate (a doormat). I thought I might give her another chance, because our conversation was flowing. Maximum, she could be a friend to handout with from time to time if the relationship won't go further towards a romantic route.

As far as I was concerned, we were about to wrap up our chat, and all that remained was to try and decide when we're going to chat again. I was hoping that she will find it right to be available in the near future. Then, the knockout came. There are things nobody should do no matter what, not on your life! Surely not when chatting to an anonymous person you haven't met before. Suddenly, she asked my permission to flush the toilet after peeing (so she said in her own words!) during our chat. I have never been a hypocrite, and always spoke my mind clearly, especially now, in my ripe age. I was very much disgusted by the fact that she did her business publicly (this is how I see it), and I didn't have any intention to let her get away with it. I told her very firmly that it's not OK. The imbecile was surprised and asked if had she told me she was going to the toilet, would it be better. I answered that it would be best if she would excuse herself without informing me about the toilet, we then would hang up the phones for a while and get back afterwards. Elementary manners! There are things which are better unspecified, how hard is it to accept? I said goodbye politely and put the phone in its cradle without any intention to wait and hear the flashing water.

Oy, Master of the Universe, you who enjoy sitting up there, taking much pleasure in abusing innocent women, what crime have I commit that you bring me these imbeciles? Ten portions of soft headed imbeciles you created, why did you find it right to direct nine of them deliberately to me? Had you been a woman, you would certainly understand how to run your world in a more right way, not to mention wiser!

When I raised the traditional glass of sweet wine with the kids in honour of the New Jewish Year, I prayed and asked with all my heart to be found pleasing by Him in order that He will send me the right woman. May the old year be gone along with its imbeciles, and may a new blessed year come, Amen! Perhaps I should say Awomen…

נאדיה

שום דבר לא השתנה ממש מן השנה שעברה, למעט העובדה שהזדקנתי בשנה ואחת מדיירות החדר שלי הלכה לבלי שוב אל עולם שאני מקוה שהוא טוב יותר מזה הנוכחי. אני מקוה מאוד ששם אין מלחמות ולא דאע"ש ושמאעש וטרור.

היתה לנו סעודה נחמדה לכבוד ראש השנה. אני אוהבת שאין מחפפים ועורכים את הכל לפי המסורת: השולחן הערוך חגיגית, הכיבוד מעורר התאבון, הסעודה הטעימה, הברכות. התמזל מזלי שאני נמצאת במקום בו מכבדים את הקשישים ומטפלים בנו בצורה יפה והוגנת. כשיש לך כסף, את יכולה לבחור בטוב ביותר שזה יכול לקנות לך. אני לא רוצה לחשוב מה היה גורלי לולא היתה הפרוטה מצויה בכיסי לדאוג לעצמי לעת זקנה. ראיתי יותר מדי מקרים מזעזעים בטלויזיה על מקומות בהם עובדים חסרי לב ומצפון ומה הם מעוללים לחלשים. למזלי, אני מסודרת. העיקר הבריאות, באמת!

Nadia

Nothing has really changed since last year, except the fact I am a year older, and one of my room mates went away without coming back to a world I hope is better than our current. I so hope that there are no wars there, no ISIS or SHMISIS, and no terror as well.

We had a nice dinner in honour of Rosh Hashanah. I like it when it's done properly according tradition: the table was set nicely, the stimulating appetite refreshments, the delicious meal, and the blessings. I was blessed to be in this place, where they respect the elderly, so we get to be treated in a nice honourably way. When you have money, you can chose the best it can buy. I don't want to think what would have happened if I hadn't have enough money to take care of myself in my old days. I have seen on TV too many shocking incidents about nursing homes where heartless carers do cause much harm to the weak people. I am blessed to be sorted out. Abi gezund (Yiddish: health is the main thing in life), really! 

♀♀

איך אפשר בלי קונצרט לחג? אחד מהביצועים הכי מרשימים שראיתי!

How can we do without a concert in honour of the holiday? This is one of the most impressive performances I've ever seen!

Rachmaninoff – Piano Concerto in No.2

The Ramat Gan Symphony Orchestra

Dorel Golan – pianist

תחל שנה וברכותיה May we Have a Blessed Good Year

לכל סיום יש התחלה חדשה, האמנם?

בנזין – התחלה חדשה

שנה הלכה, שנה באה ואנה אנו באים? היתה שנה, נקוה שלא תחזור כמותה.

A year has gone, a new year is on its way, but where are we heading to? A year past, let's hope the nest won't be the same.

בכל שנה שנסגרת, יש תקוה שהבאה אחריה תביא איתה שינוי לטובה. מזה מספר שנים אין דבר כזה, אין כבר תקוה. היתה תקוה אדירה בלב בקיץ שלפני תחילה השנה שהסתימה. חשבנו שדברים יזוזו, ישתנו לטובתנו. נדמה היה שהמחאה תצליח להתגבר על הרוע, על הרשעות של העומדים בראשנו. חשבנו שאו-טו-טו נצליח לצאת מהבוץ בתוכו אנו שקועים. היתה תקוה.

There is hope at an ending of a year that the coming one will bring along a change for the better. For a number of years, we don’t have such a change, no hope anymore. There was a huge hope in our hearts last summer, before the year ended. We thought that thinks will move, change for our benefit. It looked as if the social protest will overcome the evil, the malicious our government. We thought that very soon we will get out of the mud we are sunk in. there was hope.

היתה תקוה שהשיח הציבורי יהפוך לרציני, חשוב, מעמיק. קבוצות השיח של המחאה נתנו את התקוה הזו. חבל שגם אלה גוועו. חבל שאין לנו כוח מול ממשלת הרשעים האטומה הלזו, הממשיכה להכביד עולה עלינו ללא עוול בכפינו. חבל שהעם אינו זועק מולה ואינו קם עליה להורידה.

There was hope that the public discourse will become serious, important, deep. The dialogue groups of the social protest gave us this hope. In is a shame that they too, died. It's a pity that we don't have any power against this heartless government of evils, which continues unfairly to suppress us, while we don't deserve this. It is a shame that the people doesn't rebel against it and doesn't rise up to knock it down.

נקודת האור היחידה שאני מסוגלת לראות לגבי השנה שעברה, היא שחרורו של גלעד שליט ב-כ' תשרי, חוהמ"ס. אני מקוה שהוא שרוי בטוב ומתגבר על מה שחוה. הלואי ולא יפלו לנו חיילים נוספים – לא בשבי ולא חלילה חללים.

The only light I can see about last year, is the freeing of Gilad Shalit, on Sukkot. I hope he is well and is overcoming his terrible experience. I wish never again will any of our soldiers experience that.

סוגרות שנה, מקוות לשנה טובה יותר, אך כבר איננו שוגות באשליות. מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה, וּמַה-שֶּׁנַּעֲשָׂה, הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה; וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ (קהלת א' 9).

שנה טובה לכולנו!

We close another year, wishing for a better one, but we have no delusions anymore. What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun (Ecclesiastes 1, 9).

Shana Tovah to all of us! May we have a good year!

חפירות:

  1. תחל שנה וברכותיה אתר דעת
  2. התחלה חדשה מלים לשיר של בנזין באתר שירונט
  3. שנה טובה המלים באתר שירונט
  4. שנה טובה ומתוקה ד"ר תרצה הכטר

Diggings:

  1. What is Shana Tovah?