ארכיון תג: שקט של קדושה

בהתעטף עלינו נפשותינו

Soul Searching

שופרe

תקע יבשופר גדול ומלאינו בשפע של כל טוב

בילדותי, השעות האלה, של אחר הצהרים בטרם הכנסו של היום הקדוש, היו מוקדשות להכנות האחרונות לקראת הסעודה המפסקת. ברחוב השקט בשכונה בה גרנו, לא היתה תנועה רבה של תחבורה בימי חול, אך בימי חג ומועד, היא פחתה כמעט לגמרי. כבר מתחילת היום אפשר היה לחוש את הקדושה המתקרבת. בבוקר עוד היתה המולה של התרוצצויות, בעיקר העסק הזה של הנפת התרנגולים המבוהלים ושליחתם לכפרות. אצלנו, נהגה אמי לנופף מעל לראשנו במטפחת בה טמנה מטבעות עוברות לסוחר שיועדו לצדקה, משום שהעדיפה לא להתעלל בבעלי חיים מסכנים.

In my childhood, these hours in the afternoon, before the holy day is entering, were dedicated to last minute preparations towards the final meal before the fast). On the quiet street we lived, there was not much traffic on week days, but on Shabbat and the holidays it was nearly nothing. From the beginning of the day one could sense the holiness approaching towards us. In the morning there was still the tumult and running around to complete last minute errands, mainly this business of lifting scared to death cocks and sending them to Kappurs. My mother used to wave a handkerchief with coins wrapped in it above our head, since she preferred not to abuse the poor fowls. The money, which was supposed to contain our sins, was given to charity.

אט-אט החל השקט להשתרר ברחוב, הגיע אל הכביש הראשי ומשם לעבר כל העיר. הכל שבתו מנסיעה והרוב נהר לבית הכנסת. זמן של קדושה, של יחד, של יהדות.

Slowly, silence took over and mastered our street, then made its way to the main road, and from there towards the whole city. Everybody stopped using their cars and most of us flew to the synagogue. Time of sacredness, of togetherness, of Judaism.

בקצרה, כי עוד מעט מדליקין הנרות:

גמר חתימה טובה לכולנו. מי יתן ונכתב בספר הבריאות, העושר, האושר והחיים הטובים!

In short, since candles are being light shortly

May we all be written in the book of health, wealth, happiness and good life!