ארכיון תג: שרידות

היו אלה ימים אחרים Those Days were Different

דודו פישרהעיירה בוערת

Dudu FisherEs Brent

לאמי זצ"ל לא היה מספר על הזרוע. השואה לא הותירה בה צלקות חיצוניות, אך היא סבלה רבות מסיוטים שלא הרפו ממנה עד סוף ימיה.

My late mother of blessed memory didn't have a number on her arm. The holocaust didn't left external scars on her, but she suffered a lot from nightmares that didn't let go of her until the end of her days.