ארכיון תג: תא טלפון

האסימון טרם נפל The Token had not Yet Fallen

תא טלפון אדום Red phone booth

תא טלפון אדום Red phone booth

ישנם אנשים החיים את חייהם בלי ממש לחיות; ישנם אחרים, החיים את חייהם של אחרים וישנם כאלה הלוגמים מן החיים במלואם. לאיזו קבוצה אתן שייכות?

There are people who live their lives without actually living; there are others, who live the lives of others, and there are those who live their lives in full. Which group do you belong to?

קיי די לאנג – עד שהלב יתמסר

  1. D. LangTill the Heart Caves In