ארכיון תג: תחזית מזג האויר

גשם לפרקים Periodic Rain

אפרת גוש – לראות את האור

Efrat Gosh – Seeing the Light

השמיים הקשיבו לתחזיות והורו לעננים להתאסף ולהמטיר את מימיהם על האדמה. האחרונים צייתו ועשו את שצֻוו בדיוק מירבי.

The sky listened to the forecasts and directed the clouds to gather and pour their water on the ground. The latter obeyed and did what they were ordered to do.

כפי שנחזָה, התחיל הגשם לרדת בחצות. היא ואני החלפנו מבטי תמהון מהולים בהתפעלות על הדיוק. התכרבלנו נינוחות זו בזו, מהדקות היטב את שמיכת הפוך הגדולה, המחממת ושקענו בתוך שינה מענגת.

As predicted, the rain began to fall at midnight. She and I exchanged puzzled looks mixed with admiration for the accuracy. We cuddled serenely together, tightening the big warming duvet, and sank into a pleasurable sleep.

ארומת הקפה המתבשל במטבח הגיעה לאפי והעירה אותי. פקחתי את עיני. בחדר, אפלולית. שבת של גשם לפרקים היתה צפויה לנו והלפרקים הללו שררו כבר בתשע בבוקר.

"בוקר טוב, יפיופה נרדמת שלי", אמרה כשנכנסה, לוגמת מכוס הקפה המהביל שבידה ומחוה לעברי כשואלת אם אני רוצה גם. נרדמת בהחלט הייתי, יפיופה – זה כבר היה בעיני המתבוננת.

"בוקר אור", עניתי, מנידה בראשי לשלילה וחוככת בדעתי אם לקום או שמא לנסות להאחז בחלום שחלמתי ולרקום בעזרתו חלום חדש. בטני החליטה בשבילי שעדיף לי לקום לטובת ארוחת בוקר משותפת.

The aroma of coffee brewing in the kitchen reached my nose and woke me up. I opened my eyes. In the room, dimness. We were expected a Saturday of periodic rain and that periodic was already at nine in the morning.

"Good morning, my sleeping beauty," she said as she came in, sipping her steaming cup of coffee and gesturing at me as asking if I wanted too. I was definitely sleepy, beautiful – that was in the eyes of the beholder.

"Good morning," I replied, shaking my head to sign no, and wondering whether to get up or try to hold onto the dream I had dreamed and embroider with it a new one. My stomach decided for me that it was better for me to get up for having breakfast together.

מה עושות בשבת של גשם לפרקים? אפשר לרבוץ במיטה ואפשר לצאת אל הטבע ולהתענג עליו בהפוגות של העננים. העדפנו לחלץ את עצמותינו. בגילנו, כל צעד חשוב כדי לתחזק את עצמנו ולהתחזק.

What do people do on a Saturday of periodic rain? We could stay in bed and we could go out into nature and savour it in intervals of the clouds. We preferred to extract our bones. At our age, every step is important to maintain and strengthen ourselves.

ליידי גאגאהשיר שלך

Lady GagaYour Song

במשפט אחד:

הריח של הים מהול בניחוח הגשם היה נפלא, כמו גם המראה המרהיב של הגלים הגואים.

In one sentence:

The smell of the sea mixed with the smell of rain was wonderful, as was the spectacular view of the rising waves.

שמש עמומה A Dim Sun

שמש עמומה A Dim Sun

שמש עמומה A Dim Sun

מזה מספר ימים מאיימים עלינו החזאים בגשם לסירוגין. אנחנו עדיין מחכות בציפיה שזה יתרחש.

For several days the weather forecasters have been threatening us with alternately rain. We are still waiting for this to happen.

תחזית מזג האויר הפכה להיות משוכללת יותר מאשר בשנים עברו ואפילו די מדויקת מדי פעם. יחד עם זאת, ישנם ימים בהם אני אומרת לעצמי שלוא היה החזאי מסיט את עיניו מן המכ"ם ושולח מבט קצר מעבר לחלון – היה מוצא שיש פער גדול בין מה שהמפה הסינופטית מראה לו לבין מה שמתרחש במציאות.

The weather forecast became more advanced than in past years and even quite accurate from time to time. However, there are days when I say to myself that if the weatherman had turned his eyes away from the radar and cast a brief glance over the window – he would have found a big gap between what the synoptic map shows him and what is happening in reality.

ממש לא התחשק לי, אבל לא היתה לי ברירה אלא לרדת למכולת הקרובה כי נגמר לי הקוטג' ומי שאינה טורחת בערב שבת – לא יהיה לה מה למרוח על הלחם בשבת. השמש היתה עמומה, מכוסה בדוק של עננים שלא נראה היה כי מסוגלים הם להמטיר דבר. הרוח נשבה בעוז וחשבתי שכולה עשר דקות, מה יכול לקרות כבר בזמן הזה וכשאחזור – אוריד את הכביסה שהראתה סימנים של התיבשות, שבעזרת הרוח יתקצר התהליך.

I really didn't feel like it, but I had no choice but to go down to the grocery store nearby because I was out of cottage cheese. Those who don't bother on Friday night – would have nothing to spread on their bread on Shabbat. The sun was dim, covered with a veil of clouds that didn't seem to have been able to pour anything. The wind blew hard and I thought it was just ten minutes, what could happen at this time, and when I came back – I would take of the line the laundry that showed signs of drying up, that with the help of the wind the process will be shortened.

עשר דקות. לרדת את הקומה המפרידה בין דירתי לבין הכניסה, לצאת מהבנין, לפנות שמאלה (ימינה זה לפחי הזבל), להכנס למכולת השוכנת בבנין השכן, לפתוח המקרר, להוציא הקוטג', לשלם ולחזור. כמה זמן זה כבר יכול לקחת? אהיה לארג'ית ואוסיף דקה למקרה שאתקל בשכן ושנינו נכיר זה בנוכחותה של זו ולהפך. אני אגיד בחיוך "קאק ג'לה" ("מה נשמע" בשפתו של הלה), הוא יענה בעברית, "הכל בסדר, לאט-לאט", ראשנו יתנדנדו מעלה ומטה לאישור וכל אחת תמשיך בדרכה. זה לא יגיע לשתי דקות.

Ten minutes. To get off the floor that separates my apartment from the entrance, to get out of the building, to turn left (on the right are the garbage cans), to enter the grocery store which is in the next building, to open the refrigerator, to take out the cottage cheese, to pay and go back. How long can it take? I'll be large and add a minute in case I come across the neighbour and we both show our recognition in each other's presence. I'll say with a smile, "Kak Jella" ("what's up" in his language), he'll answer in Hebrew, "Everything's okay, slowly-slowly," and our heads will swing up and down for approval. It won't come to two minutes.

ברגע בו הושטתי את ידי אל המקרר כדי להוציא את הקוטג', כבה האור בחנות למספר שניות וקול רעם אדיר הרעיש את האוזניים. שילמתי, אך נשארתי בחנות עד יעבור זעם. הגשם העז שניתך ארצה לא איפשר להוציא את קצה האף אם רצית להמנע מלהרטב עד לשד עצמותייך. הזעם עבר אחרי רבע שעה. לא היתה שום אפשרות להציל את הכביסה.

As soon as I reached the refrigerator to take out the cottage cheese, the light went out in the store for a few seconds and a loud thundering noise rattled the ears. I paid, but stayed in the shop until the storm passed. The heavy rain that fell down didn't allow to let out the tip of your nose if one wanted to avoid getting wet to the bones. The storm passed after fifteen minutes. There was no way to save the laundry.

זעם ניתך ארצה An angry storm pours down

זעם ניתך ארצה An angry storm pours down

סיכוי לגשם Chance of Rain

מזה כשבועיים שהחזאים מבשרים לנו שיש סיכוי לגשם. ההתחממות הגלובלית גורמת לבלבול ולמזג אויר בלתי צפוי, שלא לדבר על קיצוני. בתנאים בלתי אפשריים כאלה, לא קל לדייק בחיזוי.

For the past two weeks, forecasters have been telling us that there is a chance of rain. Global warming causes confusion and unpredictable weather, not to mention extreme. In such impossible conditions, it is not easy to be accurate in forecasting.

Links:

Causes and Effect of Climate Change National Geographic site

Global Climate Change NASA site

Alice Bows-Larkin – Climate Change Is Happening

ברד Hailstones

Hail and hailstones

 

ישנם ימים בהם איני פותחת את הרדיו, כך שהחדשות אינן מגיעות אלי, כולל התחזית.

There are days when I do not turn the radio on, so the news does not reach me, including the weather forecast.

אתמול היה מזג אויר סביר, אך לא היה סיפק בידי לעשות כביסה, אלא רק עם ערב, לקראת רדת הליל. אמי זצ"ל נהגה לומר שאין תולין כביסה בלילה, רק ביום. לא תמיד אני נוהגת לפי הוראותיה או המלצותיה, יש לי את החיים שלי וכמובן את דעותי העצמאיות.

Yesterday the weather was reasonable, but I didn't have time to do the laundry, except in the evening, towards nightfall. My mother blessed be her memory used to say that it's no good to hang the laundry at night, only in the day. I don't always follow her instructions or recommendations, I have my own life and of course my own opinions.

הלילה היה שקט למדי, אך לקראת שבע בבוקר החלה רוח חזקה לנשב. שמחתי, משום שזה אומר שהכביסה תתיבש מהר. בשבע וחצי יצאתי מן הבית אל המאפיה הסמוכה כי חשקה נפשי בלחמניה טריה. עשרים דקות לאחר מכן, עליתי בחזרה במדרגות, כשברק הבריק פתאום ובעקבותיו החל רעם להתגלגל.

The night was quite silent, but toward seven in the morning a strong wind began to blow. I was happy, because that meant the laundry would dry quickly. At seven-thirty I left the house for the nearby bakery because I fancied a fresh bun. Twenty minutes later, I climbed back up the stairs, when lightning suddenly flashed, and thunder began to roll following.

הנחתי את הלחמניה המהבילה ואת העוגיות החמות והריחניות על השיש ומיהרתי להוריד את הכביסה. זו היתה יבשה ומוכנה לגיהוץ ולקיפול. חמש דקות לאחר מכן, עת מזגתי לעצמי את הקפה, נפתחו ארובות השמיים לרווחה ומטח עצום של ברד ניתך על חבל הכביסה הריק. ענין של עיתוי.

I put the steaming bun and the hot, aromatic cookies on the counter and hurried to take the laundry in. It was dry and ready to be ironed and folded. Five minutes later, as I poured myself the coffee, the heavens opened wide and a huge hail of rain poured down on the empty clothesline. A matter of timing.

Peep and the Big Wide World: Stormy Weather

חגיגת יומולדת מחר Birthday Celebration Tomorrow

 

The Muppet Show Band – Happy Birthday

הי, חזאים, מה התחזית הזו לגשם מחר? יש לנו חגיגת יומולדת משותפת לשני נכדים, אז אל תקלקלו לנו אותה עם התחזית הקודרת הזו!

Hey, forecasters, what is weather forecasting for rain tomorrow? We have a shared birthday celebration for two grandchildren, so don't spoil it with this gloomy forecast!

Happy Birthday, Peanuts Style!

היום, בחדשות של השעה שתיים בצהרים, התחילו עם זה, עם לבשר לנו על הגשם מחר והמשיכו עד הערב. הבטתי מבעד לחלון ולא הבחנתי בשום צל של ענן, שלא לדבר על ענן כלשהו. השמיים היו בהירים לגמרי כל אחר הצהריים, גם אחרי שהם הטבילו את השמש בים לשנת הלילה. הדלקתי את נרות השבת והתפללתי שכך זה ישאר גם מחר. מבחינתי, יכול הגשם להתחיל מחר בלילה (אני מרשה לו), זה יהלום היטב את המעבר הטפשי הזה לשעון חורף.

Today, on the two o'clock news in the afternoon, they started with this, with portending about the rain tomorrow, and continued until the evening. I looked through my window and didn't notice any shadow of a cloud, let alone a real cloud. The sky was completely clear of clouds the whole afternoon, also when it dipped the sun in the sea for its night sleep. I lit the Shabbat candles and prayed that it will stay that way also tomorrow. As far as I'm concerned, the rain may start tomorrow night (I allow it), it will fit well this stupid change to the winter clock.

The Smurfs – Happy Birthday

אני שואלת את עצמי ואת היקום, למה בשבת? מה יש לגשם לרדת בשבת, כשאנו רוצות לחגוג, להנות, לטייל? למה לא ביום ראשון? חזאים, נא להזיז את הגשם לימות החול!

I ask myself and the universe, why on Shabbat? Why does the rain have to fall on Shabbat, when we want to celebrate, have fun, to travel? Why not on Sunday? Forecasters, please shift the rain to weekday!

Happy Birthday with Sand Art

 

תחזית מזג האויר Weather Forecast

גשם גשם משמיים Rain rain rain

גשם גשם משמיים   Rain rain rain

כמה פעמים קרה לכן שחזו בחורף מזג אויר בהיר, אך חמש דקות אחרי שתליתן כביסה נפתחו ארובות השמיים הישר עליה? לי זה קורה כל הזמן.

How many times it happened when the forecast at winter was that it's gonna be a nice weather, but five minutes after you hang your washing on the line the skies opened directly on it? It happens to me all the time.

Uriah HeepRain

מזל שיש אינטרנט ואיננו צריכות להסתמך על התחזית המשודרת ברדיו, כי מאז נכנסו אל חיינו הפרסומות – קשה להתרכז ולהבין מה יקרה. של מי היה רעיון העיוועים הזה לקטוע את התחזית מהחדשות ולהכניס פרסומת לפני התחזית (אחריה, ממש לא אכפת לי, כי מי שומעת…) כדי לבלבל? במהלך השנים, התחסנתי כנגד הפרסומות בכללי, כך שכאשר אני מאזינה לרדיו והן מתחילות – המחשבות שלי נודדות הרחק והן אינן מגיעות אלי. דא עקא, שכאשר אני נמצאת הרחק – זה לזמן רב יותר מאשר זמן הפרסומות ואני מפספסת גם דברים אחרים. התרופה שלי לכך היא להאזין לשידורים החוזרים ואז אפשר לדלג על מה שאין רוצות לשמוע ולהאזין רק לדברים שבאמת מעניינים. לגבי התחזית, כמעט תמיד, ב-99% מהזמן, אני מפספסת אותה כשזו בשידור חי. מזל שיש אינטרנט ואפשר לבדוק אותה שם.

Luckily, there is the internet and we don't have to rely on the forecast broadcasted on the radio, because since advertisements penetrated into our lives – it is hard to concentrate and understand what is going to be. Whose stupid idea was it to cut the forecast from the news and put an ad before the forecast (after I don't care, because who hears it…) in order to confuse? During the years, I became immunize against the advertisements in general, so when I listen to the radio and they start – my thoughts wander faraway and the ads don't get to me. The problem is that when I'm far-off – it's for a longer time than the ads and I miss other things too. My solution to this is to listen to the reruns and then I can skip what I don't want to hear, and I can listen only to the really interesting things. As to the forecast, almost always, in 99% of the time, I miss it when it is live. Luckily there is the internet where I can check the forecast there.

סטמאטיס ספאנודאקיס – בין ערביים גשום בבוספורוס

Stamatis Spanoudakis – Rainy dusk at Bosporus