ארכיון תג: תערוכת אישה מוזה

התערוכה הסתיימה The Exhibition is Over

המשחרים – הקרנבל הסתיים

The SeekersThe Carnival is Over

התערוכה הסתיימה הערב. זהו זה, החגיגה נגמרה.

The exhibition ended tonight. That's it, the celebration is over.

הקירות החלו להתרוקן אט-אט. האמניות והאמנים הגיעו בזה אחר זה, הורידו את תמונותיהם מן הקירות עליהם הן היו תלויות, ארזו ועזבו.

The walls slowly began to empty. The artists came one by one, took their pictures off the walls where they hung, packed and left.

כרזת התערוכה Exhibition poster

כרזת התערוכה   Exhibition poster

מוזר לראות את הקירות החשופים.

It's strange to see the bare walls.

תערוכה ריקה An empty exhibition

תערוכה ריקה   An empty exhibition

בשתי מלים:

התערוכה הסתיימה.

In one sentence:

The exhibition is over.

הכל עובר חביבי – החגיגה נגמרת

Hakol Over Habibi – HaChagiga Nigmeret (The Celebration is Over)

 

שיח גלריה Gallery Talk

תערוכת אישה מוזה מבט כללי Exhibition "Woman Muse" overview

תערוכת אישה מוזה מבט כללי   "Woman Muse" Exhibition overview

הלכתי לצלם כמה תמונות בתערוכת "אישה מוזה" עבור האתר החדש שאני בונה כדי להשאיר תעוד שלה. מדהים איך דברים מתגלגלים.

I went to take some photos at the "Woman Muse" exhibition for the new site I'm building to have documentation of it. It's amazing how things roll.

זו התערוכה הראשונה בה אני משתתפת. עד כה, ביקרתי בכמה תערוכות ושמעתי כמה שיחות גלריה בפתיחתן, שהיו מעניינות מאוד. כיף גדול לפגוש אנשים שוחרי תרבות, אינטליגנטים ומעניינים, שלא לדבר על להיות מסוגלת להבין את רוב הדברים שהם משמיעים.

This is the first exhibition I'm participating. So far, I visited several exhibitions and heard a few gallery-talks at their opening, which were very interesting. It is a great pleasure to meet people who are cultured, intelligent and interesting, let alone to be able to understand most of the things they say.

נסתרות דרכי היקום. תכננתי לשהות בתערוכה במשך מספר הדקות הדרושות לצילום, אך פגשתי אנשים מעניינים מאוד. כשראו שאני מצלמת, שאלו אם גם לי יש עבודות בתערוכה. כמובן ששמחתי להדריך ולספר על הצילומים שלי התלויים שם ועל צילום בכלל. מפה, כמובן שעברנו לעבודות שלהם והתפתחה שיחה על הנצחת התערוכה ומה ישאר אחריה.

The ways of the universe are hidden. I planned to stay at the exhibition for the number of minutes required for the photographing, but I met very interesting people. When they saw that I was photographing, they asked if I had any work in the exhibition. Of course, I was happy to guide and talk about my photographs hanging there and about photography in general. From here, of course, we moved to their work, and a conversation developed about commemorating the exhibition and what would be left behind it.

באתי לדקות ספורות ונשארתי למשך שעה שלמה, עד שהגיע זמן הסגירה. כשיצאנו, היה מבול בחוץ ולא היתה לנו שום ברירה מלבד לדלג במהירות לבית הקפה הקרוב, שם המשכנו את שיחתנו המלבבת במשך שעתיים נוספות. היה כיף!

I came for a few minutes and stayed for a whole hour, until the closing time. When we left, there was a flood outside and we had no choice but to leap quickly to the nearest cafe, where we continued our lovely conversation for another two hours. It was fun!

 

בתמצית:

הלכתי לצלם, פגשתי אנשים מעניינים, דיברנו והנפש התעשרה.

In essence:

I went to photograph, met interesting people, we talked and the soul got rich.

גזביה ראד – אישה חולמת

xavier rudd – woman dreaming

זזות – חוות Moving – Experiencing

היום היה זה מאותם הימים שממש אין חשק להוציא את קצה האף החוצה. יום של גשם רצוף כמעט לכל אורכו.

Today it was one of those days when there was not any desire to get the tip of your nose outside the house. A day of continuous rain almost all along.

לולא התקשרה מישהי לבקש ממני לצלם אותה לרגל ארוע שהיה לה – לא הייתי יוצאת לשום מקום, הייתי נשארת ספונה מול המחשב ועובדת על האתר החדש שאני מקימה לכבוד תערוכת אישה מוזה. התערוכה הוארכה לפי בקשת הקהל ומסתיימת ב-4 באפריל (ביום חמישי הקרוב). החלטתי להנציח את התערוכה באינטרנט, אחרת מה נשאר לנו חוץ מהזכרונות שבדמיוננו? אני מעדיפה משהו מוחשי שאפשר לחזור ולעיין בו.

If someone had not asked me to photograph her for an event she had – I would not go anywhere, I would stay roofed in front of the computer and work on the new site I'm building for the Woman Muse exhibition. The exhibition was extended at the audience's request and ends on April 4 (this Thursday). I decided to perpetuate the exhibition on the Internet, otherwise what remains for us except of the memories in our imagination? I prefer something tangible that can be revisited and revised.

לולא הייתי יוצאת, לא הייתי נתקלת במישהי שמעדה בשלולית המים הענקית שנקוותה בגלל הגשם העז ומצילה אותה מהתרסקות על המדרכה הקשה והקרה. יכול להיות שמישהי אחרת היתה נקלעת לאותו המקום ולאותו המצב ואז המועדת היתה ניצולה על ידה, הרי אי אפשר לדעת. הכל יכול לקרות. אבל אני שמחה ומרוצה שהייתי במקום ויכולתי לעצור את הנפילה שלה.

If I had not gone out, I would not have bumped into someone who had stumbled across the huge puddle of water that had been formed by the heavy rain and saved her from crashing on the hard, cold pavement. It might be that somebody else would be in the same place and situation, and then the woman who stumbled would be rescued by her, you never know. Anything could happen. But I am happy and pleased that I was there and I was able to stop her fall.

Suzi Quatro & Chris NormanStumblin' In

במשפט אחד:

תזוזה משנה אנרגיה וחוויות חדשות נחוות.

In one sentence:

Movement changes energy and new experiences are experienced.

תערוכת אישה מוזה Muse Woman Exhibition

 

אני ליד תמונותי I'm next to my photos

אני ליד תמונותי    I'm next to my photos

לרגל יום האישה הבינלאומי ובמסגרת חודש ארועים המעלים על נס נשים, נפתחה הערב תערוכת "אישה מוזה" בבית האמנים בחדרה.

On the occasion of International Women's Day and as part of a month of events celebrating women, the exhibition "Woman Muse" opened tonight at the Artists' House in Hadera.

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר) אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה "Woman Drinking Coffee" (paper work) One of the most beautiful exhibits in the exhibition

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר), אמנית: חן עוז. אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה (שמנה לב לצבע הנעליים של שתינו) Woman Drinking Coffee (paper work), artist: Chen Oz. One of the most beautiful exhibits in the exhibition (notice our red shoes)

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are desplayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

 

חלק מהיצירות בתערוכה

 

 

במשפט אחד:

היה מרגש מאוד להציג בפעם הראשונה מיצירותי. זה כיף!

In one sentence:

It was very exciting to present my work for the first time. it's fun!

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are displayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

***