ארכיון תג: תקופת החגים

עונת החגים מתחילה   The Holiday Season Begins

Mr. Bean Cartoon World – Young Bean's Christmas

תקופת החגים עומדת לפרוש עלינו מטובה, איזה כיף!

The holiday season is upon us, that's great!

אצלנו, היהודים, נדליק בעוד יומיים, ביום ראשון בערב, נר ראשון של חנוכה. אצל הגויים, יומיים לאחר מכן, ביום שלישי בערב, תתחיל מיסת חג המולד בחצות ותועבר לכל העולם מבית לחם, כבכל שנה.

With us, Jews, we will light in two days, on Sunday evening, the first Hanukkah candle. For the Gentiles, two days later, on Tuesday evening, the Christmas Mass will begin at midnight and will be broadcasted to the whole world from Bethlehem, like every year.

אני מתכננת לנכוח בתהלוכת חג המולד בנצרת, שתערך ביום שלישי הקרוב. מקוה שיהיה נחמד ומזג האויר ייטיב עימנו והגשם יתאפק עד לאחר תום החגיגות, כדי שנוכל לשמוח ובעיקר שאוכל לצלם. מצפה לזה בקוצר רוח.

I plan to attend the Christmas parade in Nazareth, to be held this Tuesday. I Hope it will be nice and the weather will work well with us and the rain will hold off until after the festivities, so that we can rejoice and especially that I can take photos. Looking forward to it with great anticipation.

במשפט אחד:

שרק יהיה שלום ושקט ושהחגים יעברו בשלום ובלי בעיות מצד אויבינו, אמן כן יהי רצון!

In one sentence:

I wish that there will only be peace and quiet and that the holidays will pass peacefully and without problems from our enemies, Awomen, so be it!