ארכיון תג: 2019 הסתיימה

סוף 2019 סוף עשור  End of 2019 End of a Decade

ניו זילנד חוגגת את תחילת שנת 2020 בזיקוקים

New Zealand celebrates New Year's Eve 2020 with fireworks

עוד שנה הסתיימה, עוד עשור חלף. מה יביא לנו העתיד? לפי מה שמנבאים לנו – זה לא הולך להיות טוב.

Another year is over, another decade has passed. What will the future bring us? By what is predicted – it's not going to be good.

אוסטרליה מקבלת את 2020 בחגיגות זיקוקים בנמל סידני

Australia welcomes 2020 with firework celebrations on Sydney Harbour