ארכיון תג: Absolution

סליחות וכפרות Slichot and Kapparot

 Forgiveness and Absolution

סליחות וכפרות
סליחות וכפרות, נתניה © שרון הר פז

שעת בוקר, ערב יום כיפור. ביאטריס מעלעלת ברשימת אנשי הקשר שלה בנייד. היא הולכת לבלות בשעה-שעתיים הקרובות בניהול כמה שיחות נפש עם רעותיה ורעיה כדי לברר אם חטאה להם ולבקש את מחילתם.

אני מעלעלת באינטרנט בנסיון למצוא את התפילות בשפה האנגלית לטובת ידידה שלנו באוסטרליה שאינה שולטת בשפת הקודש. במסגרת ידידותינו, אנחנו חוגגות איתה את כניסת היום הקדוש כמה שעות לפני שנכנס את הטף על טפם לסעודה המפסקת אצלנו.

It's morning, the evening of Yom Kippur. Béatrice is leafing through her contacts on the mobile. She is going to spend the next hour or two conducting a few deep soul chats with her friends in order to find if she have sinned to them and ask their forgiveness.

I'm leafing through the internet trying to find the prayers in English in favour of our friend in Australia who doesn't master the holy language. In the frame of our friendship we are celebrating with her the entering of the Holy Day a few hours before we gather in our home the children with their offspring for the final meal before the fast.

יהודית רביץ  סליחות

אצלה זו מסורת המוטמעת עמוק בנפשה מלידה, כך חונכה. היא מקפידה על אמירת הסליחות בחודש אלול ובעיקר על טקס הכפרות בערב יום הכיפורים. ברוח הצמחונות, היא מבכרת להחליף את התרנגול המבוהל והמסכן בכסף שהיא מחלקת אחרי הכפרה לעניי עירה.

With her, it's a tradition assimilated deep in her soul since birth, this is how she was brought up. She strictly keeps the tradition of the Slichot prayers (special prayers recited during the month of Elul), and especially practices the Kapparot ritual on the evening of Yom Kippur. In the spirit of vegetarianism she prefers to exchange the poor frightened cock with money. After the ceremony, she allocates the money to the poor.

רן ונמה – תרנגול בן גבר

אצלי, אחרי שהשתחררתי מכמה דברים שהוטמעו בי בילדותי, אני מנסה להיות הוגנת וישרה ולא לפגוע באף אחד/ת שאינה מבקשת את רעתי. מי שחורשת רעה נגדי ונגד שלי, עדיף שתישמר לנפשה. כאלה, אני משחררת ממני באנרגיות טובות. להלן דוגמא: מישהו מעצבן אותך על לא עוול בכפך. מישהו זר, שאינו מכיר אותך, אבל מתאווה להכנס לך לתחתונים, חושב שיש לו זכות להעיר לך על אורח חייך ומנסה להתערב כדי להניא אותך מלחיות לפי מה שאת. אחת ההערות המפגרות שזה משחרר לעברך בחוצפתו: "את פשוט לא פגשת עדיין את הגבר הנכון", בבחינת הוא ושמוקו הוא. אינני מוצאת לנכון לשתף אותו בעובדה המשמחת שדוקא פגשתי את האשה הנכונה, היא ביאטריס הנפלאה שלי.

With me, after I was freed of some things that were assimilated in me since childhood, I'm trying to be fair and honest and not to hurt anybody who doesn't seek to do me wrong. Those who do try to do me and mine wrong, it might be better to them to beware. These I release from me with good energies. Here is an example: somebody pisses you off without ant provocation from you. A total stranger, who doesn't know you, but desires to enter into your pants. He thinks that he has the right to comment about your lifestyle and tries to interfere in order to prevent you of living according who you are. One of the stupidest comments that shmuck releases towards you is: "You just didn't met the right man yet". Nu, a total shmuck. I don't find it right to share with him the delightful fact that I did meet the right woman, who happen to be my wonderful Béatrice.

הזעם העולה בי על החוצפה לקבוע מה נכון לי, עולה וגואה, אך החוכמה היא לשחרר את זה ולהחליף את האנרגיות הלא רצויות באנרגיות טובות. לא שחס וחלילה אשגר לעבר הנלוז אנרגיות של אהבה, כי זה הרי אינו ראוי להן וגם לא אוכל לעשות שקר בנפשי. מה שאני יכולה לעשות, זה לחשוב על הטיה של האנרגיות שאינני רוצה בחיי. פשוט לשלח את האפס מעל פני לכיוון אחר משלי, רצוי מנוגד לגמרי, בתקוה ששם זה ימצא לעצמו את שזה צריך ויניח לי לנפשי. ברגע שזה ישוחרר – גם אני משוחררת ונשארת עם האנרגיות הטובות שלי ושל ביאטריס אהובתי.

The fury that arises in me due to the Chutzpah (cheekiness) to determine what is right for me, goes up and increases, but the wisdom is to let it go and exchange the unwanted energies with good ones. Mind you, I wouldn't send energies of love to this imbecilic zero, as he doesn't deserve them, not to mention that I couldn't possibly lie to myself. What I can do, is to push away those energies that I don't want to have in my life. Simply to send away the zero off of me to a different direction to mine, better if it's totally the opposite, with the hope that he will find there what he needs and leave me be. Once this is released – I am relieved too and stay with my good energies, as well as with Béatrice's mon amour.

אמנם, זה די קשה, אך שוה ביותר. אצלי זה עובד ואני מקוה שגם אצלכן.

Indeed, it's pretty hard, but it's worthwhile. It works with me, and I hope it's the same with you.

PassengerLet Her Go

♀♀

במשפט:

לשנה טובה תכתֵבו ותחתֵמו.

In a sentence:

Le shannah tova ticatevu ve techatemu (may you be written and sealed for a good year).

סליחות וכפרות

 

סליחות וכפרות, נתניה על הים © שרון הר פז