ארכיון תג: abusing women

הוא אמר לי שהוא אוהב אותי He Told Me That He Loves Me

Culture Club with Helen TerryVictims

יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים

לפי הסטטיסטיקה, רבע מליון נשים בישראל סובלות מאלימות מצד בני זוגן. זה אומר שרבע מליון שמוקים מיותרים חיים בינינו. השנה, נרצחו 17 נשים. איך מחסלים את הדבר הנורא הזו?

International Day for the Elimination of Violence against Women

According the statistics, a quarter of a million women suffer from violence by their spouses. This means that a quarter of a million needless shmucks live among us. This year, 17 women were murdered. How do you terminate this terrible thing?

Jefferson AirplaneSomebody to Love

מה היא רצתה בסך הכל? למצוא בן זוג, להקים בית, משפחה, לחיות חיים של אושר ועושר, כפי שפמפמו לה מילדות. לא שראתה זאת בבית הוריה, כי אביה נהג להתעלל באמהּ. למזלה, הוא לא פגע בה וגם לא באחיה. אולי כן, אך אין היא זוכרת. למעשה, חלק גדול מילדותה נמחק לה.

What did she want? To find a spouse, establish a home, a family, to live happily ever after, as she was taught from childhood. Not that she saw it at her parents' house, since her father used to abuse her mother. Luckily, he did not hurt her or her siblings. Maybe he did, but she does not remember. In fact, a big part of her childhood had been erased.

Gunhild Carling – My Heart is Waiting for You

אנחנו נוטים כנראה לחזור על תבניות מוכרות לנו ולבחור במוכר, גם אם זה נגדנו ומזיק לנו. היא בחרה בחרא מוכר, למרות שהסימנים הקשים היו שם מן ההתחלה. אי אפשר לשפוט את הקורבנות, אסור לשפוט, משום שמי שלא חותה לא תוכל להבין.

We tend to repeat familiar patterns and choose the familiar, even if it is against us and harms us. She chose a familiar shit, despite that the horrible signs were there from the beginning. The victims cannot be judged, they shouldn't be judged, because those who have not experienced wouldn't be able to understand.

Patricia Kaas – L'Aigle Noir

 

היא לא רצתה את זה, היא לא ביקשה את החיים הללו, לא כך תכננה שיהיה. זה קרה לה כמו לנשים רבות אחרות. "הוא אמר לי שהוא אוהב אותי", הסבירה לי פעם. היתה זו הפעם היחידה בה דיברנו על מה שהיא עוברת. גם האחרונה.

She didn't want it, she didn't ask for this kind of life, this is not how she planned. It happened to her like it happened to many other women. "He told me that he loves me", she explained to me once. That was the only time we talked about what she was going through. The last time too.

BarbaraL'Aigle Noir

 

מה בסך הכל אנו רוצות בחיים האלה?

What do we want in this life?

 

גונהילד קרלינג והתזמורת הקאמרית הישראלית

Gunhild Carling and the Israel Chamber Orchestra

How can you be mad at me when I love you so?