ארכיון תג: Alternative Facts

עובדות אלטרנטיביות Alternative Facts

אהבה!!! All we need is LOVE

אהבה!!! All we need is LOVE

בעידן הנוכחי, אנחנו נחשפים כל הזמן וללא הרף לכל מיני מונחים, שבעידן בו גדלנו לא היתה להם משמעות אמיתית בחיינו. חונכנו אחרת.

In the current era, we are exposed all the time and nonstop to all kind of terms, that in the era we grew up they didn’t have any real meaning in our life. We were taught differently.

RumerWhat the World Needs Now is Love

זה התחיל עם תוכניות הריאליטי, בעידן שהכין אותנו לאובדן הפרטיות של כולנו ובלי שנשים לכך לב. נרדמנו בשמירה על עצמנו ועל הדורות הבאים. כשמשטיחים לציבור את התאים האפורים וממעיטים לו אותם, השלב הבא הוא להאכילו בלוקשים ולשנות את יחסנו למוסרי המידע עליהם הסתמכנו. בשלב הנוכחי, בו אנו נמצאים, מנסים לשכנע אותנו לא לסמוך גם על עצמנו, על תבונתנו ועל חושנו, אלא להפקיר את עצמנו בידיהם. הגזימו גזם רב!

It started with the reality shows, at the era which prepared us for the loss of our privacy, totally. We were caught off guard and fail to protect ourselves, as well as the next generations. When the public is having its grey cells flattened and lessened, the next step is to feed it with lokshen (in Yiddish: noodles; usually goes wiz ze traditional chicken soup); aka, selling the public a bill of goods, as well as changing our approach to those who provide us information and on whom we relied. The current stage, where we are, they try to convince us not to rely also on ourselves, not on our wisdom and not on our senses, but abandon them and put ourselves in their hands. Ridiculous, isn't it?

Dionne Warwick – What the World Needs Now is Love