ארכיון תג: Ayia Napa rape case

הנאנסת אשמה   The Raped Girl is Guilty

i24NEWS English

המפגינות קוראות לחרם על קפריסין, תומכות בצעירה הבריטית שהורשעה בשקר בתיק האונס

Protesters Call for Boycott on Cyprus, Supporting UK Teen Convicted for Lying in Rape Case

50 מפגינות ישראליות יצאו אתמול לקפריסין כדי לעמוד לצד הצעירה בשעתה הקשה. אני גאה מאוד בנשים האלה!

50 Israeli protesters went to Cyprus yesterday to stand by the young teenager during her difficult time. I am very proud of these women!

לפתוח את הבוקר בחדשות לפיהן הנערה שנאנסה חטפה עונש על תלונתה ושבית המשפט הקפריסאי לא קיבל אף אחת מהראיות שלה, אלא בחר לאמץ את השקרים של התביעה – ממש לא היה לי קל, כמו לרבות מהישראליות ההגונות שאני מכירה. היה מזעזע לשמוע את גזר הדין, כפי שהיה מחריד לשמוע לפני שבוע שבית המשפט מאמין לתביעה, כלומר לאנסים ושזה בחר להתעלם מן הראיות החותכות שהובאו לפניו בידי ההגנה. ככה זה, פשוט מתעלמים מעובדות ובוחרים לקבל שקרים. הסיבה לכך ודאי תתגלה בסופו של דבר ואז נראה איזה עונש יושת על מי שראוי לכך.

Starting this morning with news that the raped girl had been punished for her complaint and that the Cypriot court did not accept any of her evidence, but chose to embrace the prosecution's lies – it was not easy for me, like to the many of the decent Israelis I know. It was shocking to hear the sentence, as it was appalling to hear a week ago that the court believes the prosecution, namely the rapists, and that it chose to ignore the conclusive evidence brought before it by the defence. That's how it is, simply ignoring facts and choosing to accept lies. The reason for this will eventually be revealed and then we will see what kind of punishment will be imposed on those who deserve it.

 

Ayia Napa rape case – British teen spared jail in Cyprus over false claim

לפני חצי שנה, יצאה צעירה בריטית בשן ועין מאונס קבוצתי ומאז חייה אינם חיים. היא הואשמה ששיקרה, לא הורשתה לצאת מקפריסין ואף הוכנסה לכלא! האנסים, לעומת זאת, חזרו מיד לבתיהם ויצאו בקולות צהלה וגיבורים גדולים על שנחלצו מהצרה אליה הכניסו את עצמם. שום כתם לא דבק בהם – להפך, שמוקים רבים כמותם רואים במה שעשו מעשה גבורה. לא אתפלא אם הללו ינהרו בהמוניהם לקפריסין כי הרי לא יעמידו אותם לדין כאשר יחזרו על המעשה המחריד והמביש הזה. בצדק קראו המפגינות להחרים את קפריסין ואני בהחלט מצפה מכל נערה, בחורה ואשה באשר הן לא להגיע לשם. אולי זה יכניס בינה כלשהי לקודקודיהם של אלה שהורו לבית המשפט לנהוג כפי שנהג.

Six months ago, a British young girl barely survived a group rape, and her life has not been the same as before. She was charged with lying, was not allowed to leave Cyprus and was even put in jail! The rapists, on the other hand, immediately returned to their homes, and came out joyfully and as great heroes for being rescued from the trouble they had put themselves in. No stain stuck to them – on the contrary, many shmucks like them see what they did as a heroic act. I would not be surprised if these people would flock to Cyprus because they will not be prosecuted when they repeat this horrifying and disgraceful act. The protesters rightly called for the boycott of Cyprus and I certainly expect every girl and woman not to go there. Perhaps that would put some sense into the heads of those who instructed the court to act as it did.

פרט למעטות, שמנסות לחזק את הצעירה ואת משפחתה, לרוב האטום לא אכפת מהסבל שלה ושל משפחתה, מהפוסט טראומה שהיא ודאי חווה, ממה שעבר עליה. הכל יודעים שהיה שם אונס קבוצתי, ישנו תעוד, ישנם סרטי וידאו שצולמו בשעת מעשה בטלפונים של הצופים, ישנן עדויות. להגיד שלכאורה עסקת הגז של הקפריסאים עם ישראל חשובה להם יותר מאשר חייה ועתידה של נערה צעירה בת 19? שלכאורה מישהו בממשלת ישראל איים על מי שאיים ולכן קרתה כל הפארסה המבישה הזו? שחייהם ועתידם של השמוקים הישראלים המגעילים חשובים יותר לכאורה?

Except for a few, who try to strengthen the young girl and her family, the heartless majority doesn't care about her suffering and her family's, from the post-trauma she must have experiencing, from what she has been through. Everyone knows there was group rape there, there is documentation, there are videos taken in action on viewers' phones, there is evidence. What should one say, that allegedly the gas deal between Cyprus and Israel is more important to them than the life and future of a 19-year-old young girl? That allegedly someone in the Israeli government has threatened someone and that is why all this shameful farce happened? Is the life and future of the disgusting Israeli shmucks allegedly more important?

אני מתביישת מאוד בפירות הבאושים שעשו את המעשה והפכו את הקערה על פיה. במקום לקבור את עצמם הכי עמוק שאפשר, להתבייש במעשיהם, להודות ולקחת אחריות על האסון שהמיטו על נפש חיה – הם נמלטו מאשמה מוצדקת ויצא שהנאנסת אשמה. מדהים!

I am very ashamed of the spoilt fruits that did the deed and turned the tables. Instead of burying themselves as deep as possible and being ashamed of their actions, admit and take responsibility for the disaster they inflicted on a living soul – they escaped from justified charges and what happened was that the girl who was raped became guilty. Stunning!

 

Mother of British teenager found guilty of lying about Cyprus gang rape speaks out [ITV News]

 

 

במשפט אחד:

אנחנו חיים בעולם שבו לנשים עדיין אין מספיק כוח כדי לגבור על השמוקים המתענים להן. כל ההורס נפש חיה הן בישראל והן בעולם – שיהרס בעצמו עד סוף כל דורותיו. וביערנו את כל הרע מקרבנו!

 

In one sentence:

We live in a world where women still do not have enough power to overcome the shmucks who oppress them. He who destroys a soul alive both in Israel and in the world – may he be destroyed himself to the end of all his generations. And we shall mop up all evil from among us!