ארכיון תג: bad people

אנשים טובים, אנשים רעים Good People, Bad People

סילה אלוורת'י – איך להתמודד עם בריון בלי להפוך להיות חוליגנית?

Scilla Elworthy – How do I deal with a bully, without becoming a thug?

תמיד לימדו אותנו להיות טובים, אז איך זה שישנם אנשים רעים בעולם?

We've always been taught to be good, so how come there are bad people in the world?

Good People, Bad People, and Those in Between Torah New York site

ישנם אנשים Some People

ישנם אנשים טובים, ישנם אנשים רעים. ישנם אנשים. לחושך הכאוס השורר היום בעולם, נראה שידם של הרעים היא על העליונה.

Some people are good, some are bad. Some people just are. In dark of the chaos around the globe, it seems that the bad people have the upper hand.

 

Cliff Richard – Some People