ארכיון תג: Beyond the Visible: Hilma af Klint

ההתגלות של הילמה אף קלינט   Behind the Visible: Hilma af Klint

ההתגלות של הילמה אף קלינט (2020) קדימון

Beyond the Visible: Hilma af Klint (2020) Trailer

לאורך כל ההסטוריה למדנו שנשים הושתקו ואיפשרו רק לגברים להשמיע את קולם. לא עוד.

Throughout history we have learned that women have been silenced and only men were allowed to sound their voices. No more.

אנחנו מתחילות לגלות, גם אם זה לאט מדי, שתמיד היו נשים יוצרות, רק שלא התיחסו אליהן ברצינות ודחקו אותן הצדה. מדי פעם מתגלה עוד יוצרת, עוד מישהי שלא זכתה בימי חייה להכרה לה היתה ראויה. אני שמחה שלפחות הן זוכות להכרה בימינו. לעולם לא מאוחר מדי.

We are beginning to discover, even if it is too slow, that there were always creative women, only not to be taken seriously and they were pushed aside. From time to time, another woman creator is revealed, another woman who has not won the recognition she deserved during her lifetime. I'm glad that at least they are being recognized in our days. It's never too late.

הילמה אף קלינט – חלוצת האבסטרקט

Hilma af Klint: Abstract Pioneer

הסרט הדוקומנטרי המצוין והמרתק של היוצרת הלינה דירשקה על האמנית הילמה אף קלינט מפתיע ומרגיז כאחד. מפתיע – ואפילו מדהים – לגלות את יצירותיה שהיו למעשה פריצת דרך. היא האמנית הראשונה שיצרה אבסטרקט ולא וסילי קנדינסקי, כפי שמצוין בכל הפרסומים על המושג אמנות מופשטת. מרגיז –הנה, עוד אמנית שלא נתנו לה את הבמה הראויה לה והכתירו גבר במקומה.

Halina Dyrschka's documentary about the artist Hilma af Klint is both surprising and annoying. Surprising – and even amazing to discover her works that were actually breakthroughs. She was the first artist to create abstract art, not at all Wassily Kandinsky, as noted in all publications on the concept of abstract art. It's annoying – here, another artist who wasn't given the stage she deserved and a man was crowned in her place.

הכרנה את האמנית – הילמה אף קלינט

Know the Artist: Hilma af Klint

אהבתי את הציטוטים בסרט מיומניה של הילמה אף קלינט, בהם תעדה האמנית את תהליך העבודה על יצירותיה.

ברגע זה אני מודעת, תוך כדי חיי בעולם, שאני אטום ביקום, בעל אינסוף אפשרויות להתפתחות, ואני רוצה לחקור את האפשרויות האלה.

ברצוני לרכוש תובנות לקיומנו על פני האדמה ביחס למרכז היקום. ככל שאנו מגלים את פלאי הטבע, אנו מודעים יותר לעצמנו.

I liked the quotes in the movie from Hilma af Klint's diaries, where the artist documented the process of her works. Right now, I am aware, while living in the world, that I am an atom in the universe, with endless possibilities for development, and I want to explore these possibilities.

I want to gain insights about our existence on earth in relation to the center of the universe. The more we discover the wonders of nature, the more aware we are of ourselves.

האגודה למחקר פילוסופי: הסיבוכים של הילמה אף קלינט

The Philosophical Research Society: The Complications of Hilma af Klint

משפט מפתח מהסרט:

מחשבה מגבשת את היקום לצורות גאומטריות. למדי להתעלם מהפחד, כי בלי הרצון להאמין בעצמך, לא יצא טוב. איננו כאן לנצח.

A key phrase from the movie:

Thought shapes the universe into geometric shapes. Learn to ignore the fear, because without the desire to believe in yourself, good won't come out. We are not here forever.

Halina Dyrschka talks about Beyond the Visible: Hilma af Klint