ארכיון תג: big

גדול Big

#developingyoureye

עגורן וירח A crane and a moon

ב-1986 יצא לאור ספרו של דייויד לויט הלשון האבודה של העגורנים. לי לא היה מושג כלשהו אז מה זו הומוסקסואליות; גם לא על לסביות, למרות סרטה של מיכל בת-אדם בו צפיתי ב-1980. הבמאית הסבירה בראיונות איתה כי נושא הסרט אינו קשור בכלל בלסביות, אלא בחברות עמוקה בין נשים. אין מה להתווכח עם היוצרת, אף שהסרט הפך להיות אייקון לסבי בארץ.

In 1986 the The Lost Language of Cranes, a novel by David Leavitt was released. I didn't have any idea what so ever then what is homosexuality; also, not about lesbianism, despite of Michal Bat-Adam's movie which I watched in 1980. In her interviews, the director explained that the movie doesn't deal with lesbianism at all, but the issue is about deep friendship between women. No point in arguing with the creator, but the movie became a lesbian icon in Israel.

#developingyoureye זוג דקלים ירח ועגורן A couple of palm tree, a moon and a crane

זוג דקלים ירח ועגורן   A couple of palm tree, a moon and a crane

כתת-עלילה, מתאר דייויד לויט בספר מקרה רפואי פסיכולוגי שהדמות הראשית קרא במאמר על ילד, שהוריו הזניחוהו כתינוק ומחקה עגורנים. משום שגר בקרבת אתר בניה, היו העגורנים בעבודתם הנוף היחיד שראה מחלון חדרו ואלה היוו לו מודל לחיקוי. הילד-עגורן נע כמו עגורן, הפיק קולות כמותם ולמרות שהפסיכולוגים הראו לו תמונות שונות וצעצועים אחרים, הוא הגיב רק לתמונות של עגורנים ושיחק רק בצעצועי עגורנים. מבקרים ראו בתאור הזה מטפורה לתת הלשון שהומוסקסואלים נאלצו לפתח כדי שאנשים מבחוץ לא יבינו את הנאמר ולא יזהו מי הם באמת.

In the book, as a subplot, the author describes a psychological case history in an article read by the main character about a boy who was neglected as a baby, and emulates cranes, since this was the only thing he would see out of his window from his cot, as his parents weren't about. The crane-child moved like a crane, made their noises, and although the doctors showed him many pictures and toys, he only responded to the pictures of cranes, and played only with the toy cranes. Critics saw this as a metaphor to the sub-language gay people had to develop so people from the outside won't understand what has been said and won't recognize who they really are.

#developingyoureye

עגורנים ורמזורים בחדרה Cranes & traffic lights in Hadera

האמת, למרות שהספר כתוב מצוין והעלילה לא רעה בכלל, אני זוכרת ממנו לאורך השנים רק את הקטע עם הילד-עגורן, אולי משום שחיי הומוסקסואלים מעניינים אותי פחות מאשר חייהן של לסביות. מאז הקריאה בספר, התחלתי לראות עגורנים בעין אחרת ומצאתי שהם מרתקים אותי. אולי הייתי עגורנית בגלגול קודם, מי יודעת…

To be honest, although the book is well written and the plot is not too bad, I remember from it during the years only the part with the crane-child, perhaps because life of homosexuals interest me less than the life of lesbians. Since reading this book, I started to see cranes through different eyes, and I found that they fascinate me. Perhaps I was a crane in past life, who knows…

#developingyoureye

עמוד חשמל; לא עגורן, אך גם זה גדול Electric pole; not a crane, but also big