ארכיון תג: black flag

בטחון עצמי Self Confidence

גלים מתנפצים אל החוף Waves crashing to the shore

גלים מתנפצים אל החוף   Waves crashing to the shore

קשה להתמודד עם מה שהכניסו לנו לראש ולנשמה בשנות חיינו הראשונות וגם במהלך נעורינו. קשה, אך לא בלתי אפשרי. ענין של מוּדָעוּת.

It is difficult to deal with what they put into our heads and souls during our first years and during our adolescence. Difficult, but not impossible. It's a matter of awareness.

לים היו כוונות טובות. הוא שלח את גליו ברכות אל החוף, אך הרוח הגבירה אותם עד מאוד והם הפכו קשים, גועשים. חשבתי על הרוח – שמצד אחד מיתנה את החום הכבד, אך מצד שני הפכה את הים למסוכן ונאסר עלינו להכנס אליו אם חפצי חיים אנו.

The sea had good intentions. It sent its waves softly to the shore, but the wind made them very strong and they became hard, raging. I thought of the wind – which on the one hand mitigated the heavy heat, but on the other, it made the sea dangerous and we were forbidden to go into the water if we wanted to live on.

"משה, אל תכנס לשם", התחננה מישהי אל גבר שעמד לצאת אל הים למרות אזהרות המציל ולמרות הדגל השחור שהיה תלוי על התורן, בולט לעין.

"קטן עלי", ענה הלה, אינו שועה לה ומתחיל לפסוע לעבר המים. הוא לא היה היחיד. אנשים נוספים השתכשכו בהם.

"Moshe, don't go in there," someone pleaded to a man who was about to go to the sea despite the rescuer's warnings, and despite the black flag hanging on the mast, noticeable.

"It's no big deal for me," replied the lad, not paying attention to her, and begins to pace toward the water. He was not the only one. More people were splashing there.

גלים מתנפצים אל החוף Waves crashing to the shore

גלים מתנפצים אל החוף   Waves crashing to the shore

 

במשפט אחד:

ישנם רגעים בחיים בהם את יכולה לראות מצב מסוים ולדעת איך זה יסתיים.

 

In one sentence:

There are moments in life where you can see a certain situation and know how it will end.