ארכיון תג: blood moon

ישנו ירח There's a Moon

 

ישנו ירח There's a Moon

ישנו ירח  There's a Moon

הבטיחו לנו ירח אדום, כזה המופיע בכל 68/69/70 שנים – תלוי מי הבטיח. אמרו שמאז 1948 לא היה ירח כזה. נו, אם מבטיחים, אני מצפה שגם יקיימו.

They promised a blood moon, which appears every 68/69/70 years – depend on who promised. They said that such a moon wasn't seen since 1948. Nu, if it's promised, I expect it to happen.

Capris – There's a Moon Out Tonight

הודעתי לכל ילדי, הן הרחוקים והן הקרובים, להיות בהיכון כדי לצלם את ילדיהם, הלא נכדי המה, על רקע הירח הנדיר הזה למען הנצחת הרגע. התבדחנו, שכאשר ירח כזה יופיע שוב, בעוד כ-70 שנים, הם יהיו זקנים יותר ממני.

I instructed my children, far and near, to be ready to take photos of their children (my grandchildren), on the background of this rare moon, for the remembrance of that moment. We joked that when such a moon will appear again, 70 years from now, they will be older than I am now.

Sting – Moon over Bourbon Street

חמושה במצלמתי, יצאתי מביתי לעבר שדה מרוחק ממנו ניתן לראות את האופק ובתקוה גם את הירח עולה במזרח. בעודי ממתינה, התחילה שקיעה מדהימה בצבעי סגול מדהימים. נפעמת כולי, כמובן שלא הפסקתי לצלם עד שהחושך ירד והשמיים הפכו שחורים.

Armed with my camera, I went out towards a distant field, from where I could see the horizon and hopefully the rising moon in the east. While waiting, an astounding, sunset started in amazing purple colours. Entirely overwhelmed I couldn't stop taking photos until darkness fell and the sky turned black.

Henry Mancini – Moon River

מישהי הצטרפה אלי ושאלה אם אני מחכה לירח האדום. עניתי בחיוב. היה מין מתח באויר, של משהו שאולי יתממש ואולי לא. החלפנו מבטים, מחייכות בחמימות, ממתינות לבאות. רכבות חלפו על המסילה הקרובה, צופרות באזהרה, קרונותיהן המוארים זוהרים באפלה.

Somebody joined me, asking if I am waiting for the blood moon. I confirmed that I was. There was a kind of tension in the air, of something that might be realized or maybe not. We exchanged gazes, smiling warmly, waiting for developments. Trains passed on the near railroad track, honking in alert, their lighted carriages glimmering in the dark.

Ethel Ennis – The Moon Was Yellow

הדקות חולפות בזו אחר זו, כשאנו ממלאות אותן במלל ובשתיקה, בשתיקה ובמלל. אני שאֵלה, היא עונה; היא שואלת, אני תשובה. שותקות, מעכלות, מביטות באופק בציפיה אופטימית. הירח צריך היה כבר לזרוח, אך עננות כבדה מונעת מאיתנו לראותו. אחרי שעה וחצי של המתנה, כשאין התקדמות, אני מתיאשת ומתחילה לקפל את ציוד הצילום, כלומר – מצלמתי.

The minutes pass one after the other, while we fill them up with words and silence, with silence and words. I ask, she answers; she asks, I answer. We are silent, contemplating, gazing at the horizon with optimistic expectancy. The moon should be rising already, but heavy cloudiness doesn't allow us to see it. After an hour and a half of waiting, when there isn't any progress, I give up and start packing my photographic equipment, meaning – my camera.

ואז, ללא כל התרעה, פתאום הציצה פיסת ירח לבנבנה מבעד לעננים הכהים. לאט-לאט מתרחבת הפיסה ומתמתחת לכדי כדור שלם. עדיין ירח לבן, לא אדום כפי שהבטיחו. לא היה טעם להוציא את המצלמה; לכן, צילמתי את המראה הלא מרשים עם הטלפון הנייד. התמונות יצאו לא משהו.

And then, without any warning, a whitish little piece of moon suddenly peeked through the dark clouds. Slowly, the slice expands and stretches to a whole sphere. Yet, a white moon, not red as promised. There was not any point to take the camera out; therefore, I shut the unimpressive scene with my cell phone. The photos came out , conventional, nothing special.

♀♀

 

בתמצית:

הקפה אותו השקתה אותי לאחר מכן בביתה, היה טעים להפליא.

טל רמון – לילה בלי ירח

Tal Ramon – Moonless Night

In essence:

The coffee she gave me afterwards in her home was incredibly delicious.

הירח היה לבן The moon was white

הירח היה לבן והלילה אפל למדי   The moon was white and the night quite dark