ארכיון תג: body & soul

מערוך בונה עצם Bone Builder Rolling Pin

מערוך בונה עצם Bone Builder Rolling Pin

מערוך בונה עצם   Bone Builder Rolling Pin

יש גיל בו זו ההזדמנות האחרונה שלך לשמור על הצורה שלך. אם לא תשגיחי על עצמך, זה רק ילך ויתדרדר. המדריכה שלנו קוראת לזה "תחזוקה". אכן, אם לא תְתַחְזֵקִי – איך תִתְחֲזְקִי?

There is an age where it's your last chance to keep your body in shape. If you don't take care of yourself, it's just going to deteriorate. Our instructor calls it "maintenance". Indeed, if you won't maintain – how will you sustain?

 

התעמלות בונה עצם Bone building exercise

התעמלות בונה עצם   Bone building exercise

 

המדריכה שלנו מלאת רעיונות וגיוונים. לשיעור האחרון שלנו היא ביקשה שנביא מערוך. מעולם לא דימיינתי שאפשר להתעמל עם זה. מדהים! חיות – לומדות…

Our instructor is full of ideas and diversions. For our last lesson she asked us to bring a rolling pin. I never imagined that you can actually exercise with it. Amazing! Well, you live – you learn…